Δείτε εδώ την αποκλειστική μας συνεργασία

Όνομα: Χαμαιλέων
Περιοχή: Euro2day

Αποποίηση ευθυνών
To χρονοδιάγραμμα του mega deal της Eurobank και η Δομική Κρήτης

ΕUROBANK - MEGA DEAL: Για τις 15 Μαΐου πήρε μετάθεση η κατάθεση προσφορών για το mega deal που «τρέχει» η τράπεζα.  Το σπονδυλωτό deal περιλαμβάνει δύο τιτλοποιήσεις, αθροιστικής ονομαστικής αξίας 9,6 δισ. ευρώ, καθώς και την πώληση τουλάχιστον του 70% της FPS. 

Ειδικότερα, οι επτά επενδυτές που πέρασαν στη δεύτερη δάση του project Pillar (τιτλοποίηση «κόκκινων» στεγαστικών 2,1 δισ. ευρώ), καλούνται να υποβάλουν δεσμευτικές προσφορές. Την ίδια ημέρα θα υποβληθούν και μη δεσμευτικές προσφορές για το project Cairo (τιτλοποίηση καταγγελμένων και σε βαθιά καθυστέρηση δανείων 7 δισ. ευρώ μαζί με NPEs 0,5 δισ. ευρώ) και την πώληση τουλάχιστον του 70% της FPS.

Σφηνάκια για ΕΛΒΙΕΜΕΚ, Βαρβαρέσο και Προοδευτική

ΕΛΒΙΕΜΕΚ: Χωρίς ουσιαστική δραστηριότητα και με βραχυπρόθεσμα δάνεια 4,84 εκατ. ευρώ, η ΕΛΒΙΕΜΕΚ έχει ως μόνη λύση την εξεύρεση επενδυτή-developer που θα αναπτύξει τα δύο σημαντικά ακίνητα που διαθέτει στο νομό Βοιωτίας.

 

ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ: Στο τέλος του 2019 αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας στη νηματουργία Βαρβαρέσος, με στόχο τη διάθεση προϊόντων υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.

Για τη χρηματοδότηση της επένδυσης, πέρα από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που υλοποιήθηκε και την προβλεπόμενη επιχορήγηση, η διοίκηση της εταιρείας κάνει προσπάθειες και επαφές για την εύρεση επενδυτή που θα χρηματοδοτήσει το project.

Creta Farms: Δάνειο ή εξόφληση δανείου τα 11,6 εκατ. ευρώ;

Χρωστάει 11,6 εκατ. ευρώ η Creta Farms στον έναν από τους δύο βασικούς της μετόχους και συνδιευθύνοντα σύμβουλό της Κων/νο Δομαζάκη;

Στις 2 Απριλίου, ο Κωνσταντίνος Δομαζάκης, με επιστολή του στον ορκωτό ελεγκτή της εισηγμένης, ισχυρίστηκε ότι είχε χρηματοδοτήσει την εταιρεία με 11,6 εκατ. ευρώ, κατά τα έτη 2005-2006Κατόπιν τούτου, το Δ.Σ. της Creta ανέθεσε στον ανεξάρτητο ελεγκτικό οίκο  PriceWaterhouseCoopers (PwC) τη διενέργεια ειδικού ελέγχου, ενώ ανεστάλη η διαπραγμάτευση της μετοχής.  

Η PwC καλείται να ελέγξει συγκεκριμένα κονδύλια, προκειμένου να διαπιστώσει, αν τα 11,6 εκατ. ευρώ αποτελούν υποχρέωση της εταιρείας προς τον κ. Κων/νο Δομαζάκη και πώς έχουν απεικονισθεί λογιστικά.

Η Αλουμύλ και οι ανακοινώσεις για δάνεια και ίδια κεφάλαια

Ανακοινώσεις αναμένονται στην Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας, που έχει προγραμματισθεί για τις 29 Μαΐου.

Για κάτι τέτοιο τουλάχιστον προϊδεάζει η διοίκησή της, αναφέροντας στις αναλυτικές οικονομικές καταστάσεις ότι θα θέσει στους μετόχους «το θέμα υιοθέτησης άλλων μέτρων για τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης και της ρευστότητας της εταιρείας».

Η παραπάνω αναφορά γίνεται με αφορμή ότι στις 31/12/2018 το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της μητρικής του ομίλου (3,06 εκατ. ευρώ) είναι χαμηλότερο από το 50% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και επομένως συντρέχουν λόγοι κεφαλαιακής ενίσχυσης (άρθρο 47/2190).

Ο Καλογρίτσας και οι αγωγές κατά του ΔΕΔΔΗΕ

Τρεις αγωγές κατά του ΔΕΔΔΗΕ, με τις οποίες απαιτεί την καταβολή αποζημίωσης ύψους 7,8 εκατ. ευρώ, άσκησε τις τελευταίες εβδομάδες ο όμιλος Καλογρίτσα.

Αφορμή για τη δικαστική διαμάχη ήταν σειρά αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου του ΔΕΔΔΗΕ, με τις οποίες η τεχνική εταιρεία Τοξότης, του ομίλου Καλογρίτσα, κηρύχθηκε έκπτωτη από σειρά εργολαβιών για έργα δικτύων στις περιοχές Καλλιθέα, Αθήνα, Αγρίνιο, Κόρινθο, Καρδίτσα, Πειραιά, Περιστέρι-Ελευσίνα, Χανιά και Λέσβος.

Η έκπτωση της Τοξότης επισύρει την κατάπτωση των εγγυητικών επιστολών και των κρατήσεων καλής εκτέλεσης που είχε καταθέσει η Τοξότης. Ο όμιλος Καλογρίτσα έχει προχωρήσει και σε αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων και σε ορισμένες έχει πετύχει την αναστολή της κατάπτωσης των εγγυήσεων, μέχρι να βγουν οι τελικές δικαστικές αποφάσεις.