Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν.3556

Η εταιρεία ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε., με βάση τα άρθρα 3 και 21 του Ν.3556/2007 σε συνδυασμό με τις
διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
ανακοινώνει ότι ο κ. Κυριάκος Σαράντης (Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων
Σύμβουλος του Ομίλου), αγόρασε στις 21/7/2021 και στις 22/07/2021, μέσω Συνδεόμενου Νομικού
Προσώπου, συνολικά 7.978 κοινές ονομαστικές μετοχές στην μέση τιμή 8,69 ευρώ ανά μετοχή

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v