Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Λαζαρίδης: Τι θα αλλάξει στο ελληνικό χρηματιστήριο

Η συμβολή της κεφαλαιαγοράς στην ανάπτυξη αποτελεί μόνιμο στόχο για το ΧΑ, τονίζει στο Euro2day.gr ο CEO του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Ποιες κινήσεις δρομολογούνται. Το «στοίχημα» των εταιρικών ομολόγων.

Λαζαρίδης: Τι θα αλλάξει στο ελληνικό χρηματιστήριο
  • του Σωκράτη Λαζαρίδη*

«Περαιτέρω ανάπτυξη υποδομών των αγορών και των προϊόντων τους, κινητοποίηση διευρυμένου φάσματος συμμετεχόντων και ενίσχυση της διεθνοποιημένης εικόνας μας, είναι οι τρεις άξονες που σηματοδοτούν τους στόχους του Χρηματιστηρίου για τη χρονιά που έρχεται.

Η ανάγκη για αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της οικονομίας είναι πλέον ευρύτερα αποδεκτή και σε αυτή τη δομική αλλαγή, το Χρηματιστήριο και το οικοσύστημα της κεφαλαιαγοράς μπορούν να συμβάλουν με τα χρηματοοικονομικά προϊόντα που υποδέχονται και είναι σε θέση να υποστηρίξουν συναλλακτικά.

Ισχυρές βάσεις τέθηκαν φέτος καθώς μετά από αδράνεια ετών πραγματοποιήθηκαν εισαγωγές τίτλων και εταιρικών ομολόγων νέων εταιρειών.

Η επανεκκίνηση της αγοράς εταιρικών ομολόγων, ένα «στοίχημα» ετών για το Ελληνικό Χρηματιστήριο, απέδωσε φέτος τους πρώτους καρπούς και όλες οι ενδείξεις επιτρέπουν την καλλιέργεια θετικών προσδοκιών για το άμεσο μέλλον.

Για πρώτη φορά εφαρμόστηκε σε δημόσια προσφορά το Ηλεκτρονικό Βιβλίο Προσφορών, μία υπηρεσία που όχι μόνο θωρακίζει σε μέγιστο βαθμό τη διαφάνεια και την αξιοπιστία της όλης διαδικασίας αλλά βελτιώνει σημαντικά την πρόσβαση του εκδότη σε δυνητικούς επενδυτές.

Στη διάρκεια του 2016, το Χρηματιστήριο άνοιξε τις πόρτες του και σε μη εισηγμένες εταιρείες, οι οποίες παρουσίασαν τα επιχειρηματικά τους μοντέλα στο οικοσύστημα της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς. Θα συνεχίσουμε και φέτος να υποδεχόμαστε επιχειρήσεις οι οποίες βραβεύονται από διάφορους φορείς και έχουν το ενδιαφέρον να παρουσιάσουν την πορεία και τους στόχους τους στους συμμετέχοντες της ελληνικής κεφαλαιαγοράς.

Η εγχώρια αγορά εξακολουθεί να υπολείπεται σημαντικά των ευρωπαϊκών σε ό,τι αφορά στο ύψος κεφαλαιοποίησης σε σχέση με το ΑΕΠ της χώρας (19,8% σε σχέση με 71,8% της Ευρώπης). Μία ερμηνεία αυτού του στοιχείου είναι πως υπάρχουν σημαντικές ευκαιρίες και δυνατότητες ανόδου της αγοράς στο πλαίσιο του μεγέθους της οικονομίας.

Η συναλλακτική δραστηριότητα έχει υποχωρήσει, χωρίς όμως να παρεκκλίνει ιδιαιτέρως από την αντίστοιχη ευρωπαϊκή τάση.

Επιπλέον, μέχρι τις αρχές Δεκεμβρίου η μεταβλητότητα της αγοράς -το μέτρο «νευρικότητας» των επενδυτών- είχε υποχωρήσει σε επίπεδα που διαμόρφωναν κλίμα σταθερότητας και επενδυτικές προοπτικές.

Το σημείο αυτό σηματοδοτεί ότι η ολοκλήρωση της β’ αξιολόγησης από τους θεσμούς και η κάλυψη των προϋποθέσεων για τη συμμετοχή μας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αποτελεί για την αγορά το κρίσιμο σημείο μεταστροφής της πορείας της οικονομίας.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, υπάρχει συνεχής τυποποίηση του κανονιστικού πλαισίου που επιβάλλει τη βελτίωση της λειτουργικότητας των αγορών, ώστε αυτές να παρέχουν ανταγωνιστικά προϊόντα και υπηρεσίες σε επιχειρήσεις και επενδυτές.

Στο πλαίσιο αυτό, θα τεθούν άμεσα σε ισχύ σημαντικές κανονιστικές και λειτουργικές βελτιώσεις: Στη νέα κατηγοριοποίηση μετοχών της Κύριας Αγοράς θα προβλέπονται τρεις κατηγορίες -υψηλή, μέση και χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα. Θα τροποποιηθεί ο αλγόριθμος υπολογισμού της Τιμής Κλεισίματος των μετοχών στην Κύρια Αγορά. Θα διαφοροποιηθούν οι υποχρεώσεις των Ειδικών Διαπραγματευτών, ανάλογα με τον τίτλο επί του οποίου ασκούν ειδική διαπραγμάτευση.

Επιπλέον, θα εισαχθεί η δυνατότητα των Καλυμμένων Πωλήσεων (covered sales). Ανταποκρινόμενοι σε αίτημα των μελών μας, υλοποιήσαμε μία αυτόματη διαδικασία ώστε στις πωλήσεις, όταν ο πελάτης/επενδυτής καθιστά τους τίτλους τους διαθέσιμους στο μέλος, να μπορούν εφόσον συμφέρει το μέλος να λειτουργήσουν ως μέρος της εγγύησής του.

Ιδιαίτερα σημαντική προσαρμογή σε κανονιστικές ρυθμίσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο αποτελεί η CSDR, η οποία αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή εντός του 2017. Μέσω εναρμονισμένης διαδικασίας αδειοδότησης (passporting) θα δίνεται η δυνατότητα στα Αποθετήρια να παρέχουν διασυνοριακά, ενός ΕΕ, υπηρεσίες πρόσβασης μεταξύ τους καθώς και διαδικασίες διασύνδεσης με άλλες αγορές και Οίκους Εκκαθάρισης.

Στον παγκόσμιο χάρτη, οι κεφαλαιαγορές αποτελούν τον ουσιαστικό μηχανισμό που μπορούν να αξιοποιήσουν οι επιχειρήσεις για την εξισορρόπηση της κεφαλαιακής τους διάρθρωσης είτε μέσω ομολόγων είτε μέσω αυξήσεων κεφαλαίου. Αυτόν τον ρόλο, το ΧΑ, που φέτος συμπλήρωσε 140 χρόνια λειτουργίας, θα ήταν σημαντικό να τον ενισχύσει ακόμα περισσότερο, με την κινητοποίηση των συμμετεχόντων στις δραστηριότητες της επενδυτικής τραπεζικής.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την ελληνική κεφαλαιαγορά να μπορέσει να συμβάλει στην ανάπτυξη της οικονομίας και να επιβεβαιώσει τη χρησιμότητά της στην τοπική επιχειρηματική κοινότητα αλλά και στη διεύρυνση των επιλογών εγχώριων και αλλοδαπών επενδυτών».

 

* Ο Σωκράτης Λαζαρίδης είναι διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v