Κομισιόν: Ψαλίδι στις προβλέψεις για ανάπτυξη ευρωζώνης - Ιταλίας

Αύξηση ΑΕΠ μόλις 0,2% αναμένει για φέτος στην Ιταλία η Επιτροπή, έναντι του 1,2% που προέβλεπε τον Νοέμβριο. Στο 1,1% μειώνεται η εκτίμηση για τον ρυθμό ανάπτυξης της Γερμανίας.

Κομισιόν: Ψαλίδι στις προβλέψεις για ανάπτυξη ευρωζώνης - Ιταλίας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή «πετσόκοψε» την πρόβλεψή της για την οικονομική ανάπτυξη της Ιταλίας για το τρέχον και το επόμενο έτος, λέγοντας πως η αβεβαιότητα αναφορικά με τις πολιτικές της κυβέρνησης και τα υψηλότερα κόστη δανεισμού ώθησαν τη χώρα σε ύφεση το β’ εξάμηνο του προηγούμενου έτους.

Η Κομισιόν, στις χειμερινές της προβλέψεις, εκτιμά πως το ιταλικό ΑΕΠ πιθανότατα θα αναπτυχθεί με ρυθμό 0,2% το 2019, έναντι του 1,2% που προέβλεπε τον Νοέμβριο, ενώ το 2020 ο ρυθμός ανάπτυξης πιθανόν θα αυξηθεί στο 0,8%, έναντι του 1,3% που ήταν η εκτίμηση τον Νοέμβριο. Για το 2020, η Κομισιόν σημειώνει πως στη βελτίωση του ρυθμού ανάπτυξης θα συμβάλουν «τα θετικά carry-over effects καθώς και οι δυο επιπλέον εργάσιμες ημέρες».

«Ενώ η αρχική επιβράδυνση οφειλόταν σε μεγάλο βαθμό στο λιγότερο δυναμικό παγκόσμιο εμπόριο, η πρόσφατη χαλάρωση της οικονομικής δραστηριότητας μπορεί να αποδοθεί περισσότερο στην υποτονική εγχώρια ζήτηση, ιδιαίτερα τις επενδύσεις, καθώς η αβεβαιότητα που σχετίζεται με τη στάση πολιτικής της κυβέρνησης και τα αυξανόμενα χρηματοοικονομικά κόστη είχαν επιπτώσεις», τονίζει η Κομισιόν. 

«Αυτό που χρειάζεται η Ιταλία είναι βαθιές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και αποφασιστική δράση προκειμένου να μειωθούν τα υψηλά επίπεδα του δημόσιου χρέους, με άλλα λόγια, υπεύθυνες πολιτικές που στηρίζουν τη σταθερότητα, την εμπιστοσύνη και τις επενδύσεις», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν Βάλντις Ντομπρόβσκις. 

«Κατεβάζει ταχύτητα» η ανάπτυξη στην ευρωζώνη

Για την ευρωζώνη συνολικά, η Κομισιόν αναμένει επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης στο 1,3% έναντι του 1,9% που προέβλεπε τον Νοέμβριο, ενώ το 2020 η ανάπτυξη θα ανακάμψει στο 1,6% από 1,7% που ήταν η προηγούμενη πρόβλεψη.

Στις χειμερινές της προβλέψεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μειώνει την εκτίμησή της για τον ρυθμό ανάπτυξης της Γερμανίας για φέτος στο 1,1% από 1,8% που ανέμενε προηγουμένως, της Γαλλίας στο 1,3% από 1,6%, ενώ εκτιμά πως ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη θα μειωθεί στο 1,4% φέτος από 1,7% που ήταν το 2018.

Αναλυτικά, όπως αναφέρει η Κομισιόν, η οικονομική δραστηριότητα μετριάστηκε το δεύτερο εξάμηνο του προηγούμενου έτους, διότι η αύξηση του παγκόσμιου εμπορίου επιβραδύνθηκε, η αβεβαιότητα έκαμψε την εμπιστοσύνη και η παραγωγή σε ορισμένα κράτη μέλη επηρεάστηκε αρνητικά από προσωρινούς εγχώριους παράγοντες, όπως οι διαταραχές στην παραγωγή αυτοκινήτων, οι κοινωνικές εντάσεις και η αβεβαιότητα σχετικά με τη δημοσιονομική πολιτική. Ως αποτέλεσμα, η αύξηση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) τόσο στη ζώνη του ευρώ όσο και στην ΕΕ υποχώρησε στο 1,9% το 2018, από 2,4% το 2017 (φθινοπωρινές προβλέψεις: 2,1% για την ΕΕ των 28 και τη ζώνη του ευρώ).

Η οικονομική δυναμική στις αρχές του τρέχοντος έτους ήταν υποτονική, αλλά τα θεμελιώδη μεγέθη εξακολουθούν να είναι υγιή. Η οικονομική ανάπτυξη θα συνεχιστεί, αν και πιο συγκρατημένη. Η ευρωπαϊκή οικονομία αναμένεται να συνεχίσει να επωφελείται από τη βελτίωση των συνθηκών στην αγορά εργασίας, τις ευνοϊκές συνθήκες χρηματοδότησης και τον ελαφρώς επεκτατικό δημοσιονομικό προσανατολισμό. Προβλέπεται πλέον αύξηση του ΑΕΠ στη ζώνη του ευρώ κατά 1,3% το 2019 και κατά 1,6% το 2020 (φθινοπωρινές προβλέψεις: 1,9% το 2019, 1,7% το 2020). Οι προβλέψεις για την αύξηση του ΑΕΠ της ΕΕ αναθεωρήθηκαν επίσης προς τα κάτω, σε 1,5% το 2019 και 1,7% το 2020 (φθινοπωρινές προβλέψεις: 1,9% το 2019, 1,8% το 2020).

Όσον αφορά τα μεγαλύτερα κράτη-μέλη, οι αναθεωρήσεις προς τα κάτω για την ανάπτυξη το 2019 ήταν σημαντικές στη Γερμανία, την Ιταλία και τις Κάτω Χώρες. Πολλά κράτη-μέλη εξακολουθούν να επωφελούνται από την ισχυρή εγχώρια ζήτηση, που υποστηρίζεται και από τα κονδύλια της ΕΕ.

Πληθωρισμός

Ο πληθωρισμός τιμών καταναλωτή στη ζώνη του ευρώ μειώθηκε στα τέλη του 2018 λόγω της ραγδαίας μείωσης στις τιμές της ενέργειας και της μείωσης του πληθωρισμού στις τιμές των τροφίμων. Ο δομικός πληθωρισμός, στον οποίο δεν συνυπολογίζονται οι τιμές της ενέργειας και των μη μεταποιημένων τροφίμων, ήταν συγκρατημένος καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, παρά την ταχύτερη αύξηση των μισθών. Ο συνολικός πληθωρισμός (ΕνΔΤΚ) ανήλθε κατά μέσο όρο στο 1,7% το 2018, σημειώνοντας αύξηση από 1,5% το 2017. Δεδομένου ότι οι παραδοχές για τις τιμές του πετρελαίου για το τρέχον και το επόμενο έτος είναι πλέον χαμηλότερες από ό,τι ήταν το φθινόπωρο, ο πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ προβλέπεται να συγκρατηθεί στο 1,4% το 2019, προτού αυξηθεί λίγο σε 1,5% το 2020. Για την ΕΕ, ο πληθωρισμός προβλέπεται να ανέλθει φέτος κατά μέσο όρο σε 1,6% και στη συνέχεια να αυξηθεί στο 1,8% το 2020.

Αβεβαιότητες

Οι οικονομικές προοπτικές περιβάλλονται από υψηλό βαθμό αβεβαιότητας και οι προβλέψεις υπόκεινται σε κινδύνους δυσμενέστερων εξελίξεων. Οι εμπορικές εντάσεις, οι οποίες επηρεάζουν το γενικό κλίμα εδώ και αρκετό καιρό, μετριάστηκαν κάπως αλλά εξακολουθούν να αποτελούν πηγή ανησυχίας. Η οικονομία της Κίνας ενδέχεται να επιβραδύνεται με ταχύτερους ρυθμούς από ό,τι αναμενόταν και οι παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές και πολλές αναδυόμενες αγορές είναι ευάλωτες στις απότομες αλλαγές όσον αφορά το αίσθημα του κινδύνου και τις προσδοκίες για την ανάπτυξη. Η διαδικασία του Brexit εξακολουθεί να αποτελεί πηγή αβεβαιότητας για την ΕΕ.

Για το Ηνωμένο Βασίλειο, μια καθαρά τεχνική παραδοχή για το 2019

Λαμβανομένης υπόψη της διαδικασίας αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ, οι προβλέψεις για το 2019 και το 2020 βασίζονται σε μια καθαρά τεχνική παραδοχή για διατήρηση της υπάρχουσας κατάστασης όσον αφορά τη διάρθρωση των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ της ΕΕ των 27 και του Ηνωμένου Βασιλείου. Αυτό γίνεται μόνο για τους σκοπούς των προβλέψεων και δεν επηρεάζει καθόλου τη διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη στο πλαίσιο του άρθρου 50.

Ο Βάλντις Ντομπρόβσκις, αντιπρόεδρος της Επιτροπής και επίτροπος αρμόδιος για το ευρώ και τον κοινωνικό διάλογο, καθώς και για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και την Ένωση Κεφαλαιαγορών, δήλωσε τα εξής: «Όλες οι χώρες της ΕΕ αναμένεται να συνεχίσουν να σημειώνουν ανάπτυξη το 2019· αυτό σημαίνει περισσότερες θέσεις εργασίας και περισσότερη ευημερία. Ωστόσο, οι προβλέψεις μας αναθεωρούνται προς τα κάτω, ιδίως για τις μεγαλύτερες οικονομίες της ζώνης του ευρώ. Η εν λόγω αναθεώρηση αντικατοπτρίζει εξωτερικούς παράγοντες, όπως είναι οι εμπορικές εντάσεις και η επιβράδυνση στις αναδυόμενες αγορές, ιδίως στην Κίνα. Οι ανησυχίες σχετικά με το δίπολο «τραπεζών-κρατών» και τη βιωσιμότητα του χρέους κάνουν πάλι την εμφάνισή τους σε ορισμένες χώρες της ζώνης του ευρώ. Η πιθανότητα ενός μη ομαλού Brexit δημιουργεί πρόσθετη αβεβαιότητα. Η επίγνωση για αυτούς τους αυξανόμενους κινδύνους αποτελεί το ένα μέρος του έργου μας. Το άλλο είναι η επιλογή του σωστού μείγματος πολιτικών, όπως είναι η διευκόλυνση των επενδύσεων, ο διπλασιασμός των προσπαθειών για την υλοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και η εφαρμογή συνετών δημοσιονομικών πολιτικών».

Ο Πιερ Μοσκοβισί, επίτροπος Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων, Φορολογίας και Τελωνείων, δήλωσε σχετικά: «Μετά την κορύφωση του 2017, η επιβράδυνση της οικονομίας της ΕΕ αναμένεται να συνεχιστεί το 2019 με ανάπτυξη 1,5%. Η επιβράδυνση αυτή αναμένεται να είναι πιο έντονη από ό,τι αναμενόταν το περασμένο φθινόπωρο, ιδίως στη ζώνη του ευρώ, λόγω των αβεβαιοτήτων στο παγκόσμιο εμπόριο και των εγχώριων παραγόντων στις μεγαλύτερες οικονομίες μας. Τα θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη της Ευρώπης παραμένουν υγιή κι εξακολουθούν να υπάρχουν καλές ειδήσεις, ιδίως στο μέτωπο της απασχόλησης. Η ανάπτυξη αναμένεται να ανακάμψει σταδιακά το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους και το 2020».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v