Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Χαϊδεμένος: Πρόθεση συμμετοχής σε διαγωνισμό

Η εταιρία με την επωνυμία «ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.E.B.E.» και δ.τ. «ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΑΕΒΕ» ανακοινώνει βάσει του άρθ 1 παρ 5 ΠΔ 82/1996, όπως ισχύει, ότι προτίθεται εντός των επομένων μηνών, η ίδια ή ως μέλος κοινοπραξιών να συμμετάσχει σε διαδικασίες διαγωνισμού, που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 8 Ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/2005, που προκηρύσσει το υπαγόμενο στην εποπτεία του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων νπιδ με την επωνυμία «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ Ι.Τ.Υ.Ε. ‘'ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ''» για την παραγωγή/εκτύπωση/βιβλιοδεσία διδακτικών βιβλίων σχολικού έτους 2022-23. Μεταξύ αυτών (α) στον διαγωνισμό με αριθ.διακήρυξης Π380/1.6.2021, προϋπολογισμό 4.750.000 € πλέον ΦΠΑ 6%, και ημερ/νία αποσφράγισης προσφορών 26.7.2021 και (β) στον διαγωνισμό με αριθ.διακήρυξης Π414/14.6.2021, προϋπολογισμό 3.812.000 € πλέον ΦΠΑ 24% και ημερ/νία αποσφράγισης προσφορών 5.8.2021. Ανακοινώνεται στις μετόχους-ανώνυμες εταιρίες, που οφείλουν βάσει των διατάξεων άρθ 8 Ν. 3310/2005, όπως ισχύουν, να έχουν ονομαστικοποιήσει τις μετοχές τους μέχρι φυσικού προσώπου, ότι (α) οφείλουν να παράσχουν στην εταιρία τα προβλεπόμενα από τις ανωτέρω διατάξεις στοιχεία, που βεβαιώνουν την συμμόρφωσή τους με τις ισχύουσες διατάξεις περί ονομαστικοποίησης των μετοχών τους, (β) ισχύουν κυρώσεις, που προβλέπονται στο άρθ 2 παρ 3 Π.Δ. 82/1996, ήτοι στέρηση των δικαιωμάτων παραστάσεως και ψήφου στη Γενική Συνέλευση της εταιρίας και κάθε είδους περιουσιακών δικαιωμάτων, που απορρέουν από τη μετοχική ιδιότητα μέχρι την πλήρη συμμόρφωσή τους με τις ανωτέρω υποχρεώσεις τους.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v