Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Παραμένει «αρκούδα» για τις ελληνικές τράπεζες η BofA

Διατηρεί τη σύσταση underperform για τις τέσσερις μετοχές, εκτιμώντας ότι υπάρχει σημαντικό ρίσκο ανακεφαλαιοποίησης. Πού βάζει τις τιμές-στόχους. Γιατί βλέπει «ανοικτό» το σενάριο μιας μικρής bad bank για τα κόκκινα δάνεια.

Παραμένει «αρκούδα» για τις ελληνικές τράπεζες η BofA

Επιμένει στη σύσταση underperform για τις ελληνικές τράπεζες η Bank of America Merrill Lynch, διατηρώντας τις τιμές-στόχους για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες κάτω από τις τρέχουσες.

Συγκεκριμένα, οι τιμές-στόχοι διαμορφώνονται: Αlpha Βank στο 1,36 ευρώ (τρέχουσα τιμή 1,84 ευρώ), Eurobank 0,65 ευρώ (τρέχουσα 0,74 ευρώ), Εθνική Τράπεζα 0,25 ευρώ (τρέχουσα 0,26 ευρώ) και Πειραιώς 3,26 ευρώ (τρέχουσα 3,36 ευρώ).

Η BofA επιμένει σε παλαιότερες εκτιμήσεις ότι υπάρχει σημαντικό ρίσκο ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών και πιθανότητα άλλων λύσεων για τα προβληματικά δάνεια και μεταξύ αυτών θα μπορούσε να είναι μια bad bank. Εκτιμά επιπλέον ότι είναι πιθανό να υπάρξει μια προληπτική γραμμή, αν η Ελλάδα αποφασίσει να προχωρήσει προς τη λύση της bad bank, δεδομένης: α) της αβεβαιότητας γύρω από τα πιθανά κέρδη/ζημίες και β) η χρηματοδότηση που προτείνεται από την Κομισιόν θα είναι από τις τράπεζες και μπορεί να φέρει κρατική εγγύηση.

Ο οίκος καταγράφει τα δεδομένα που προκύπτουν αναφορικά με τις bad banks ως επιλογή για την αντιμετώπιση των κόκκινων δανείων μετά τη δέσμη προτάσεων που κατέθεσε η Κομισιόν για τις λεγόμενες εθνικές Asset Management Companies (AMC).

Όπως υποστηρίζει, μια τέτοια θα μπορούσε να προκύψει για την Ελλάδα, καθώς άλλες μέθοδοι μείωσης των κόκκινων δανείων, όπως οι αναδιαρθρώσεις, εξακολουθούν να κινούνται αργά παρά τις αλλαγές στη νομοθεσία. Ωστόσο σημειώνει ότι με βάση τα όσα προέκυψαν από την Κομισιόν, μια ελληνική AMC θα είναι μικρή και θα αφήσει τις τράπεζες να συνεχίσουν να δουλεύουν για την αντιμετώπιση του όγκου των προβληματικών δανείων. Βλέπει παράλληλα την πιθανότητα να υπάρξει ανάγκη για περαιτέρω προβλέψεις, σε περίπτωση που στηθεί ένα τέτοιο σχήμα.

Η BofA πιστεύει ότι τα εταιρικά κόκκινα ανοίγματα θα είναι περισσότερο δύσκολο να διαχωριστούν από μια τράπεζα και να μεταφερθούν στην bad bank εξαιτίας της ολιστικής φύσης της σχέσης τραπεζών-επιχειρήσεων. Τα κόκκινα δάνεια στην Ελλάδα είναι κατά 60% εταιρικά.

Όπως επισημαίνει ο οίκος, κρίσιμο ρόλο για την επιτυχία μιας AMC είναι η τιμή στην οποία θα μεταφερθεί το ενεργητικό. Εκτιμά ότι στην ελληνική περίπτωση θα απαιτηθούν περαιτέρω διαγραφές για τις τράπεζες, αν και αυτό μένει αδιευκρίνιστο από τις κατευθυντήριες γραμμές της Κομισιόν.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v