Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μετάθεση stress test και μέτρα ανακούφισης για Covid-19

Τι περιμένουν οι τράπεζες από ΕΚΤ και SSM σήμερα. Κρίσιμη η μετάθεση του πανευρωπαϊκού stress test. Ενίσχυση της ρευστότητας με διεύρυνση του TLTRO και του προγράμματος αγορών ομολόγων. Η επιστολή της European Banking Federation (EBF).

Μετάθεση stress test και μέτρα ανακούφισης για Covid-19

Τη μετάθεση της πανευρωπαϊκής άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress test), ενίσχυση της παρεχόμενης ρευστότητας, μέσω διεύρυνσης του TLTRO και του προγράμματος αγορών ομολόγων και moratorium για δανειολήπτες που πλήττονται από την επέλαση του Covid-19 περιμένουν, σήμερα, οι τράπεζες από ΕΚΤ και Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM). 

Η μετάθεση της πανευρωπαϊκής άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress test) από τον SSM θεωρείται κρίσιμο βήμα, λόγω του φόρτου εργασίας και των δυσχερών συνθηκών απασχόλησης που προκαλεί η επέλαση του Covid-19. Στα επιτελεία των εγχώριων συστημικών τραπεζών  υπάρχει η προσδοκία ότι ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός σε συνεργασία με την European Banking Authority (EBA) θα αποδεχθούν το αίτημα, μεταθέτοντας για μερικούς μήνες την ολοκλήρωση της άσκησης.  

Η ΕΚΤ, από την πλευρά της, αναμένεται να ανακοινώσει μέτρα ενίσχυσης της ρευστότητας καθώς και διεύρυνση -χρονική αλλά και της περιμέτρου- του προγράμματος TLTRO και αγορές εταιρικών ομολόγων. Το «υπερόπλο» της αγοράς μετοχών θα μείνει, πιθανότατα, σε εφεδρεία. 

Παρότι οι αναλυτές εκτιμούν ότι η χρήση των παραπάνω εργαλείων δεν αρκεί για να αντιμετωπισθούν οι συνέπειες της επιδημίας στην οικονομία της Ευρωζώνης, οι τραπεζίτες εμφανίζονται περισσότερο αισιόδοξοι, τονίζοντας ότι η παροχή ρευστότητας μπορεί να λειτουργήσει, εφόσον οι επιπτώσεις αποδειχθούν πρόσκαιρες. 

Επιπρόσθετα, οι τράπεζες, με επιστολή της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Τραπεζών (European Banking Federation- EBF) προς την Κομισιόν, την ΕΚΤ και την ΕΒΑ, ζητούν να διευθετηθούν ρυθμιστικά εμπόδια, ως προς τη χρηματοδότηση δανειοληπτών, οι οποίοι αντιμετωπίζουν προσωρινές δυσκολίες, λόγω κορωνοϊού. 

Μορατόριουμ για τους συνεπείς δανειολήπτες

Οι τράπεζες ζητούν εποπτικές και κανονιστικές ρυθμίσεις που θα παρέχουν την ευχέρεια να προχωρούν στην αναδιάρθρωση του προγράμματος αποπληρωμής για τους δανειολήπτες που επηρεάζονται από τις επιπτώσεις του ιού, χωρίς αυτό να γίνεται σε βάρος της εποπτικής τους αξιολόγησης.

Αυτό σημαίνει ότι ζητείται να μην προσμετρώνται στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, στα οποία προκύπτει καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών και αφορούν σε νομικά ή φυσικά πρόσωπα που έχουν πληγεί από την επιδημία του Covid-19. 

Επιπρόσθετα ζητούν να χαλαρώσει το επίπεδο εποπτικής απαίτησης για συνδυασμένα «μαξιλάρια», που περιλαμβάνουν και τις απαιτήσεις σε εθνικό επίπεδο, όπως το αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεμα και τα εγχώρια κεφαλαιακά μαξιλάρια. Αυτά τα μέτρα άλλωστε είχαν σκοπό να δώσουν περιθώριο ελιγμού σε καταστάσεις κρίσεων.

Ειδικότερα, στην επιστολή της η EBF αναφέρει μεταξύ άλλων τα εξής:

Το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα είναι απόλυτα προσηλωμένο στη διατήρηση της στήριξής του προς την ευρωπαϊκή οικονομία σε καιρούς οικονομικής δυσχέρειας, βοηθώντας τους πολίτες και τις επιχειρήσεις να αντέξουν δυσμενείς καταστάσεις χωρίς σημαντική διατάραξη των χρηματοδοτικών τους αναγκών. Οι τράπεζες της EBF παραμένουν δεσμευμένες να βοηθήσουν την ευρωπαϊκή οικονομία να περάσει τις προσωρινές δυσκολίες που προκαλεί η εξάπλωση του Covid-19. Για να είναι πραγματικά αποτελεσματικό, αυτό το εγχείρημα θα απαιτήσει στενό και έντονο συντονισμό μεταξύ των δημόσιων αρχών και των τραπεζών.

Σε αυτό το πλαίσιο, κατά την άποψη της EBF, είναι κοινή ευθύνη των ευρωπαϊκών αρχών, ρυθμιστών, εποπτών και τραπεζών να υιοθετήσουν γρήγορα μια σειρά μέτρων που χρειάζονται για να εξουδετερωθούν οι επιπτώσεις του Covid-19 στην οικονομία.

Αυτό θα πρέπει να αντιμετωπιστεί μέσω μιας σειράς συντονισμένων ενεργειών σε τρία στάδια:

- Πρώτον, μια σειρά άμεσων αποφάσεων για την αποφυγή δυσμενών επιπτώσεων στη ρευστότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και νοικοκυριών τις ερχόμενες εβδομάδες.

- Δεύτερον, μια σειρά μεσοπρόθεσμων ενεργειών για την ασφάλιση της συνέχισης της χορήγησης πιστώσεων που θα τους επιτρέψει να διατηρήσουν την εποπτική τους ευρωστία τους επόμενους έξι μήνες.

- Τρίτον, άλλα μέτρα για την άμβλυνση των επιπτώσεων στις τράπεζες το επόμενο έτος.

Η EBF προτείνει επίσης:

- οι αρχές της ΕΕ να λάβουν απόφαση που θα επιτρέπει ένα εργαλείο μορατόριουμ για τους συνεπείς δανειολήπτες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες ρευστότητας που σχετίζονται με τις επιπτώσεις του Covid-19. Το εργαλείο αυτό θα επιτρέπει στις τράπεζες την αναδιάρθρωση του προγράμματος αποπληρωμής για τους δανειολήπτες που επηρεάζονται από τις επιπτώσεις του ιού χωρίς αυτό να γίνεται σε βάρος της εποπτικής τους αξιολόγησης.

- οι αρχές της ΕΕ και τα κράτη-μέλη να βελτιώσουν τη δυνατότητα δανεισμού των τραπεζών, χαλαρώνοντας το επίπεδο της απαίτησης για συνδυασμένα «μαξιλάρια», που περιλαμβάνουν τα στοιχεία που τίθενται σε εθνικό επίπεδο όπως το αντικυκλικό κεφαλαιακό μαξιλάρι και τα εγχώρια κεφαλαιακά μαξιλάρια. Αυτά τα μέτρα άλλωστε είχαν σκοπό να δώσουν περιθώριο ελιγμού σε καταστάσεις κρίσεων.

- οι εποπτικές αρχές να διασφαλίσουν πως η ρευστότητα των τραπεζών θα είναι διαθέσιμη για τις επιχειρήσεις και ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όπως επισημαίνει η EBF, μια άμεση επίπτωση του Covid-19 είναι η διατάραξη της αλυσίδας προμηθειών, που προκαλεί καθυστερήσεις στις παραδόσεις και τις πληρωμές. Ως αποτέλεσμα, οι επιχειρήσεις μπορεί να χρειαστούν προσωρινές χορηγήσεις ρευστότητας.

- η ΕΚΤ να παρατείνει σε χρονική διάρκεια και εύρος τα προγράμματα TLTRO.

- οι εποπτικές αρχές της EBA και της ΕΕ να εξετάσουν την αναβολή των αυξήσεων κεφαλαίου που σχετίζονται με τις αλλαγές στα τεχνικά κριτήρια του ορισμού της χρεοκοπίας και της στοχευμένης αξιολόγησης εσωτερικών μοντέλων, καθώς τώρα δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να «κλειδώνονται» κεφάλαια που θα μπορούσαν να διατεθούν για τη συντήρηση της πραγματικής οικονομίας.

- η SRB θα πρέπει να δείξει ευελιξία στον χρονισμό των αποφάσεων MREL και να αφήσει τις τράπεζες να χρησιμοποιήσουν την περίοδο που προβλέπεται στο BRRD2 μέχρι το 2024, αποφεύγοντας με τον τρόπο αυτόν την πίεση να προχωρήσουν σε νέες εκδόσεις ή σε επανεκδόσεις τίτλων σε αυτή την ασταθή φάση της αγοράς.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v