Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κυνήγι θησαυρού στα... αζήτητα της Σοφοκλέους

Τα μειονεκτήματα της χαμηλής εμπορευσιμότητας μιας μετοχής είναι γνωστά. Ωστόσο, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις στις οποίες μετοχές αυτής της κατηγορίας διαπραγματεύονται με σαφώς ελκυστικότερους όρους σε σύγκριση με τον μέσο όρο της αγοράς, προσφέρουν υψηλές μερισματικές αποδόσεις και σε βάθος χρόνου -ενδεχομένως και βραχυπρόθεσμα- σημαντικά κεφαλαιακά κέρδη. Διαβάστε για 26 μετοχές που προσφέρονται για ...”κυνήγι θησαυρού”.

Κυνήγι θησαυρού στα... αζήτητα της Σοφοκλέους
του Ιεροκλή Καπογιάννη

*** Οι αναλυτικοί πίνακες δημοσιεύονται στη δεξιά στήλη ”Συνοδευτικό Υλικό”.

Τα μειονεκτήματα της χαμηλής εμπορευσιμότητας μιας μετοχής είναι γνωστά: δυσκολία αγοραπωλησιών, κίνδυνος εγκλωβισμού σε περιόδους πτωτικού χρηματιστηριακού κλίματος, μεγάλη διαφορά μεταξύ του bid και του offer.

Ωστόσο, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις στις οποίες μετοχές αυτής της κατηγορίας διαπραγματεύονται με σαφώς ελκυστικότερους όρους σε σύγκριση με τον μέσο όρο της αγοράς, προσφέρουν υψηλές μερισματικές αποδόσεις και σε βάθος χρόνου -ενδεχομένως και βραχυπρόθεσμα- σημαντικά κεφαλαιακά κέρδη. Συχνά, δηλαδή, ”στο υπόγειο βρίσκεται η θέα”…

Με βάση τα στοιχεία του τελευταίου δωδεκαμήνου, πολλές δεκάδες μετοχές έχουν μέσο ημερήσιο όγκο συναλλαγών χαμηλότερο των 10.000 τεμαχίων, ενώ υπάρχουν και τίτλοι που σε καθημερινή βάση δεν ξεπερνούν τα 1.000 κομμάτια. Στην πράξη βέβαια, η κατάσταση είναι συχνά ακόμα χειρότερη, καθώς οι παραπάνω μέσοι όροι επηρεάζονται ανοδικά από ”πακέτα” μετοχών και ”γυρίσματα” τίτλων μεταξύ των βασικών μετόχων.

Ο ”Μ” εξετάζει ενδεικτικά σε ορισμένες από αυτές τις εταιρείες επισημαίνοντας την τρέχουσα κατάσταση, τις προοπτικές τους και τις πιθανές επιπτώσεις των παραπάνω στις τιμές των μετοχών τους.

Η πολυεθνική Crown Hellas (μέσος ημερήσιος όγκος 1.684 τεμάχια) θα μπορούσε να διαπραγματεύεται στη ”Διεθνή Αγορά” της Σοφοκλέους, ωστόσο η θέληση της διοίκησής της να τη θέσει εκτός διαπραγμάτευσης και η επιμονή του μετόχου κ. Τζιβέλη να μην επιθυμεί να ρευστοποιήσει σε ”εξευτελιστικές τιμές” αναμένεται να οδηγήσουν τον τίτλο στο καθεστώς της μίας εβδομαδιαίας συναλλαγής μέσω δημοπρασίας από την προσεχή άνοιξη.

Η Πετρόπουλος (3.111 τεμάχια) διαπραγματεύεται με δείκτη P/E το τελευταίο δωδεκάμηνο (Οκτώβριος 2005 - Σεπτέμβριος 2006) γύρω στο 10 και με μια πολύ ικανοποιητική μερισματική απόδοση. Πέρυσι εκτιμάται ότι διατήρησε σε σταθερά περίπου επίπεδα την κερδοφορία του, ενώ οι μεσομακροπρόθεσμες προοπτικές του είναι σαφώς θετικές.

Με ανάλογα χαμηλό P/E και αρκετά κάτω από τη λογιστική του αξία διαπραγματεύεται και η Βογιατζόγλου (3.099 τεμάχια). Στον βαθμό που η περυσινή ανάκαμψη των επιδόσεών της συνεχιστεί και κατά την τρέχουσα χρήση, τότε οι χρηματιστηριακοί δείκτες θα βελτιωθούν ακόμη περισσότερο σε σχέση με το μέσο όρο της αγοράς.

Η Πειραιώς Leasing (6.550 τεμάχια) διαπραγματεύεται με P/E γύρω στο 10 (κεφαλαιοποίηση 152,3 εκατ., κέρδη 2006 15,27 εκατ.) και με πολύ υψηλή μερισματική απόδοση. Η χαμηλή εμπορευσιμότητα οφείλεται στο μεγάλο ποσοστό που διαθέτει στην εισηγμένη η Τράπεζα Πειραιώς, ενώ επίσης ορισμένοι φοβούνται ότι η μητρική τράπεζα σε κάποια φάση θα θέσει τη θυγατρική της εκτός Χ.Α.

Ουδείς έχασε μακροχρόνια αγοράζοντας Καρέλια, καθώς παρά την εκνευριστικά χαμηλή εμπορευσιμότητά του (552 τεμάχια) εδώ και πολλά χρόνια αυξάνει πωλήσεις και κέρδη. Το P/E του τίτλου σε δωδεκάμηνη βάση προσεγγίζει το 8 και ο δείκτης P/BV το 1,45.

Η Τιτάν αποτελεί ένα από τα ισχυρότερα blue chips του ελληνικού χρηματιστηρίου. Ωστόσο, η προνομιούχος του μετοχή (4.314 τεμάχια) έχει χαμηλή εμπορευσιμότητα. Πάντως, αγοράζοντας προνομιούχες μετοχές της εισηγμένης, οι επενδυτές όχι μόνο τοποθετούνται σε έναν εγνωσμένης αξία όμιλο, αλλά επιπλέον εξοικονομούν και περίπου 10 ευρώ ανά μετοχή και απολαμβάνουν υψηλότερη μερισματική απόδοση!

Η Μινέρβα (4.030 τεμάχια) όχι μόνο έχει καταφέρει να επιβιώσει στις δύσκολες εποχές που χαρακτηρίζουν τον ευρύτερο κλάδο, αλλά επιπλέον δείχνει και σημεία ανοδικής πορείας. Μπορεί το P/E να μην είναι από τα χαμηλότερα, ωστόσο η μετοχή διαπραγματεύεται κάτω από τη λογιστική της αξία (P/BV 0,84).

H Μοτοδυναμική (3.899 τεμάχια) είναι θυγατρική της S&B Βιομηχανικά Ορυκτά. Διαπραγματεύεται με ένα P/E κοντά στο 10, προσφέρει ικανοποιητική μερισματική απόδοση, ενώ επιπλέον ο δείκτης P/BV (1,57) είναι χαμηλός για εμπορική επιχείρηση.

Τα Πλαστικά Κρήτης (7.940 τεμάχια) αποτελούν μια νοικοκυρεμένη εταιρία με καλές προοπτικές, τόσο εντός, όσο και εκτός Ελλάδας. Η μετοχή διαπραγματεύεται με P/E γύρω στο 15 και με P/BV στο 1,47.

Η γαλακτοβιομηχανία ΚΡΙ-ΚΡΙ (7.182 τεμάχια) με κεφαλαιοποίηση 33,7 εκατ. και με αναμενόμενα κέρδη για το 2006 τα 3 εκατ. ευρώ, διαπραγματεύεται με P/E 11. Μηδενικός δανεισμός, ταμείο αρκετών εκατ. ευρώ, επενδύσεις που επιχορηγούνται με 50% από το Δημόσιο και προοπτικές ανάπτυξης τόσο στο γιαούρτι, όσο και στο παγωτό.

Η Καραμολέγκος (8.769 τεμάχια) συγκαταλέγεται στις τρεις μεγαλύτερες αρτοβιομηχανίες της Ελλάδας, πλην όμως η σχετικά χαμηλή επίδοση της κερδοφορίας του ανεβάζει το P/E σε υψηλά επίπεδα. Πάντως, διαπραγματεύεται χαμηλότερα της λογιστικής του αξίας, ενώ ευνοείται από την απελευθέρωση του ψωμιού τύπου bake off.

Η ΕΛΦΙΚΟ (5.975 τεμάχια) συγκαταλέγεται στις εταιρείες με τη χαμηλότερη κεφαλαιοποίηση στη Σοφοκλέους (6,7 εκατ. ευρώ). Μπορεί πέρυσι να υποχρεώθηκε σε περιορισμένου ύψους ζημίες, ωστόσο διαθέτει ικανοποιητική ρευστότητα και σημαντικής αξίας -για τα μεγέθη της- ακίνητη περιουσία.

Η ΓΕΚΕ (ξενοδοχείο President, 505 τεμάχια) διαπραγματεύεται κάτω από τη λογιστική της αξία (P/BV 0,73) και με ένα P/E που μπορεί μεν να βρίσκεται στα πλαίσια του μέσου όρου, πλην όμως είναι μάλλον χαμηλότερο σε σχέση με άλλες εταιρείες του κλάδου.

Η Creta Farm (3.832 τεμάχια) διακρίνεται για τον δυναμισμό της και τα τελευταία χρόνια έχει καταφέρει να διευρύνει τα μερίδιά της στην εγχώρια αγορά. Ωστόσο διαπραγματεύεται με σχετικά υψηλό P/E και το θέμα έγκειται στο πόσο πολύ θα αποδώσουν οι σημαντικές επενδύσεις που έχει υλοποιήσει.

Από τις μεγάλες εμπορικές επιχειρήσεις της χώρας, η πολυεθνική αλυσίδα ΑΒ Βασιλόπουλος (4.074 τεμάχια) διαπραγματεύεται με ελκυστικό δείκτη P/E, με αποτέλεσμα η μετοχή να έχει σημαντικά περιθώρια ανόδου, στον βαθμό που πειστεί η αγορά ότι το growth της εισηγμένης δεν θα επηρεαστεί πτωτικά από την επέλαση των hard discounters.

Η Σφακιανάκης (6.450 τεμάχια) αποτελεί μια από τις ”χρυσοφόρες” τοποθετήσεις της τελευταίας τετραετίας. Παρόλα αυτά -και εξαιτίας της μεγάλης ανάπτυξης που έχει σημειώσει- εξακολουθεί να διαπραγματεύεται με ελκυστικούς χρηματιστηριακούς δείκτες.

Η Κυριακούλης (8.051 τεμάχια) δραστηριοποιείται σε τρεις αγορές: στα σκάφη αναψυχής, στις μαρίνες και στα ακίνητα. Διαπραγματεύεται αρκετά κοντά στη λογιστική του αξία (P/BV 1,23) ενώ η σχετικά περιορισμένη κερδοφορία της οφείλεται στο ότι ένα μεγάλο ποσοστό του ενεργητικού της είναι τοποθετημένο σε επενδύσεις που απαιτούν αρκετά χρόνια ωρίμανσης (μαρίνες).

Η Eurobrokers (4.140 τεμάχια) κατέχει ηγετική θέση στον χώρο των συμβούλων-μεσιτών ασφαλίσεων, ενώ παράλληλα διαθέτει και ένα σημαντικό -για τα μεγέθη της- μετοχικό χαρτοφυλάκιο, από την πορεία του οποίου επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό και η κερδοφορία της. Τελευταία τοποθέτηση της εισηγμένης είναι η έμμεση απόκτηση του 1% της εταιρίας πληροφορικής SingularLοgic.

Η Flexopack (4.336 τεμάχια) έχει υλοποιήσει πολύ υψηλές επενδύσεις και από πέρυσι έχει θέσει ιδιαίτερα φιλόδοξους στόχους σε ό,τι αφορά τις εξαγωγές της. Μετοχή με αρκετά υψηλό P/E, αλλά και με ισχυρό growth, που αν επιβεβαιωθεί στην πράξη, θα αποφέρει και σημαντική απόδοση για τους μετόχους. Πρόβλημα το υψηλό ποσοστό των βασικών μετόχων (οικογένεια Γκινοσάτη) και η απουσία ξένων θεσμικών χαρτοφυλακίων.

Πολλές εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου (Αιολική 5.477 τεμάχια, Euroline 6.378 τεμάχια, Altius 3.749 τεμάχια, Ωμέγα 6.930 τεμάχια) παρουσιάζουν χαμηλή εμπορευσιμότητα και ίσως αυτός να είναι ο βασικότερος λόγος για τον οποίο διαπραγματεύονται με σημαντικό discount -ενίοτε υπερβαίνει και το 20% σε σχέση με την τρέχουσα αξία του χαρτοφυλακίου τους.

Ο Δάιος (4.500 τεμάχια) έχει σημειώσει άνοδο της τάξης του 66% το τελευταίο τρίμηνο. Διαπραγματεύεται με P/E σαφώς υψηλότερο της αγοράς, ωστόσο υπάρχουν και οι προοπτικές από ένα project στο real estate.

Η Alpha Αστικά Ακίνητα (9.100 τεμάχια) είναι θυγατρική εταιρεία της Alpha Bank. Χαμηλό P/E (7,4 με βάη τα περσινά κέρδη), άριστη ρευστότητα, ικανοποιητικό μέρισμα (3,2% με βάση το μέρισμα που των 0,25 ευρώ που αποφάσισε για τη χρήση 2006). Ωστόσο, οι προοπτικές σημαντικής περαιτέρω ανάπτυξης της εταιρείας είναι αμφίβολες, λόγω του οξυνόμενου ανταγωνισμού στον χώρο των στεγαστικών δανείων, ο οποίος οδηγεί και σε περικοπές εσόδων για υπηρεσίες που προσφέρονται στη μητρική τράπεζα.

Η βιομηχανία ξύλου Ακρίτας (7.280 τεμάχια) διαπραγματεύεται κατά 70% χαμηλότερα από τη λογιστική της αξία! Η εισηγμένη έχει ”γυρίσει” σε κερδοφόρο αποτέλεσμα και σε περίπτωση που το turn around των αποτελεσμάτων λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις μέσα στο 2007, τότε θα δημιουργηθούν και προϋποθέσεις ανόδου για τη μετοχή.

*** Οι αναλυτικοί πίνακες δημοσιεύονται στη δεξιά στήλη ”Συνοδευτικό Υλικό”.

* Αναδημοσίευση από το φύλλο 465 της εφημερίδας ”ΜΕΤΟΧΟΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ”, 16-20/2/2007.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v