Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Συνοδευτικό υλικό μετοχής: ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε.

v