Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Όνομα: Χαμαιλέων
Περιοχή: Euro2day

Αποποίηση ευθυνών
Νοε 11 2014

Η ΒΑΛΚΑΝ, οι επιδόσεις και η υπόθεση του ταμπλό

Η ΒΑΛΚΑΝ, οι επιδόσεις και η υπόθεση του ταμπλό

Η ΒΑΛΚΑΝ Ακινήτων συγκαταλέγεται μεταξύ των πρώτων εισηγμένων εταιρειών του Χ.Α. που δημοσίευσαν λογιστικές καταστάσεις εννεαμήνου και θυμίζουμε πως ο λόγος για τον οποίο οι μετοχές της είχαν τεθεί εκτός διαπραγμάτευσης το καλοκαίρι του 2013 ήταν η καθυστέρηση δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων του πρώτου εξαμήνου της προηγούμενης χρονιάς.

Σήμερα λοιπόν, θέμα έγκαιρης δημοσίευσης αποτελεσμάτων δεν υπάρχει και η συνεχιζόμενη αναστολή διαπραγμάτευσης οφείλεται στο ότι -σύμφωνα με τους κανονισμούς του Χ.Α.- για εταιρείες που έχουν μείνει εκτός ταμπλό πάνω από έξι μήνες χρειάζεται έκθεση αποτίμησης από ανεξάρτητο εκτιμητή, η οποία όπως ακούγεται βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η ουσία είναι πως η ΒΑΛΚΑΝ -με βάση τα στοιχεία της 30ής Σεπτεμβρίου- βρίσκεται σε σαφώς καλύτερη κατάσταση σε σύγκριση με άλλες εταιρείες που έχουν βγει εκτός διαπραγμάτευσης.

Γιατί μπορεί μεν να έχει μηδενική δραστηριότητα και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς τράπεζες ύψους 16,56 εκατ. ευρώ (επιβαρύνονται με μέσο επιτόκιο 11,57%...), ωστόσο διαθέτει ακίνητη περιουσία εύλογης αξίας 72,5 εκατ. ευρώ και ίδια κεφάλαια 53,7 εκατ. ευρώ.

Ζητούμενο βέβαια είναι κατά πόσον η συγκεκριμένη ακίνητη περιουσία είναι εύκολα ρευστοποιήσιμη, ή ακόμη αν συμφέρει να πουληθεί στην τρέχουσα συγκυρία (π.χ. η διοίκηση αποφάσισε να αναθεωρήσει την πρόθεσή της για γρήγορη ρευστοποίηση του ακινήτου των πρώην παραγωγικών της εγκαταστάσεων στον νομό Θεσσαλονίκης, επαναφέροντας το σχετικό κονδύλιο στο πάγιο ενεργητικό).

Ωστόσο, η διαφορά από τη λογιστική θέση των 53,7 εκατ. ευρώ και των 3,82 εκατ. με τα οποία διαπραγματευόταν η εταιρεία πριν βγει από το ταμπλό είναι μεγάλη.

Σε κάθε περίπτωση, οψόμεθα...

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v