Οριακή πτώση 0,11% στο Ενεργητικό των Αμοιβαίων Κεφαλαίων

Σε επίπεδο μέσης απόδοσης, η αγορά κατέγραψε (επίσης) οριακές απώλειες -0,07%. Από τις 20 κατηγορίες των Α/Κ, οι 13 έκλεισαν με ζημιές, οι 6 με κέρδη και μία παρέμεινε αμετάβλητη.

  • του Κώστα Σιαμπράκου

Ανάλυση του Κώστα Σιαμπράκου (KSMEIZON) για την αγορά των Α/Κ την Πέμπτη 20/9/2018

Οριακή υποχώρηση Ενεργητικού -0,11% υπέστη η αγορά των Α/Κ στη διάρκεια της Πέμπτης και διαμορφώθηκε στα 6,404 δις €. Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα ο ρυθμός μεριδίων ήταν θετικός 0,02%, αλλά (όπως και την Τετάρτη) αντιστοιχεί σε ανεπαίσθητης αρνητικής αξίας, 775 χιλ. €, τελικού ισοζυγίου εισροών/εκροών.

Σε επίπεδο μέσης απόδοσης, η αγορά κατέγραψε (επίσης) οριακές απώλειες -0,07%. Από τις 20 κατηγορίες των Α/Κ, οι 13 έκλεισαν με ζημιές, οι 6 με κέρδη και μία παρέμεινε αμετάβλητη. Σε μέση ενίσχυση καθαρών τιμών ξεχώρισαν τα Μετοχικά Α/Κ Ευρωζώνης με 0,60%, το ένα Α/Κ που δραστηριοποιείται σε Κρατικά Ομόλογα Αναπτυσσομένων Χωρών με 0,47% και τα Μετοχικά Α/Κ Αναπτυγμένων Αγορών με 0,43%. Στον αντίποδα, τις εντονότερες μέσες απώλειες κατέγραψαν τα 2 Μετοχικά Α/Κ Δείκτη με -1,22% και τα Μετοχικά Α/Κ Ελλάδας με -0,80% (σε εντελώς αντίθετη πορεία τα Ομολογιακά Α/Κ Ελλάδας με μέση θετική απόδοση 0,22%). Ακολούθησαν τα Μετοχικά Α/Κ Διεθνή με -0,59%.

Η κινητικότητα των μεριδιούχων, για δεύτερη σερί ημέρα, ήταν (σχεδόν) υποτονική. Ομοίως και η συναλλακτική αξία, που χαρακτηρίστηκε από ρευστοποιήσεις στις περισσότερες κατηγορίες. Ο μεγαλύτερος όγκος εκροών έλαβε χώρα στα Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχ. Διάρκειας με 983 χιλ. €, στα Funds of Funds Μικτά με 228 χιλ. € και στα Μετοχικά Α/Κ Αναπτυγμένων Αγορών με 141 χιλ. €.

Σε εισροές ξεχώρισαν τα Funds of Funds Μικτά με 574 χιλ. €, τα Μετοχικά Α/Κ Ελλάδας με 250 χιλ. € και τα Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων με 149 χιλ. €.

Από την αρχή του έτους οι απώλειες της αξίας των υπό διαχείριση κεφαλαίων κυμαίνονται περί του -3,79%. Ο ρυθμός μεριδίων έχει σταθεροποιηθεί σε θετική τροχιά και αγγίζει το 0,79%. Παρά την αύξηση, όμως, των μεριδίων, στην αγορά έχουν επικρατήσει οι ρευστοποιήσεις, των οποίων η αξία ανέρχεται σε 117,064 εκατ. €.

Πηγή: Ένωση Θεσμικών Επενδυτών. Επεξεργασία στοιχείων: Κώστας Σιαμπράκος

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus