Όνομα: Χαμαιλέων
Περιοχή: Euro2day

Αποποίηση ευθυνών
Τετ 21 Οκτ

ΣΦΗΝΑΚΙΑ για Τιτάν, S&B, ΕΛΠΕ

ΣΦΗΝΑΚΙΑ για Τιτάν, S&B, ΕΛΠΕ
ΤΙΤΑΝ: Περί τα 900 εκατ. ευρώ με 1,1 δισ. ευρώ εκτιμούν οι αναλυτές την αξία της αιγυπτιακής θυγατρικής της Τιτάν της οποίας μειοψηφικό ποσοστό προτίθεται να διαθέσει ο εγχώριος όμιλος.

Η Τιτάν είχε αγοράσει το 50% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας από τη Lafarge το 2008 έναντι τιμήματος περίπου 200 ευρώ ανά τόνο παραγόμενου τσιμέντου. Το τίμημα τότε αντιστοιχούσε σε περίπου 8 φορές το εκτιμώμενο EBITDA του 2008.

Η εταιρία, εν τω μεταξύ, αυξάνει την παραγωγική της ισχύ στα 5 εκατ. τόνους ετησίως, με την προσθήκη στις αρχές του 2010 μιας νέας γραμμής στη μονάδα του Beni Suef.

Παρά το γεγονός ότι οι αναλυτές (π.χ. Merrill Lynch) εκτιμούν ότι η Τιτάν θα διαθέσει περί το 45% του μετοχικού κεφαλαίου της αιγυπτιακής θυγατρικής της, κύκλοι της εισηγμένης διευκρινίζουν ότι το ποσοστό μειοψηφίας που εξετάζεται να εκχωρηθεί θα είναι μικρότερο…

Το γιατί εξετάζει η Τιτάν την πώληση μειοψηφικού ποσοστού δεν έχει διευκρινιστεί επαρκώς.

Άλλοι αναλυτές υποστηρίζουν ότι η πώληση διενεργείται προκειμένου η Τιτάν να διεκδικήσει μία από τις νέες -οικολογικές- άδειες για μονάδες παραγωγής τσιμέντου που θα προκηρυχθούν και άλλοι εκτιμούν ότι το τίμημα θα κατευθυνθεί για μείωση δανεισμού.

S&B: Έναν περίπου χρόνο μετά την είσοδό της στο μετοχικό κεφάλαιο της S&B, η Sibelco απέκτησε και εκπροσώπηση στο Δ.Σ. της εταιρίας.

Ο βελγικός όμιλος τον Σεπτέμβριο του 2008 είχε αποκτήσει το 15,3% του μετοχικού κεφαλαίου της S&B.

Αγοράζοντας περίπου 12% από τη Lansdowne, ενώ το υπόλοιπο το είχαν συγκεντρώσει μεθοδικά μέσω τρίτων από την αγορά.

Από την αρχή φάνηκε ότι μόνο περαστικοί δεν ήταν.

Πρόσφατα συμμετείχαν στην αύξηση κεφαλαίου κατά 41,4 εκατ. ευρώ της S&B, ασκώντας, όπως προκύπτει από τις ελάχιστες αδιάθετες μετοχές, το σύνολο των δικαιωμάτων τους.

Και μετά την ολοκλήρωση της αύξησης εκπροσωπήθηκαν και στο Δ.Σ. της εισηγμένης στο Χ.Α. Και μάλιστα στο ανώτατο επίπεδο.

Ο κ. Alain Speeckaert, διευθύνων σύμβουλος και πρόεδρος της διοικητικής επιτροπής του ομίλου SCR - Sibelco, είναι ένα από τα τρία νέα μέλη του Δ.Σ. της S&B.

Εκπροσώπηση σε πιο κορυφαίο επίπεδο δεν μπορούσε να υπάρξει…

ΕΛΠΕ:
"Γαμπρούς" ψάχνουν ήδη στα ΕΛΠΕ για τα 94 πρατήρια τα οποία πρέπει να αποδεσμεύσουν στην Κρήτη, στα Δωδεκάνησα και στη Λέσβο βάσει της απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Σύμφωνα με αυτή, ο όμιλος θα πρέπει να εγκαταλείψει 94 πρατήρια στις παραπάνω
περιοχές προκειμένου το αθροιστικό μερίδιο της ΕΚΟ και της BP να πέσει κάτω του 55%.

Στην περίπτωση λύσης της συμφωνίας υπ' ευθύνη της ΕΚΟ ή της BP οι πρατηριούχοι δικαιούνται αποζημίωση.

Γι' αυτό και στην ΕΛΠΕ αναζητούν φόρμουλα ώστε οι αποδεσμεύσεις να γίνουν με κοινή συναίνεση…

Κάτι που προϋποθέτει ότι θα βρουν γαμπρό ή γαμπρούς που να προσφέρει στους προς αποδέσμευση πρατηριούχους ένα καλό πακέτο συνεργασίας.

Απ' ό,τι ακούμε, οι επαφές με ενδιαφερόμενες εταιρίες εμπορίας καυσίμων έχουν ήδη ξεκινήσει.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v