Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Compucon: Το ενημερωτικό για τη ΝΕΧΑ

Από 6 - 8 Μαρτίου θα πραγματοποιηθούν οι δημόσιες εγγραφές της Compucon για την εισαγωγή στη ΝΕΧΑ. Η εταιρία θα διαθέσει 640.000 νέες μετοχές, ενώ το εύρος τιμών έχει οριστεί μεταξύ 8,4 - 9,6 ευρώ. Για το 2001, εκτιμάται ότι ο τζίρος θα ανέλθει σε 4,7 εκατ. ευρώ και τα κέρδη σε 1,1 εκατ. ευρώ.

Compucon: Το ενημερωτικό για τη ΝΕΧΑ
Με τη διάθεση 640.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,59 ευρώ (225 δρχ.) θα πραγματοποιηθούν, από 6 – 8 Μαρτίου, οι δημόσιες εγγραφές της Compucon, για την εισαγωγή της εταιρίας στη ΝΕΧΑ, σύμφωνα και με το σχετικό ενημερωτικό δελτίο. Το εύρος τιμών διάθεσης των νέων μετοχών ορίστηκε μεταξύ 8,4 ευρώ (2.862 δρχ.) και 9,6 ευρώ (3.271 δρχ.).

Από τις 640.000 νέες μετοχές, οι 28.000 θα διατεθούν με ιδιωτική τοποθέτηση και οι 612.000 με δημόσια εγγραφή. Μετά το πέρας των δημόσιων εγγραφών, ο συνολικός αριθμός των μετοχών της εταιρίας θα ανέρχεται σε 3.060.000.

Η εταιρία δραστηριοποιείται στην αγορά εφαρμογών λογισμικού και ηλεκτρονικών λύσεων υψηλής τεχνολογίας, με εστίαση σε εφαρμογές λογισμικού για τον κλάδο του κεντήματος, που αποτελούν και την κύρια πηγή των εσόδων της. Να σημειωθεί ότι η εταιρία δραστηριοποιείται σε περίπου 50 χώρες του εξωτερικού, κατέχοντας την 3η θέση, παγκοσμίως, στην αγορά όπου δραστηριοποιείται.

Τα κεφάλαια που θα αντλήσει η εταιρία από τη δημόσια εγγραφή της, σύμφωνα και με το σχετικό ενημερωτικό, θα διατεθούν για το επενδυτικό της πρόγραμμα για τα επόμενα 3 χρόνια. Ειδικότερα:

- 1,571 εκατ. ευρώ θα διατεθεί για την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων και υποδομών.

- 800.000 ευρώ θα διατεθούν για την ανανέωση και τη συνεχή βελτίωση κεντητικού λογισμικού και των σχετικών προϊόντων και υπηρεσιών.

- 880.000 ευρώ για την ανάπτυξη συστημάτων κοπής και χάραξης με laser.

- 1,578 εκατ. ευρώ για τον ανασχεδιασμό και την ανάπτυξη δικτύων διανομής στις ΗΠΑ.

- 659.000 ευρώ για τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση του εξοπλισμού του εργαστηρίου ηλεκτρονικών εφαρμογών.

- 166.000 ευρώ για την ανάπτυξη και την εμπορευματοποίηση ιατρικού λογισμικού.

- 354.000 ευρώ για την ανάπτυξη ειδικού λογισμικού ηλεκτρονικού εμπορίου στον κεντητικό κλάδο.

Αναφορικά με τη μετοχική σύνθεση της εταιρίας μετά τη δημόσια εγγραφή, βασικός μέτοχος παραμένει ο Β. Θωμαίδης με 52,35%, ενώ το μετοχικό σχήμα πλαισιώνουν Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών με 3,95%, η Α. Τσιλιγκίρη με 2,4%, η Α. Θωμαίδη με 2,35%, ο Σ. Αμαραντίδης με 2,29%, ο Β. Τακάς με 1,86%.

Στην κατοχή λοιπών μετόχων θα είναι το 9,88%, ενώ το 20,92% θα είναι στη διάθεση του επενδυτικού κοινού. Τέλος, το 4% θα είναι στην κατοχή της Ωμέγα Χρηματιστηριακή, η οποία είναι και ο ειδικός διαπραγματευτής.

Για το 2001, η εταιρία εκτιμά ότι ο κύκλος εργασιών της θα διαμορφωθεί σε 4,798 εκατ. ευρώ (3,872 εκατ. ευρώ το 2000) και τα προ φόρων κέρδη της σε 1,157 εκατ. ευρώ (1,139 εκατ. ευρώ το 2000). Για το 2002, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ενημερωτικού, ο τζίρος θα ανέλθει σε 5,658 εκατ. ευρώ και τα κέρδη προ φόρων σε 1,85 εκατ. ευρώ. Για το 2003 ο τζίρος θα διαμορφωθεί σε 7,442 εκατ. ευρώ και τα προ φόρων κέρδη σε 2,541 εκατ. ευρώ, ενώ για το 2004 προβλέπεται ότι ο κύκλος εργασιών θα ανέλθει σε 9,593 εκατ. ευρώ και τα κέρδη προ φόρων σε 3,348 εκατ. ευρώ.

Αναφορικά με τα ενοποιημένα αποτελέσματα, για το 2002 προβλέπεται ότι ο τζίρος θα διαμορφωθεί σε 6,981 εκατ. ευρώ και τα κέρδη προ φόρων σε 1,88 εκατ. ευρώ. Για το 2003 προβλέπεται ότι ο τζίρος θα διαμορφωθεί σε 9,562 εκατ. ευρώ και τα προ φόρων κέρδη σε 2,614 εκατ. ευρώ, ενώ για το 2004 προβλέπεται ότι ο τζίρος θα ανέλθει σε 12,566 εκατ. ευρώ και τα προ φόρων κέρδη σε 3,472 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται, τέλος, ότι κύριος ανάδοχος της δημόσιας εγγραφής είναι η Alpha Finance, ενώ σύμβουλος έκδοσης και ειδικός διαπραγματευτής η Ωμέγα Χρηματιστηριακή.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v