Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Συνοδευτικό υλικό μετοχής: ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤ.Α.Ε.ΤΕΧΝ.ΕΡΓ.&ΜΕΤ

v