Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Oλες οι άμεσες προτεραιότητες της νέας κυβέρνησης

Ποιοι είναι οι βασικοί στόχοι της κυβερνητικής πολιτικής σε κάθε υπουργείο. Οι άμεσες προτεραιότητες στην οικονομία, την εξωτερική πολιτική και τη ψηφιακή διακυβέρνηση.

Oλες οι άμεσες προτεραιότητες της νέας κυβέρνησης

Ειδικό φάκελο με τις στρατηγικές επιλογές και του στόχους της κυβέρνησης έλαβαν τα μέλη του κυβερνητικού σχήματος με το τέλος του πρώτου υπουργικού συμβουλίου.

Οι στρατηγικές και οι στόχοι περιγράφονται ξεχωριστά για κάθε υπουργείο και περιλαμβάνουν συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα με άμεσες προτεραιότητες.

Στο υπουργείο Οικονομικών, το οποίο έχει ως στρατηγική επιλογή την ισχυρή ανάπτυξη, τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης και το υψηλότερο διαθέσιμα εισόδημα, οι άμεσες προτεραιότητες είναι:

*Μείωση ΕΝΦΙΑ κατά 30% εντός 2ετίας

*Έκπτωση φόρου ίση με το 40%-50% της δαπάνης για ενεργειακή, λειτουργική ή αισθητική αναβάθμιση των κτιρίων

*Αναστολή του φόρου επί του κέρδους στις αγοραπωλησίες ακινήτων (φόρος υπεραξίας), για τρία χρόνια και επανεξέτασή του από μηδενικής βάσης τον τέταρτο χρόνο.

*Αναστολή του ΦΠΑ στην οικοδομική δραστηριότητα για τρία χρόνια.

*Μελέτη μετεγκατάστασης και αξιοποίηση κτιριακών υποδομών σύμφωνα με τη νέα δομή της κυβέρνησης.

*Καθιέρωση εισαγωγικού φορολογικού συντελεστή στα φυσικά πρόσωπα από 22% στο 9% για εισοδήματα μέχρι € 10.000 χωρίς μείωση του αφορολόγητου και δημιουργία νέας προοδευτικής φορολογικής κλίμακας με χαμηλότερο ανώτατο φορολογικό συντελεστή. Σταδιακή κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.

*Σταδιακή κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος.

*Βελτίωση της ειδικής ρύθμισης των 120 δόσεων για όσους χρωστούν μέχρι € 3.000 στην εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία και εισαγωγή πλαισίου για ευνοϊκή μεταχείριση των συνεπών φορολογούμενων και δανειοληπτών.

*Μείωση των συντελεστών ΦΠΑ από 13% σε 11% και από 24% σε 22% εντός της 4ετίας.

*Σταδιακή καθιέρωση υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης μεταξύ των επιχειρήσεων (B2B).

*Υιοθέτηση συστήματος ηλεκτρονικής παρακολούθησης των διακινούμενων φορτίων.

*Υποχρεωτική καθιέρωση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης για τους προμηθευτές του Δημοσίου και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (B2G).

Στο υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων:

*Εισαγωγή αποκλειστικών προθεσμιών στην αδειοδοτική διαδικασία και όταν αυτές δεν τηρούνται, μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων σε μια υπερκείμενη Αρχή, σε επίπεδο Υφυπουργού

*Βελτίωση πλαισίου λειτουργίας επιχειρηματικών πάρκων.

*Διασφάλιση δεύτερης ευκαιρίας για υπερχρεωμένες επιχειρήσεις με δημιουργία αυτοματοποιημένου και σύντομου εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης και διαγραφής οφειλών και απλοποίηση της πτωχευτικής διαδικασίας.

*Αποτελεσματικότερη αξιοποίηση και απορρόφηση διαθέσιμων πόρων από τα διαρθρωτικά ταμεία.

*Επιτάχυνση υλοποίησης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2014-2020.

*Θέσπιση συγκεκριμένων ημερομηνιών προκήρυξης και επιτάχυνση αποτελεσμάτων των προκηρύξεων σε 4 μήνες.

*Σχεδιασμός νέου ΕΣΠΑ 2021-2027.

*Διαμόρφωση πλαισίου κινήτρων για νεοφυείς επιχειρήσεις (start-ups).

*Δημιουργία διαδικτυακού one-stop-shop για τις διαδικασίες που αφορούν κρατικές υπηρεσίες.

Στο υπουργείο Εξωτερικών:

*Αναβάθμιση της ελληνικής παρουσίας στην ΕΕ, με ουσιαστική συμβολή στην θεσμική συζήτηση για την επόμενη ημέρα (Brexit, άμυνα κ.ά.).

*Ενδυνάμωση των δεσμών της χώρας μας με παραδοσιακούς συμμάχους, και ταυτόχρονη διατήρηση ανοικτών διαύλων επικοινωνίας και διεθνούς συνεργασίας με όρους αμοιβαίου σεβασμού και συμφέροντος.

*Επανακαθορισμός της τακτικής μας προσέγγισης προς την Τουρκία.

*Σταθεροποίηση των Δυτικών Βαλκανίων μέσω της προώθησης της ευρωπαϊκής τους προοπτικής.

*Περιορισμός των αρνητικών επιπτώσεων από τη Συμφωνία των Πρεσπών.

*Ενοποίηση των επιμέρους δομών για την εξωστρέφεια σε έναν ενιαίο φορέα (Δημιουργία δομής στο Υπ. Εξωτερικών).

*Στήριξη της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων (ταχεία επιστροφή ΦΠΑ, ωράριο τελωνείων κλπ).

Στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη:

*Μεταφορά στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη όλων των αρμοδιοτήτων για θέματα εσωτερικής ασφάλειας που είναι σήμερα διάσπαρτες σε άλλα Υπουργεία.

*Αποτελεσματική πρόληψη και αντιμετώπιση του εγκλήματος και της τρομοκρατίας με:
▪ Ενεργοποίηση εκ νέου της ομάδας ΔΕΛΤΑ
▪ Ενδυνάμωση της ομάδας ΔΙΑΣ και των ομάδων Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας
▪ Πρόσληψη 1.500 νέων αστυνομικών οι οποίοι θα τεθούν αμέσως στη διάθεση της ομάδας “Δέλτα” και της ομάδας “Δίας”
▪ Ενίσχυση του θεσμού του αστυνομικού της γειτονιάς
▪ Αποδέσμευση Σωμάτων Ασφαλείας από περιττό διοικητικό έργο
▪ Άμεση προμήθεια νέων αλεξίσφαιρων γιλέκων για όλους τους αστυνομικούς
▪ Προμήθεια (εντός ενός έτους) καινούργιων περιπολικών και μοτοσυκλετών της Αστυνομίας.

*Αυστηρή αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης και καλύτερος έλεγχος συνόρων με εντατικοποίηση των περιπολιών - χερσαίες και θαλάσσιες - με χρήση σύγχρονων τεχνικών μέσων και ενίσχυση των επιχειρήσεων της FRONTEX. Λειτουργία ενιαίου φορέα επιτήρησης χερσαίων και θαλάσσιων συνόρων.

*Λειτουργία κλειστών κέντρων προσωρινής πρώτης υποδοχής και φιλοξενίας, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης των αιτημάτων ασύλου εντός έξι εβδομάδων. Με σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου.

*Αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών για το προσφυγικό και το μεταναστευτικό.

*Αναδιοργάνωση των υπηρεσιών Πολιτικής Προστασίας και διαχείριση φυσικών καταστροφών. Αποτελεσματικός σχεδιασμός, υλοποίηση μέτρων πρόληψης και έγκαιρης ενημέρωσης.

Στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας:

*Εξασφάλιση επάρκειας αμυντικού εξοπλισμού. Ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνολογική υπεροχή του αμυντικού εξοπλισμού και στην αξιοποίηση των σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων και συστημάτων διοίκησης.

*Θεσμοθέτηση ενός αντικειμενικού συστήματος αξιολόγησης, ώστε να εξασφαλίζεται η αξιοκρατική ιεραρχική εξέλιξη.

*Στρατιωτική θητεία: Απόκτηση και πιστοποίηση δεξιοτήτων που θα είναι χρήσιμες στους νέους για τη συνέχεια της ζωής τους.

*Ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας. Ενθάρρυνση των συμπράξεων της αμυντικής μας βιομηχανίας με τον ιδιωτικό τομέα, και υποστήριξη της αμυντικής έρευνας και τεχνολογίας σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια και τα Ερευνητικά Ιδρύματα της χώρας.

Στο υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων:

*Απελευθέρωση του σχολείου από τον ασφυκτικό έλεγχο του Υπουργείου – Μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στους εκπαιδευτικούς και τον διευθυντή.

*Έμφαση στην καλλιέργεια ήπιων δεξιοτήτων και απόκτηση πιστοποιημένων γνώσεων πληροφορικής και ξένων γλωσσών.

*Ουσιαστικός σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός από το Γυμνάσιο.

*Ενίσχυση του θεσμού των προτύπων και των πειραματικών σχολείων

*Ανασχεδιασμός της πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

*Ενίσχυση ειδικής αγωγής.

*Ίδρυση Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων.

*Κατάργηση του Ασύλου ανομίας και πραγματική προστασία της ελεύθερης διακίνησης ιδεών.

Στο υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων:

*Ολοκληρωμένο πλέγμα παρεμβάσεων για τη στήριξη της ελληνικής οικογένειας και την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος της χώρας.

*Αναδιάρθρωση ασφαλιστικού/συνταξιοδοτικού συστήματος με την εισαγωγή συστήματος τριών πυλώνων. Σταδιακή μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κύριας σύνταξης από το 20% στο 15% εντός της 4ετίας.

*Συσχέτιση του κατώτατου μισθού με τον ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας.

*Ενίσχυση των ελέγχων του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας με αξιοποίηση σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων και εργαλείων για την αποτελεσματικότερη προστασία των εργαζομένων.

*Διαμόρφωση Λευκού Μητρώου Επιχειρήσεων, που θα επιβραβεύει με χαμηλότερες εισφορές τις επιχειρήσεις που είναι ασφαλιστικά συνεπείς και σέβονται τους εργαζομένους τους και την εργατική νομοθεσία.

*Κίνητρα για επιχειρήσεις που προσφέρουν περισσότερες παροχές στους εργαζομένους τους.

*Αναβάθμιση της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας του ΟΑΕΔ και αύξηση του προϋπολογισμού κατά € 200 εκ. επιπλέον το χρόνο για τα επιδόματα ανεργίας με επανακαθορισμό των κριτηρίων απονομής.

*Ενίσχυση του θεσμού του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος με αύξησή του στο 1 δισ. ευρώ ετησίως, καλύπτοντας 800.000 συμπολίτες μας.

*Κατάρτιση ενός Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τη στήριξη των ατόμων με αναπηρία.

Στο υπουργείο Υγείας:

*Αυστηρή εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου με καθολική απαγόρευση του καπνίσματος σε όλους τους δημόσιους κλειστούς χώρους, εντατικοποίηση των ελέγχων με μεγαλύτερη εμπλοκή της αστυνομίας και λειτουργία τηλεφωνικής γραμμής για αναφορά παραβάσεων.

*Πρόγραμμα δωρεάν προληπτικών εξετάσεων και ενημέρωση των πολιτών μέσω SMS για τον αναγκαίο προληπτικό έλεγχο

*Ραντεβού με γιατρούς εντός 24 ωρών για ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού (πολίτες άνω των 65 ετών, ΑΜΕΑ κλπ.)

*Επέκταση της διάρκειας των επαναλαμβανόμενων συνταγών για τους χρονίως πάσχοντε

*Κατ' οίκον διανομή φαρμάκων για συγκεκριμένες ομάδες ασθενών (ασθενείς με καρκίνο, ΑΜΕΑ κλπ.)

*Ατομικό ηλεκτρονικό ιστορικό υγείας για την καλύτερη διαχείριση της υγείας μας και την αντιμετώπιση των έκτακτων περιστατικών.

*Άμεση θεσμοθέτηση διαφανούς ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης εισαγωγών στα νοσοκομεία.

*Ηλεκτρονική διακίνηση συνταγών και παραπεμπτικών για λιγότερη ταλαιπωρία, εξοικονόμηση πόρων και χρόνου για όλους.

*Προώθηση συνεργασιών με τον ιδιωτικό τομέα για αγορά ιατρικών πράξεων και εξετάσεων χωρίς επιβάρυνση για τον πολίτη.

*Ενίσχυση των νοσοκομείων με:
▪ 1.500 ειδικευόμενους νοσηλευτές ετησίως με την απόκτηση της ειδικότητας αμέσως μετά το πτυχίο και όχι μόνο μετά την πρόσληψή τους στο εθνικό σύστημα υγείας όπως συμβαίνει σήμερα
▪ 2.000 προσλήψεις νοσηλευτών σε νοσοκομεία των μεγάλων αστικών κέντρων και κάλυψη όλων των οργανικών θέσεων σε βάθος 4ετίας.

*Δραστική αντιμετώπιση των νοσοκομειακών λοιμώξεων με αυστηρή εφαρμογή των διεθνών οδηγιών, ενημέρωση και εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας και έλεγχο συμμόρφωσης.

Στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας:

*Άμεση εφαρμογή του σχεδίου διάσωσης της ΔΕΗ

*Αναθεώρηση του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού

*Απλοποίηση περιβαλλοντικής αδειοδότησης

*Ολοκλήρωση ηλεκτρικών διασυνδέσεων και δικτυών φυσικού αερίου

*Επανεκκίνηση της αγοράς ΑΠΕ

*Υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών για τη διαχείριση απορριμμάτων και την ανακύκλωση.

*Υλοποίηση απαραίτητων έργων υποδομών για τη διαχείριση των απορριμμάτων με σύγχρονα συστήματα και τεχνολογίες ενεργειακής αξιοποίησης.

Στο υπουργείο Δικαιοσύνης:

*Επέκταση μοντέλου λειτουργίας του Μουσείου της Ακρόπολης και σε άλλα μουσεία της χώρας.

*Επέκταση ηλεκτρονικού εισιτηρίου, δυνατότητα ηλεκτρονικής κράτησης, λειτουργία πωλητηρίων, αναβάθμιση των υπηρεσιών φύλαξης, καθαριότητας και προβολής των αρχαιολογικών χώρων, των μνημείων και μουσείων.

*Σχεδιασμός και υλοποίηση ενεργειών που θα προβάλουν τις πολιτιστικές αξίες και τα επιτεύγματα της Ελλάδας.

*Δημιουργία διαδραστικών χαρτών/ημερολογίων και καινοτόμων διαδικτυακών εκστρατειών, με τη συνεργασία δημόσιων, ιδιωτικών και αυτοδιοικητικών φορέων.

*Εισαγωγή νέου πλαισίου για ιδιωτικές πολιτιστικές χορηγίες.

*Εκσυγχρονισμός του νομικού πλαισίου για τα πνευματικά δικαιώματα.

Στο υπουργείο Εσωτερικών:

*Νέος εκλογικός νόμος για τις εθνικές εκλογές. Δυνατότητα άσκησης εκλογικού δικαιώματος κατά τις βουλευτικές εκλογές του Απόδημου Ελληνισμού και εκλογέων που βρίσκονται στην αλλοδαπή.

*Αλλαγή του νόμου της απλής αναλογικής στους δήμους. Άμεση τροποποίηση διατάξεων για τη λειτουργία των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης για να διευκολυνθεί η κυβερνησιμότητα των δήμων.

*Μεταφορά ΕΝΦΙΑ στην τοπική αυτοδιοίκηση.

*Εφαρμογή συστήματος επιβράβευσης και κατάρτιση ατομικού πλάνου ανάπτυξης δεξιοτήτων για τους δημόσιους υπαλλήλους με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης

*Ενίσχυση της λογοδοσίας και της καταπολέμησης της διαφθοράς με νέο απλουστευμένο Πειθαρχικό Δίκαιο.

Στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης:

*Αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων της Διαύγειας ώστε να λειτουργεί ως το κεντρικό αποθετήριο όλων των αποφάσεων όλης της δημόσιας διοίκησης και ως δημόσιο λεξικό προτύπων αποφάσεων. Απόδοση και DOI (digital object identifier) σε όλες τις νέες αναρτήσεις και πληρης διαλειτουργικότητα με ΚΗΜΔΗΣ & ΕΣΗΔΗΣ.

*Δημιουργία ενός κεντρικού σημείου πρόσβασης σε όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες

*Δημιουργία εσωτερικής εφαρμογής τύπου Διαύγειας με διαβαθμισμένη πρόσβαση για ανάρτηση όλων των αποφάσεων που αφορούν διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού έτσι ώστε να είναι διαθέσιμες εσωτερικά στη δημόσια διοίκηση σε ηλεκτρονική μορφή

*Δημιουργία μονάδας ώθησης (nudge unit) στους κόλπους της γενικής γραμματείας ψηφιακής διακυβέρνησης με έμφαση στον ανασχεδιασμό διαδικασιών και στην κατάργηση εγγράφων

*Δημιουργία ψηφιακού αποθετηρίου εγγράφων και σχετικής πύλης/εφαρμογής

*Διεύρυνση εγγράφων και υπηρεσιών που τα ΚΕΠ μπορούν να εξυπηρετήσουν και απλοποίηση διαδικασιών για ζητούμενα έγγραφα

*Ενιαία υπηρεσία αλλαγής πιστοποιημένης ταχυδρομικής διεύθυνσης πολιτών και επιχειρήσεων προς φορείς δημοσίου και ιδιωτικού τομέα

*Επέκταση της G-Cloud υποδομής της ΓΓΠΣ ώστε να μεταφερθεί εκεί το σύνολο των δεδομένων και μητρώων του δημοσίου.

*Ηλεκτρονική εγγραφή στο Ληξιαρχείο για κάθε γέννηση παιδιού, αυτόματη απόκτηση ΑΜΚΑ, εγγραφή στην οικογενειακή μερίδα και λήψη τυχόν επιδομάτων

*Κανονικοποίηση των βασικών πεδίων που αφορούν φυσικά και νομικά πρόσωπα σε όλα κεντρικά μητρώα του ελληνικού δημοσίου με παράλληλη θεσμοθέτηση λεξικών που θα χρησιμοποιούνται υποχρεωτικά από όλα τα μητρώα

*Πλήρης διαλειτουργικότητα Μητρώων και δημιουργία μιας συνολικότερης υποδομής (πχ. Μοντέλο Μάλτας) και καθολική μεταφορά στοιχείων (roll-out) ώστε εν τέλει να υπάρχει μοναδική ταυτοποίηση δεδομένων ανά πολίτη

*Σταδιακή κατάργηση πιστοποιητικών και ηλεκτρονική αναζήτηση των συχνότερα χρησιμοποιούμενων πιστοποιητικών από την δημόσια διοίκηση και όχι από τους πολίτες (Δημοτολόγιο, Ληξιαρχείο, ΟΑΕΔ, κλπ)

*Ταυτότητες με "ψηφιακή διάσταση" καθώς οι πολίτες θα τις χρειάζονται για να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες. Δημιουργία ψηφιακών ταυτοτήτων eIDAS εντός του υφιστάμενου διαγωνισμού.

*Ψηφιοποίηση εγγράφων που παρέχονται σήμερα από τα ΚΕΠ

*Δημοσίευση Εθνικής Στρατηγικής Ανοικτών Δεδομένων

*Υλοποίηση της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης μέσω της ενιαίας αρχιτεκτονικής των πληροφοριών που αφορούν πολίτες και επιχειρήσεις σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης

*Αυτόματη πιστοποιημένη καταχώρηση στοιχείων από πληροφοριακά συστήματα των εταιρειών σε πληροφοριακά συστήματα του δημοσίου με βάση προδημοσιευμένα πρότυπα ώστε να μην απαιτείται η συχνή καταχώρηση των ίδιων στοιχείων από τα πληροφοριακά συστήματα των επιχειρήσεων στα πληροφοριακά συστήματα του δημοσίου χειρωνακτικά

*Αυτόματη αναζήτηση των στοιχείων που απαιτεί η νομοθεσία έτσι ώστε να καταργηθεί η προσκόμιση του εκκαθαριστικού και άλλων δικαιολογητικών που απαιτούνται καθημερινά από επιχειρήσεις και εκδίδονται από πληροφοριακά συστήματα του δημοσίου

*Ηλεκτρονική Υπεύθυνη δήλωση ή Εξουσιοδότηση

*Συγχρονισμός και επικαιροποίηση όλων των στοιχείων των ασφαλισμένων που υπάρχουν σε ψηφιακή μορφή

*Ευρύτερη εθνική στρατηγική για το 5G η οποία θα πρέπει να δημοσιευτεί στις αρχές του 2020, διότι εντός του 2020 θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η δημοπράτηση του φάσματος

Στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών:

*Νέα εργαλεία για τη βελτίωση της ποιότητας των έργων και τη μείωση του κόστους και του χρόνου ολοκλήρωσής τους:
▪ Εισαγωγή «Προτάσεων καινοτομίας» (unsolicited proposals) με πρωτοβουλία του ιδιωτικού τομέα.
▪ Ανεξάρτητη επαλήθευση μελετών σκοπιμότητας για ένταξη των έργων στον εθνικό σχεδιασμό.
▪ Δημιουργία «Εθνικού Μητρώου Υποδομών», για τον τακτικό έλεγχο και τη συντήρησή των υποδομών.
▪ Επίβλεψη Δημοσίων Έργων και από τον ιδιωτικό τομέα ανάλογα τον τύπο του έργου και την διαθεσιμότητα του δημοσίου.
▪ Κατοχύρωση της δημόσιας διαβούλευσης και θωράκιση των έργων εθνικής εμβέλειας και δημοσίου συμφέροντος από ανώφελες δικαστικές εμπλοκές.
▪ Παρατηρητήριο απαλλοτριώσεων

*Έργα εθνικής προτεραιότητας:
▪ Ολοκλήρωση κεντρικού οδικού δικτύου
└ Ολοκλήρωση Ε65
└ Βόρειος Οδικός άξονας Κρήτης
└ Πάτρα-Πύργος
Ολοκλήρωση οδικών διασυνδέσεων
└ Αγρίνιο - Ιονία Οδός
└ Δράμα - Εγνατία
└ Ε75 – Γιαννιτσά - Έδεσσα – Ε65
└ Ιωάννινα – Κακαβιά
└ Καρπενήσι - Λαμία
▪ Δια - περιφερειακό οδικό σύστημα Αττικής
└ Ελευσίνα – Υλίκη
└ Επέκταση Αττικής Οδού προς Λ. Βουλιαγμένης στο Ελληνικό
└ Υποθαλάσσια Σαλαμίνας
▪ Ολοκλήρωση έργων Μετρό Αθήνας και Θεσσαλονίκης
└ Γραμμή 4 Μετρό Αθήνας: Βεϊκου – Γουδή
└ Προεκτάσεις Μετρό Αθήνας (Περισσός, Κατεχάκη)
└ Ολοκλήρωση Μετρό Θεσσαλονίκης
└ Επεκτάσεις Μετρό Θεσσαλονίκης
▪ Σιδηροδρομικά έργα
└ Ολοκλήρωση συστημάτων (ηλεκτροκίνησης, σηματοδότησης, τηλε-διοίκησης)
└ Αναβάθμιση και Συντήρηση εθνικού και προαστιακών δικτύων
└ Ρίο – Νέο λιμάνι Πάτρας
└ Αναβάθμιση της γραμμής Θεσ/νίκη-Αλεξανδρούπολη (νέα πεδινή χάραξη Θεσ/νίκη–Καβάλα)
&Αναδιάταξη και βιώσιμη χρηματοδότηση των αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών

Στο υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής:

*Κίνητρα για να γίνει η ελληνική σημαία ξανά ελκυστική, πρωτίστως για τους Έλληνες πλοιοκτήτες

*Κίνητρα για την προσαρμογή των πλοίων μας στα νέα περιβαλλοντικά δεδομένα

*Επαρκής στελέχωση των λιμανιών και αναβάθμιση των υπηρεσιών τους.

*Αναβάθμιση της ναυτικής εκπαίδευσης, μέσα από βελτιωμένες δημόσιες σχολές που θα παρέχουν προγράμματα σπουδών υψηλής ποιότητας, αλλά και από ανταγωνιστικές ιδιωτικές σχολές.

*Κατάρτιση και εφαρμογή αναπτυξιακού σχεδίου για τα νησιά.

Στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:

*Διασφάλιση σταθερών πόρων από τη νέα Κ.Α.Π.

*Εισαγωγή νέου νόμου για τους συνεταιρισμούς

*Μείωση της φορολογίας στο 10% για όλες τις ομάδες παραγωγών και τα συνεργατικά σχήματα

*Αντιμετώπιση των παράνομων ελληνοποιήσεων στα αγροτικά προϊόντα με εντατικοποίηση των ελέγχων

Στο υπουργείου Τουρισμού:

*Άμεση μείωση του ΦΠΑ για όλο το τουριστικό πακέτο στο 13% από 24% (με τελικό στόχο το 11%).

*Επανεξέταση του φόρου διαμονής στα τουριστικά καταλύματα

*Επιτάχυνση όλων των ώριμων επενδυτικών σχεδίων σε τουριστικές μονάδες

*Κίνητρα για την ενεργειακή αναβάθμιση των τουριστικών μονάδων όπως η αύξηση του συντελεστή δόμησης σε κοινόχρηστους χώρους.

*Εκσυγχρονισμός δομής και λειτουργίας του Ε.Ο.Τ. για την αποτελεσματική προώθηση του τουρισμού. Συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα για την τουριστική προβολή και την ενίσχυση του "brand name" της χώρας.

*Συστηματική ανάδειξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού (τουρισμός υγείας, συνεδριακός τουρισμός, τουρισμός πόλεων, πολιτιστικός τουρισμός κ.α.)

*Προσέλκυση συνταξιούχων από άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. ακολουθώντας το παράδειγμα της Πορτογαλίας, Μάλτας και Κύπρου (silver economy)

Στο υπουργείο Επικρατείας:

*Νόμος για το Επιτελικό Κράτος

*Συνταγματική Αναθεώρηση

Στο υφυπουργείο και τη Γ.Γ. Συντονισμού:

*Δημιουργία Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας για θέματα εξωτερικής πολιτικής, άμυνας και διαχείρισης κρίσεων (Κατάργηση ΚΥΣΕΑ)

*Κατάρτιση Εθνικού Σχεδίου Υποδομών, Δικτύων και Φυσικών Πόρων

*Διαχείριση και παρακολούθηση των υποδομών από μια ειδική επιτροπή, δίπλα στο Γραφείο του Πρωθυπουργού και τα έργα να εγκρίνονται από το αρμόδιο πάντα υποσύνολο του Υπουργικού Συμβουλίου.

*Σχεδιασμός και υλοποίηση ενεργειών, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών, που θα προβάλουν τις πολιτιστικές αξίες και τα επιτεύγματα της χώρας, με αφορμή τον εορτασμό για τα 200 χρόνια από την απελευθέρωση της Ελλάδας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v