Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Σοφοκλέους: 15+10 μετοχές με γεμάτο ταμείο

Οι δύσκολοι καιροί για υπερδανεισμένες εταιρίες, αποτελούν ταυτόχρονα ευκαιρία για αυτές με γεμάτα ταμεία. Παραδείγματα 25 εισηγμένων που μπορούν να προχωρήσουν απρόσκοπτα σε νέες επενδύσεις χωρίς πρόσθετο δανεισμό.

  • του Στέφανου Κοτζαμάνη
Σοφοκλέους: 15+10 μετοχές με γεμάτο ταμείο
*** Αναδημοσίευση από το 554ο φύλλο της εβδομαδιαίας εφημερίδας ΜΕΤΟΧΟΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, με ημερομηνία 31/10 με 4/11/2008.


Mπορεί οι προβλέψεις των αναλυτών για τα κέρδη των εισηγμένων εταιρειών το 2009 να διατηρούνται ακόμη σε σχετικά ικανοποιητικά επίπεδα, ωστόσο αυτές βασίζονται -μεταξύ άλλων- σε ομαλή χρηματοδότηση των επιχειρήσεων από τις τράπεζες.
 
Σύμφωνα με το πιθανότερο σενάριο, όμως, το 2009 δεν θα είναι μια χρονιά σαν τις άλλες. Ακόμη και αν τελικά επιτευχθεί ο κυβερνητικός στόχος για αύξηση των χορηγήσεων κατά 10% στην ελληνική οικονομία, είναι βέβαιο ότι θα υπάρξει σχετική έλλειψη ρευστότητας. Επομένως: 

- Πολλές εταιρείες θα αναγκαστούν να αναβάλλουν τα επενδυτικά τους προγράμματα, ή έστω να τα περιορίσουν δραματικά. 

- Αρκετές από τις ήδη υπερδανεισμένες επιχειρήσεις θα περάσουν πιο δύσκολες μέρες και κάποιες από αυτές θα αναγκαστούν είτε να συρρικνωθούν είτε να εγκαταλείψουν την αγορά.

- Ούτε οι ισχυρότερες -από πλευράς ρευστότητας- επιχειρήσεις βραχυπρόθεσμα δεν θα μείνουν ανεπηρέαστες, λόγω της γενικότερης προσγείωσης της οικονομίας. Από την άλλη πλευρά, ωστόσο, θα έχουν τη δυνατότητα να επιτύχουν σχετικά ικανοποιητικές κερδοφορίες και να κερδίσουν μερίδια αγοράς έναντι του ανταγωνισμού που θα «διψάει για μετρητά».

Υπό αυτές τις συνθήκες, ένας ισχυρός παράγοντας μεσομακροπρόθεσμης ασφάλειας για μια εταιρεία είναι η ρευστότητά της, ή αλλιώς η δυνατότητά της να δράσει απρόσκοπτα κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες επικρατήσουν στο ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα μέσα στο 2009.

Στο πλαίσιο αυτό παρουσιάζονται 15 + 10 μετοχές εταιρειών που δεν αναμένεται να αντιμετωπίσουν κανένα πρόβλημα ρευστότητας στο ορατό μέλλον και διαπραγματεύονται με αρκετά ελκυστικούς δείκτες σύμφωνα με το κλείσιμο του Χ.Α. στις 24/10/08.

ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ

Η εταιρεία διαπραγματεύεται με αποτίμηση γύρω στο 50% της λογιστικής αξίας της (365,3 εκατ. ευρώ έναντι 716,4 εκατ. ευρώ) και με διαφαινόμενο μονοψήφιο P/E, ενδεχομένως και αν δεν συνεκτιμηθεί έκτακτο φετινό κέρδος ύψους 6,8 εκατ. ευρώ.

Από πλευράς ρευστότητας, στις 30/6 υπήρχε βραχυπρόθεσμος δανεισμός 16,6 εκατ. ευρώ, καθώς και μερίσματα πληρωτέα 71 εκατ. ευρώ. Από την άλλη πλευρά, ωστόσο, το ταμείο στις 30/6 ανερχόταν σε 167 εκατ. ευρώ, τη στιγμή που οι λειτουργικές ταμειακές ροές είναι θετικές και ο εισηγμένος όμιλος εξετάζει πώς θα μπορούσε να αξιοποιήσει κάποια ακίνητη περιουσία την οποία διαθέτει.

BYTE COMPUTERS

Εταιρεία πληροφορικής της οποίας η μετοχή είναι διαπραγματεύσιμη κάτω από τη λογιστική αξία της (κεφαλαιοποίηση 15,8 εκατ., ίδια κεφάλαια 20,5 εκατ.), με μονοψήφιο P/E (κέρδη εξαμήνου 1,49 εκατ.) και με υψηλή μερισματική απόδοση. Στις 30/6 το ταμείο υπερέβαινε το σύνολο των τραπεζικών δανείων κατά 1,3 εκατ. ευρώ.

ALAPIS

Ο τίτλος είναι διαπραγματεύσιμος κάτω από τη λογιστική αξία του (κεφαλαιοποίηση 1 δισ. ευρώ και ίδια κεφάλαια 1,65 δισ. ευρώ) και όπως φαίνεται με μονοψήφιο δείκτη P/E.

Η εισηγμένη προγραμματίζει νέες επενδύσεις και με στοιχεία της 30ής Ιουνίου είχε εξασφαλίσει μακροπρόθεσμο δάνειο 157,5 εκατ. ευρώ, διέθετε ταμείο 161 εκατ. ευρώ και βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις 8,8 εκατ. ευρώ. Κάτω από αυτές τις συνθήκες ολοκλήρωσε απρόσκοπτα την εξαγορά της εταιρείας Γερολυμάτος.

EUROBANK PROPERTIES

Ο τίτλος είναι διαπραγματεύσιμος με discount άνω του 50% σε σχέση με την καθαρή αξία του ενεργητικού (τρέχουσα τιμή 4,76 ευρώ έναντι NAV που υπερβαίνει το 11). Η εισηγμένη έχει ήδη εξασφαλίσει δανεισμό 70 εκατ. ευρώ και διαθέτει ταμείο για νέες επενδύσεις που κυμαίνεται γύρω στα 200 εκατ. ευρώ, σε περίπτωση που βρεθούν ακίνητα σε τιμές ευκαιρίας.

ΕΥΑΘ

Η μετοχή είναι διαπραγματεύσιμη με έντονα μονοψήφιο P/E καθώς η κεφαλαιοποίηση της εταιρείας έχει υποχωρήσει στα 99 εκατ. ευρώ και τα κέρδη του πρώτου εξαμήνου διαμορφώθηκαν στα 6,83 εκατ. ευρώ.

Το σύνολο των δανείων προσεγγίζει τα 4 εκατ. ευρώ και παράλληλα η εταιρεία διαθέτει γερό ταμείο. Πέρα από την απουσία, ουσιαστικά, δανεισμού, οι λειτουργικές ταμειακές ροές είναι θετικές (4,5 εκατ. στο εξάμηνο), άρα υπάρχουν άνετα περιθώρια για επενδύσεις.

Επιπλέον, η ΕΥΑΘ συγκαταλέγεται στις περισσότερο ασφαλείς εταιρείες της Σοφοκλέους, καθώς: α) δεν αντιμετωπίζει κανέναν ανταγωνισμό β) δεν υπάρχει ενδεχόμενο οι καταναλωτές να μειώσουν τη ζήτηση νερού λόγω της κρίσης και γ) τα τιμολόγια ορίζονται από το κράτος.

ΕΧΑΕ

Με βάση τα στοιχεία της 30ής/6/08, ο δανεισμός ήταν μηδενικός, το ταμείο ανερχόταν στα 141,2 εκατ. ευρώ, ενώ υπήρχαν και κάποιες τοποθετήσεις σε χρεόγραφα. Το «στοίχημα» βέβαια για την ΕΧΑΕ δεν είναι η ρευστότητα, αλλά το πώς θα ανακάμψουν τα διεθνή χρηματιστήρια από την κρίση.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Με βάση την τρέχουσα αποτίμηση των 44,1 εκατ. ευρώ και την κερδοφορία της χρήσης που έληξε στις 30/6 (κέρδη 6,73 εκατ. ευρώ), το P/E του τίτλου διαμορφώνεται στο 6,5. Την ίδια περίοδο, ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός της εισηγμένης ανερχόταν στα 3 εκατ. ευρώ, ενώ το ταμείο προσέγγισε τα 23 εκατ. ευρώ.

Το πλεόνασμα των 20 εκατ. ευρώ συν τις λειτουργικές ταμειακές ροές (4,2 εκατ. ευρώ κατά τη χρήση που έληξε) εξασφαλίζει απρόσκοπτα το άνοιγμα πολλών από τα νέα καταστήματα που σχεδιάζει η Ηλεκτρονική μέσα στην επόμενη τριετία.

INFORM ΛΥΚΟΣ

Η εξαγορά της Austria Card έγινε μέσα από τη σύναψη ομολογιακού δανείου πολυετούς διάρκειας και έτσι, με βάση τα στοιχεία της 30ής Ιουνίου 2008, τα βραχυπρόθεσμα δάνεια του ομίλου ανέρχονταν στα 13,7 εκατ. ευρώ και ήταν ελαφρώς λιγότερα από το ύψος των ρευστών διαθεσίμων. Η κεφαλαιοποίηση της εταιρείας ανέρχεται σε 29,7 εκατ. ευρώ, ενώ τα ίδια κεφάλαιά της είναι υπερδιπλάσια (82 εκατ. ευρώ) και το P/E σαφώς μονοψήφιο (7,5 εκατ. τα καθαρά κέρδη στο πρώτο εξάμηνο, επηρεασμένα όμως και από κάποια μη επαναλαμβανόμενα αποτελέσματα).

ΚΡΙ ΚΡΙ

Η εισηγμένη, η οποία διαθέτει κεφαλαιοποίηση 22 εκατ. ευρώ, διαπραγματεύεται κάτω από τη λογιστική αξία της (26,8 εκατ. στις 30/6) και με μονοψήφιο -όπως φαίνεται- P/E. Η εταιρεία βρίσκεται στο στάδιο της υλοποίησης επενδυτικού προγράμματος για αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας και βελτίωση της παραγωγικότητας, η χρηματοδότηση του οποίου δεν φαίνεται να αντιμετωπίζει προβλήματα: ταμείο 2,69 εκατ. ευρώ, σύνολο δανείων 2,1 εκατ. ευρώ και θετικές λειτουργικές ταμειακές ροές στο πρώτο φετινό εξάμηνο 1,9 εκατ. ευρώ.

NEXANS

Ο δείκτης P/BV υπολείπεται του 0,5 (κεφαλαιοποίηση 16,2 εκατ. ευρώ, ίδια κεφάλαια 33,55 εκατ. ευρώ), ενώ το P/E αναμένεται σαφώς μονοψήφιο, καθώς τα καθαρά κέρδη για το πρώτο μισό του έτους διαμορφώθηκαν στα 4,25 εκατ. ευρώ. Ο μακροπρόθεσμος δανεισμός είναι μηδενικός, ο βραχυπρόθεσμος ανέρχεται σε 14,5 εκατ. ευρώ και το ταμείο σε 3,97 εκατ. ευρώ Αυτό, όμως, που πρέπει να τονιστεί είναι ότι ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός δεν οφείλεται σε τράπεζες, αλλά στην εταιρεία του μητρικού ομίλου Nexans Finance.

ΟΠΑΠ

Στα τρέχοντα επίπεδα αποτίμησης (5,86 δισ. ευρώ), το P/E της μετοχής είναι μονοψήφιο και η μερισματική απόδοση υψηλότατη. Στις 30/6 ο δανεισμός ήταν μηδενικός και το ταμείο γεμάτο με 152,5 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά κέρδη του πρώτου εξαμήνου διαμορφώθηκαν στα 385,8 εκατ. ευρώ και οι λειτουργικές ταμειακές ροές στα 485 εκατ. ευρώ.

Ο οργανισμός αναζητά εξαγορές στο εξωτερικό (βλέπε Τουρκία) και η πολύ υψηλή ρευστότητα στην τρέχουσα περίοδο μόνο πλεονέκτημα μπορεί να θεωρηθεί, καθώς ενδεχομένως κάποιοι άλλοι υποψήφιοι να δυσκολευτούν για ανάλογα εγχειρήματα λόγω χρηματοδότησης.

SINGULARLOGIC

Η μετοχή είναι διαπραγματεύσιμη πάνω από τη λογιστική αξία της και με δείκτη P/E ενδεχομένως διψήφιο (κεφαλαιοποίηση 78,8 εκατ. και κέρδη εξαμήνου 3,72 εκατ. ευρώ), υλοποιώντας εδώ και δύο χρόνια με επιτυχία πρόγραμμα αναδιάρθρωσης. Ο εισηγμένος όμιλος, έχοντας εξασφαλίσει μακροπρόθεσμο δανεισμό 26 εκατ. ευρώ, στις 30/6/2008, διαθέτει βραχυπρόθεσμα δάνεια μόλις 1,3 εκατ. και ταμείο 28,2 εκατ. ευρώ, «ζεστό» για επενδύσεις και ενδεχόμενες εξαγορές.

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Σύμφωνα με την Deutsche Bank, χωρίς καθόλου πρόσθετο δανεισμό, παρά μόνο χρησιμοποιώντας τα 300 εκατ. ευρώ που άντλησε από το χρηματιστήριο και την κρατική επιχορήγηση του 30%, η εταιρεία είναι σε θέση να εγκαταστήσει έως και το 2010 μονάδες ισχύος 570 MW (ο σημερινός leader της αγοράς διαθέτει λιγότερα από 200 MW).

JUMBO

Η εταιρεία διαπραγματεύεται με κεφαλαιοποίηση 462 εκατ. και στη χρήση που έληξε στις 30/6/2008 σημείωσε κέρδη 82,5 εκατ. ευρώ (P/E 5,6). Η εισηγμένη μπορεί να προχωρήσει απρόσκοπτα το επενδυτικό έργο της (άνοιγμα νέων καταστημάτων) καθώς, έχοντας εξασφαλίσει ομολογιακό δάνειο 75 εκατ. ευρώ που λήγει σε αρκετά χρόνια, διαθέτει ταμείο 30,5 εκατ. ευρώ και επιτυγχάνει πολύ θετικές λειτουργικές ταμειακές ροές (57 εκατ. ευρώ κατά την περυσινή χρήση). Έναντι αυτών, ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός της στις 30/6 ανερχόταν στα 42,5 εκατ. ευρώ.

ΥΓΕΙΑ

Με ίδια κεφάλαια 322,6 εκατ. ευρώ και τρέχουσα κεφαλαιοποίηση 190,9 εκατ. ο δείκτης P/E υπολογίζεται στο 0,59. Με βάση τα στοιχεία στις 30/6, ο εξασφαλισμένος μακροπρόθεσμος δανεισμός άφηνε πολύ μεγάλα περιθώρια για επενδύσεις και εξαγορές χωρίς νέα προσφυγή στις τράπεζες, καθώς τα βραχυπρόθεσμα δάνεια ανέρχονταν σε 30,1 εκατ. ευρώ και το ταμείο σε 255,7 εκατ. ευρώ!

Τίτλοι χαμηλότερης εμπορευσιμότητας

ΓΕΚΕ

Η μετοχή είναι διαπραγματεύσιμη κάτω από τη λογιστική αξία της (51,7 εκατ. κεφαλαιοποίηση έναντι 63,4 εκατ. ίδια κεφάλαια). Ο δανεισμός είναι μηδενικός και μέρος από τα 14,8 εκατ. του ταμείου θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου (3,97 εκατ. με 25% επιχορήγηση για αναβάθμιση του ξενοδοχείου President).

ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Πέρα από leasing 2,5 εκατ. ευρώ, ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός στις 30/6 ανερχόταν σε 834 χιλ. ευρώ, όταν το ταμείο υπερέβαινε τα 2 εκατ. ευρώ. Η κεφαλαιοποίηση έφτασε στα 11,3 εκατ. ευρώ και τα κέρδη εξαμήνου διαμορφώθηκαν στο 1 εκατ. ευρώ. Και μπορεί τα κέρδη του δευτέρου εξαμήνου να αναμένονται αρκετά χαμηλότερα από αυτά του πρώτου, ωστόσο όλα δείχνουν ότι το P/E θα είναι μονοψήφιο.

ΖΑΜΠΑ

Στα 7,7 εκατ. ευρώ η κεφαλαιοποίηση της εταιρείας, στα 9,6 εκατ. το ταμείο της 30ής Ιουνίου και στο μηδέν ο δανεισμός! Μπορεί τα κέρδη να είναι χαμηλά, αλλά... μόνο κεφάλαια δεν λείπουν από την εισηγμένη.

ΚΑΝΑΚΗΣ

Το ταμείο ισούται με το σύνολο των δανείων και οι επενδύσεις που σχεδιάζονται δεν απαιτούν υψηλά κεφάλαια. Νοικοκυρεμένη εταιρεία με αποτίμηση που ενδέχεται να οδηγεί και σε μονοψήφιο P/E.

ΚΑΡΕΛΙΑΣ

Τα κέρδη του εξαμήνου ήταν χαμηλά, επηρεαζόμενα από αρνητικές συναλλαγματικές διαφορές. Να δούμε πώς θα εξελιχτούν τα πράγματα στο δεύτερο εξάμηνο, τώρα που το δολάριο ανέκαμψε... Ο τραπεζικός δανεισμός είναι μηδενικός και το ταμείο στις 30/6 ανερχόταν σε 139,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή κατά 40% υψηλότερα από την τρέχουσα κεφαλαιοποίηση!

ΚΛΩΣΤ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

Ζημιογόνα η εταιρεία, αλλά το καθαρό ταμείο της στις 30 Ιουνίου ανερχόταν στα 2,6 εκατ. ευρώ.

CROWN HELLAS CAN

Το καθαρό ταμείο ανέρχεται στα 42,8 εκατ. (30/6) και είναι υπεραρκετό για να χρηματοδοτήσει το επενδυτικό πρόγραμμα των 28,5 εκατ. ευρώ που υλοποιείται στη θυγατρική της Ισπανίας, με στόχο την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας.

MLS

Με μηδενικό τραπεζικό δανεισμό και με ταμείο 1 εκατ. ευρώ βρήκε την MLS το τέλος του πρώτου φετινού εξαμήνου. Χωρίς κανένα πρόβλημα ρευστότητας λοιπόν η εισηγμένη, βλέπει τη μετοχή της να είναι διαπραγματεύσιμη κάτω από τη λογιστική αξία της (8,07 εκατ. η κεφαλαιοποίηση, 12,4 εκατ. τα ίδια κεφάλαια) και με σαφώς μονοψήφιο P/E (καθαρά κέρδη πρώτου εξαμήνου 730.000 ευρώ).

DIONIC

Με κεφαλαιοποίηση 10,7 εκατ. ευρώ και ίδια κεφάλαια 25,4 εκατ. ευρώ, ο δείκτης P/BV υπολογίζεται στο 0,42. Το P/E του τίτλου με βάση τα αναμενόμενα για φέτος κέρδη πιθανότατα θα είναι μονοψήφιο. Η εισηγμένη μετά το ομολογιακό δάνειο που σύναψε διαθέτει βραχυπρόθεσμο τραπεζικό δανεισμό 6 εκατ. ευρώ και ταμείο 12,8 εκατ. ευρώ (30/6). Δρομολογείται κάποιο πρόγραμμα συντηρητικών εξαγορών.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΕΑΠ

Η μετοχή είναι διαπραγματεύσιμη με discount άνω του 50% σε σχέση με την καθαρή αξία του ενεργητικού της (κεφαλαιοποίηση 54,3 εκατ. ευρώ έναντι ιδίων κεφαλαίων 111,4 εκατ. ευρώ στις 30/6/2008). Μηδενικός ο τραπεζικός δανεισμός και ταμείο 18,3 εκατ. ευρώ (το 16% του ενεργητικού), έτοιμο προς επένδυση.

* Οι αποδόσεις των 15 μετοχών με γεμάτο ταμείο στο 3μηνο, το 6μηνο και έτος δημοσιεύονται στη διπλανή στήλη "Συνοδευτικό Υλικό".

*** Αναδημοσίευση από το 554ο φύλλο της εβδομαδιαίας εφημερίδας ΜΕΤΟΧΟΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, με ημερομηνία 31/10 με 4/11/2008.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v