Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Συνοδευτικό υλικό μετοχής: ATTICA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ

v