Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Εξάμηνη παράταση του καθεστώτος ισοτιμίας της ελβετικής αγοράς προτείνει η Κομισιόν

Με την έγκριση του μέτρου αυτού θα διασφαλίζεται ότι οι επιχειρήσεις και οι αγορές θα συνεχίσουν να λειτουργούν ομαλά και χωρίς διαταραχές μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2018.

Εξάμηνη παράταση του καθεστώτος ισοτιμίας της ελβετικής αγοράς προτείνει η Κομισιόν

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να παραταθεί κατά έξι μήνες η απόφαση για την αναγνώριση των τόπων διαπραγμάτευσης στην Ελβετία ως επιλέξιμων προς συμμόρφωση με την υποχρέωση διαπραγμάτευσης για μετοχές, η οποία καθορίζεται στην οδηγία και τον κανονισμό για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων.

Με την έγκριση του μέτρου αυτού θα διασφαλίζεται ότι οι επιχειρήσεις και οι αγορές θα συνεχίσουν να λειτουργούν ομαλά και χωρίς διαταραχές μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2018. Η Επιτροπή, πριν προτείνει παράταση της ισοδυναμίας για τους ελβετικούς τόπους διαπραγμάτευσης, εξέτασε την έκβαση των διαπραγματεύσεων σχετικά με τη συμφωνία για το θεσμικό πλαίσιο, καθώς και την απόφαση του Ελβετικού Ομοσπονδιακού Συμβουλίου να ξεκινήσει διαβούλευση σχετικά με τη συμφωνία, η οποία θα διαρκέσει έως την άνοιξη του 2019.

Η Επιτροπή, σύμφωνα με τους σχετικούς κανόνες, διαβουλεύεται επί του παρόντος με τα κράτη μέλη της ΕΕ σχετικά με το σχέδιο απόφασης, προκειμένου να εγκριθεί και να αρχίσει να ισχύει πριν από τη λήξη, στο τέλος του έτους, της ισχύουσας ισοδυναμίας. Η απόφαση θα εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου και θα λήξει στις 30 Ιουνίου 2019.

Ο Aντιπρόεδρος Valdis Dombrovskis, αρμόδιος για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και την ένωση κεφαλαιαγορών, δήλωσε σχετικά: «Η προσωρινή παράταση της ισοδυναμίας θα πρέπει να δίνει χρόνο στην Ελβετία να ολοκληρώσει τις εσωτερικές της διαβουλεύσεις σχετικά με τη συμφωνία για το θεσμικό πλαίσιο. «Θα εξασφαλίσει επίσης τη συνέχεια για τους διαχειριστές χαρτοφυλακίων και τους χρηματομεσίτες που δραστηριοποιούνται στη διαπραγμάτευση ελβετικών μετοχών. Θέλουμε οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να συνεχίσουν τις συναλλαγές σε ελβετικές μετοχές, τόσο στην ΕΕ όσο και στα ελβετικά χρηματιστήρια. Οι ανοικτές και ανταγωνιστικές χρηματιστηριακές αγορές είναι ζωτικής σημασίας για μια υγιή οικονομία και την παροχή αξιόπιστων πηγών εισοδήματος για τους επενδυτές μετοχών.»

Το σύστημα ισοδυναμίας της ΕΕ στον τομέα της νομοθεσίας για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες ενθαρρύνει τη διεθνή ρυθμιστική σύγκλιση και την ανταγωνιστικότητα των αγορών ορισμένων ελβετικών μετοχών με τη μεγαλύτερη διαπραγμάτευση. Επιτρέπει στους συναλλασσόμενους και τους χρηματομεσίτες της ΕΕ να συμμορφώνονται με το δίκαιο της ΕΕ, προσφέροντάς τους τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στις καλύτερες συμφωνίες για επενδυτές της ΕΕ. Οι αποφάσεις ισοδυναμίας βασίζονται πάντοτε στις ειδικές συνθήκες της εκάστοτε χώρας, ενώ δεν υφίσταται αυτόματο δικαίωμα ισοδυναμίας.

Στην περίπτωση της Ελβετίας, τα κριτήρια για την παράταση της ισοδυναμίας προβλέπονται στην ισχύουσα απόφαση ισοδυναμίας του Δεκεμβρίου 2017, που ορίζει τα εξής: «Κατά τη λήψη απόφασης σχετικά με το κατά πόσον θα πρέπει να παραταθεί η εφαρμογή της παρούσας απόφασης, η Επιτροπή θα πρέπει ιδίως να εξετάσει την πρόοδο που έχει σημειωθεί προς την κατεύθυνση της υπογραφής συμφωνίας για τη θέσπιση του εν λόγω κοινού θεσμικού πλαισίου.»

Κατόπιν διαβουλεύσεων με τα κράτη μέλη, εφόσον συμφωνήσουν σχετικά με την παράταση, η Επιτροπή θα είναι σε θέση να εγκρίνει εκτελεστική πράξη, η οποία θα αρχίσει να ισχύει μετά τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα, πριν από το τέλος του έτους. Η Επιτροπή, μετά από την έγκριση, θα παρακολουθεί στενά τον αντίκτυπο του μέτρου της ισοδυναμίας, λαμβάνοντας υπόψη το ευρύτερο πολιτικό πλαίσιο και ιδίως την πρόοδο προς την ολοκλήρωση της συμφωνίας για το θεσμικό πλαίσιο. Η πλήρης, οριστική και σαφής έγκριση, από το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο, του κειμένου που συμφωνήθηκε από τους διαπραγματευτές της ΕΕ και της Ελβετίας μετά από μακροχρόνιες, εντατικές και εποικοδομητικές διαπραγματεύσεις θα αποτελεί προϋπόθεση για μελλοντική παράταση της ισοδυναμίας.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v