Ποια είναι η συνταγή για επιτυχημένους μάνατζερ

Τι πρέπει να γνωρίζουν και να λαμβάνουν υπόψη τους τα ηγετικά στελέχη των επιχειρήσεων. Από τι εξαρτάται το ποσοστό ελευθερίας που δίνουν στους υφισταμένους τους.

Ποια είναι η συνταγή για επιτυχημένους μάνατζερ

Ο κόσμος των επιχειρήσεων είναι πολύ σύνθετος και αρκετά πολύπλοκος στο βαθμό που μια επιχείρηση είναι πολυανθρωπική και βεβαίως πολυεθνική.

Η ζωή και η πορεία των στελεχών επηρεάζονται από μια σειρά παράγοντες, που είναι:

1. Το σύστημα αξιών του. Δηλαδή κατά πόσο πιστεύει ότι πρέπει να παριστάνει το «αφεντικό» ή κατά πόσο πιστεύει ότι οι υφιστάμενοι του είναι πρόσωπα που θα πρέπει να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων οι οποίες τους αφορούν.

2. Η εμπιστοσύνη που έχει στους υφισταμένους του. Δηλαδή κατά πόσο είναι διατεθειμένος να πιστέψει ότι οι υφιστάμενοί του θα ενεργήσουν σωστά.

3. Η μορφή της ηγεσίας προς την οποία έχει ιδιαίτερη τάση. Μερικού μάνατζερείναι από τη φύση τους αυταρχικοί, ενώ άλλοι προτιμούν το ρόλο του καλοπροαίρετου συζητητή.

4. Το πόσο ασφαλής νιώθει σε μια αβέβαια κατάσταση. Αν ένας μάνατζερ χαλαρώνει τον έλεγχο σε θέματα λήψης αποφάσεων, μειώνει τη δυνατότητα πρόβλεψης του αποτελέσματος. Μερικοί μάνατζερ νιώθουν πιο έντονα την ανάγκη της πρόβλεψης και της σταθερότητας στο περιβάλλον τους. Άλλοι δέχονται λιγότερα αγόγγυστα την ύπαρξη αβεβαιότητας.

Παράγοντες που επηρεάζουν τους υφισταμένους

Το ποσοστό ελευθερίας που δίνει ένας μάνατζερ στους υφισταμένους του εξαρτάται από:

1. Την ετοιμότητα τους προς ανάληψη ευθυνών σχετικά με τις αποφάσεις που παίρνουν.

2. Τις σχετικές γνώσεις και την πείρα τους.

3. Το ενδιαφέρον τους για το υπό συζήτηση θέμα.

4. Το πόσο ανέχονται την ύπαρξη αβεβαιότητας. Πολλοί προτιμούν σαφείς και ξεκάθαρες οδηγίες, ενώ άλλοι προτιμούν ένα μεγαλύτερο ποσοστό ελευθερίας.

Παράγοντες που επηρεάζουν την κρατούσα κατάσταση

Αυτοί είναι:

1. Η μορφή της επιχείρησης. Μερικοί περιμένουν, ή μάλλον απαιτούν, αυταρχική συμπεριφορά, ενώ άλλοι περιμένουν μια πιο αποδεκτή κατάσταση. Το μέγεθος κι η πολυπλοκότητα επηρεάζουν την κατάσταση,

2. Το ίδιο το πρόβλημα. Μερικές αποφάσεις μπορούν να ληφθούν από ένα μόνο άτομο, τον διευθυντή, άσχετα αν θα πρέπει πάντοτε να υποβάλλει στο άτομο του την ερώτηση-κλειδί: «Έχω ακούσει τις απόψεις εκείνων που έχουν τις απαραίτητες γνώσεις κι οι οποίοι θα βοηθήσουν στην επίλυση του προβλήματος;»

3. Η πίεση του χρόνου. Όταν υπάρχει πίεση χρόνου γίνεται πιο δύσκολη η συζήτηση με τρίτους εκτός από κείνους που πραγματικά μπορούν να βοηθήσουν στρην επίλυση του προβλήματος.

Συμπεράσματα

Ο Τάνενμπάουμ κι ο Σμιντ κατέληξαν σε δυο σημαντικά συμπεράσματα:

1. Ο επιτυχημένος ηγέτης είναι ένα άτομο το οποίο γνωρίζει καλά εκείνους τους παράγοντες που επηρεάζουν και διαμορφώνουν τη συμπεριφορά του σε δεδομένη χρονική στιγμή. Καταλαβαίνει πλήρως τον εαυτό του, τους συνεργάτες του, την ομάδα με την οποία συνεργάζεται, την επιχείρηση και το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον μέσα στο οποίο ενεργεί.

2. Ο επιτυχημένος ηγέτης είναι ένα άτομο το οποίο είναι ικανό να συμπεριφέρεται ανάλογα με τις περιστάσεις. Αν χρειασθεί να δώσει εντολές, θα τις δώσει. Αν χρειασθεί να δώσει κάποιες ελευθερίες, είναι σε θέση να τις δώσει.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v