Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

INFORM Π. ΛΥΚΟΣ: Αγορές ιδίων μετοχών

H εταιρεία INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016, καθώς και βάσει της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 18/06/2021, ανακοινώνει ότι την περίοδο 23/08/2021 - 26/08/2021, αγόρασε συνολικά 5.295 ίδιες μετοχές, ως ακολούθως:

 

Ημερομηνία

Αριθμός Μετοχών

Συνολικό Ποσό(€) 

Μέση                Τιμή (€)

Χαμηλότερη Τιμή (€)

Υψηλότερη Τιμή (€)

23/08/2021

1.280

1.870,48

1,4613

1,4500

1,4700

24/08/2021

1.310

1.897,55

1,4485

1,4400

1,4550

25/08/2021

1.322

1.901,71

1,4385

1,4300

1,4500

26/08/2021

1.383

2.065,35

1,4934

1,4700

1,5000

Σύνολο

5.295

7.735

1,4608

 

 

 

Μετά και τις προαναφερόμενες αγορές, η Εταιρεία κατέχει 33.748 ίδιες μετοχές, ποσοστό 0,16% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.                                                                

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v