Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Καταιγισμός επιτηρήσεων, μετατάξεων και... καρτών

Την ένταξη επτά (7) εταιριών στην κατηγορία της Υψηλής Κεφαλαιοποίησης, την επίδειξη ”κίτρινης κάρτας” σε έξι (6), τη μεταφορά μίας (1) από την κατηγορία Ειδικών Χρηματιστηρικών Χαρακτηριστικών και την ένταξη δέκατεσσάρων (14) στην ίδια κατηγορία, αλλά και την ένταξη δέκα οκτώ (18) σε καθεστώς επιτήρησης αποφάσισε το ΔΣ του ΧΑ.

Καταιγισμός επιτηρήσεων, μετατάξεων και... καρτών
Την ένταξη επτά (7) εταιριών στην κατηγορία της Υψηλής Κεφαλαιοποίησης, την επίδειξη ”κίτρινης κάρτας” σε έξι (6), τη μεταφορά μίας (1) από την κατηγορία Ειδικών Χρηματιστηρικών Χαρακτηριστικών και την ένταξη δέκατεσσάρων (14) στην ίδια κατηγορία, αλλά και την ένταξη δέκα οκτώ (18) σε καθεστώς επιτήρησης αποφάσισε το ΔΣ του ΧΑ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά την σημερινή του συνεδρίαση ενημερώθηκε για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2005 που υπέβαλαν οι εισηγμένες εταιρίες, η προθεσμία υποβολής και δημοσίευσης των οποίων έληξε στις 31.03.2006.

Από τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, διαπιστώθηκε ότι το σύνολο των εταιριών που βρίσκονται σε διαπραγμάτευση (313 εταιρίες) εκπλήρωσαν εμπρόθεσμα την υποχρέωση αποστολής των ετήσιων οικονομικών τους στοιχείων, ενώ από τις 24 εταιρίες που βρίσκονται σε καθεστώς αναστολής, οι 10 δημοσίευσαν και απέστειλαν στο Χ.Α. τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις τους.

Το Δ.Σ. του Χ.Α. εξέτασε τη συνδρομή των προϋποθέσεων για την υπαγωγή των εταιριών στις διάφορες Κατηγορίες, όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 25 Νοεμβρίου του 2005.

Με βάση τα ανωτέρω, το Δ.Σ. του Χ.Α. αποφάσισε τα εξής:

Α) Ένταξη στην κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης (άρθρο 210).

Οι κάτωθι 7 εταιρίες μεταφέρονται από την κατηγορία Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης στην κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης:

1. Κ. ΚΑΡΔΑΣΙΛΑΡΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.Β.Ε. (ΚΟ)

2. Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.(ΚΟ)

3. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε. (ΚΟ)

4. ALTEC ΑΒΕΕ (ΚΟ)

5. ELMEC SPORT A.B.E.T.E. (ΚΟ)

6. FORTHnet A.E. (ΚΟ)

7. PROTON ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (KO)

Σημειώνεται ότι η εταιρία ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. έχει δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να ενταχθεί στην κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης παρ’όλο που πληροί τα κριτήρια ένταξής της.

Επίσης οι εταιρίες ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ και ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ δεν εντάσσονται στην κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης, διότι δεν καλύπτουν το κριτήριο της διασποράς.

Β) Παραμονή στην κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης (παρ. 3 άρθρου 209)

Οι μετοχές των κάτωθι 6 εταιριών, κατά την πρώτη αναθεώρηση της ένταξης κινητών αξιών, δεν πληρούν ένα τουλάχιστον από τα κριτήρια που προβλέπονται στο άρθρο 210 αλλά παραμένουν μέχρι την επόμενη αναθεώρηση στην κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης, αφού ο κανονισμός προβλέπει ότι η μεταφορά από τη κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης σε αυτή της Μεσαίας και Μικρής γίνεται εφόσον δεν πληρούν κάποιο από τα κριτήρια σε 2 διαδοχικές αναθεωρήσεις.

1. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

2. ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. (ΚΟ)

3. ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ. (ΚΑ)

4. ΕΛΑΪΣ - UNILEVER Α.Ε. (ΚΟ)

5. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ)

6. LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. (ΚΟ)

Γ) Μεταφορά από την κατηγορία Ειδικών Χρηματιστηριακών Χαρακτηριστικών (άρθρα 211 & 213).

Οι μετοχές της κάτωθι εταιρίας μεταφέρονται από την κατηγορία Ειδικών Χρηματιστηριακών Χαρακτηριστικών στην κατηγορία Μεσαίας και Μικρής κεφαλαιοποίησης.1. FITCO Α. Ε. (ΚΟ)

Η ένταξη στις ανωτέρω κατηγορίες διαπραγμάτευσης θα πραγματοποιηθεί από τη Δευτέρα 10-4-2006.

Δ) Ένταξη στην κατηγορία Ειδικών Χρηματιστηριακών Χαρακτηριστικών (άρθρο 211)

• Οι μετοχές των κάτωθι 2 εταιριών μεταφέρονται από την κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης στην κατηγορία Ειδικών Χρηματιστηριακών Χαρακτηριστικών.

1. ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε. (ΚΑ)

2. ELBISCO Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΑ)

• Οι κάτωθι 14 μετοχές μεταφέρονται από την κατηγορία Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης στην κατηγορία Ειδικών Χρηματιστηριακών Χαρακτηριστικών.

1. ΑΝΕΚ Α.Ε. (ΠΟ `90)

2. ΑΝΕΚ Α.Ε. (ΠΟ `96)

3. ΒΙΣ Α.Ε. (ΚΟ)

4. ΒΙΣ Α.Ε. (ΠΟ)

5. ΓΕΚΕ Α.Ε. (ΚΑ)

6. ΖΑΜΠΑ Α.Ε (ΚΑ)

7. ΙΟΝΙΚΗ (ΞΕΝ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ) (ΚΟ)

8. ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. (ΚΟ)

9. Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E. (ΠΑ)

10. ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. (ΠΑ)

11. ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α.Ε. (ΠΟ)

12. CROWN HELLAS CAN ΒΙΟΜ. ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ A.E (ΚO)

13. EUROLINE ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. (ΚΟ)

14. PAPERPACK - ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)

) Ένταξη στην κατηγορία Επιτήρησης (άρθρο 212)

Οι μετοχές των κάτωθι 18 εταιριών μεταφέρονται στην κατηγορία Επιτήρησης:

1. ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

2. ΒΛΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ ΕΜΠΟΡΙΟ-ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ Α.Ε.

3. ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΛΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΝΕΟΤ. & ΠΡΟΣΤ. ΕΝΗΛΙΚΩΝ Α.Ε

4. ΕΚΤΕΡ Α.Ε.

5. ΕΛΒΙΕΜΕΚ Α.Ε.

6. ΕΛΦΙΚΟ Α.Ε.Ε.

7. ΕΥΡΩΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε

8. ΙΠΠΟΤΟΥΡ Α.Ε.

9. ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

10. ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

11. ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε

12. ΝΕΩΡΙΟΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

13. ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ

14. ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε (ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ)

15. ΦΟΙΝΙΞ ΜΕΤΡΟΛΑΪΦ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

16. ΗΙΤΕCH SNT

17. LOGIC DATA INFORMATION SYSTEMS Α.Ε.

18. MULTIRAMA Α.Ε.Β.Ε ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝ. & ΗΛΕΚΤΡΟΝ. ΥΛΙΚΟΥ

Επισημαίνεται ότι η ένταξη της εταιρείας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ στην κατηγορία επιτήρησης γίνεται σε εφαρμογή της παρ. στ του άρθρου 212 του Κανονισμού του Χ.Α. και μετά το από 3-4-2006 έγγραφο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, λόγω ασαφών και αρνητικών διατυπώσεων στο πιστοποιητικό του ορκωτού ελεγκτή που συνοδεύει τις οικονομικές καταστάσεις 31-12-2005.

Η ένταξη στις ανωτέρω κατηγορίες διαπραγμάτευσης θα πραγματοποιηθεί από αύριο 4-4-2006.

--- Μεταβολές στη σύνθεση των Δεικτών Χ.Α.

Σε συνέχεια της από 04/04/2006 μεταφοράς των μετοχών των εταιρειών ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε., ΝΕΩΡΙΟΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, LOGIC DIS A.E. και HITECH Α.Ε. στην Κατηγορία Επιτήρησης του Χ.Α. προβλέπεται η αφαίρεση των μετοχών των εταιριών από τους Δείκτες στους οποίους συμμετέχουν.

Συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες αλλαγές στην σύνθεση των Δεικτών Χ.Α.:

• Δείκτης FTSE/Χ.Α. SmallCap 80

Οι μετοχές των εταιριών ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε., ΝΕΩΡΙΟΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ και LOGIC DIS A.E. αφαιρούνται από τον Δείκτη και αντικαθίστανται από τις μετοχές των εταιρειών ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (με στάθμιση 20%), ΕΔΡΑΣΗ - Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝ. ΤΕΧΝ. ΤΟΥΡ. ΕΜΠΟΡ. ΒΙΟΜ. ΕΤΑΙΡΙΑ (με στάθμιση 75%) και ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Μ. & Ε. (με στάθμιση 20%).

• Δείκτης FTSE/Χ.Α. 140

Οι μετοχές των εταιριών ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε., ΝΕΩΡΙΟΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ και LOGIC DIS A.E. αφαιρούνται από τον Δείκτη και αντικαθίστανται από τις μετοχές των εταιρειών ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. (με στάθμιση 20%), ΕΔΡΑΣΗ - Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ Α.Ε. (με στάθμιση 75%) και ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Μ. (με στάθμιση 20%).

• Δείκτης FTSE/Χ.Α. Κατασκευών & Υλικών

Οι μετοχές της εταιρίας ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε., αφαιρούνται από τον Δείκτη και αντικαθίστανται από τις μετοχές της εταιρείας ΕΔΡΑΣΗ - Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ Α..Ε. (με στάθμιση 75%)

• Δείκτης FTSE FTSE/Χ.Α. Βιομηχανικών Προϊόντων & Υπηρεσιών

Οι μετοχές της εταιρίας ΝΕΩΡΙΟΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ αφαιρούνται από τον Δείκτη χωρίς την αντικατάσταση τους από τις μετοχές της άλλης εταιρίας.

• Δείκτης FTSE FTSE/Χ.Α. Τεχνολογίας

Οι μετοχές της εταιρίας LOGIC DIS A.E. αφαιρούνται από τον Δείκτη χωρίς την αντικατάσταση τους από τις μετοχές της άλλης εταιρίας.

• Δείκτης FTSE/Χ.Α. Προσωπικών & Οικιακών Προϊόντων

Οι μετοχές της εταιρίας ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Μ. εισέρχονται στον Δείκτη (με στάθμιση 20%.)

• Δείκτης FTSE/Χ.Α. Χημικών

Οι μετοχές της εταιρίας ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. εισέρχονται στον Δείκτη (με στάθμιση 20%.)

• Δείκτης Υψηλής Κυκλοφοριακής Ταχύτητας

Οι μετοχές της εταιρίας HITECH Α.Ε. αφαιρούνται από τον Δείκτη χωρίς την αντικατάσταση τους από τις μετοχές της άλλης εταιρίας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v