Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

INFORM ΛΥΚΟΣ: Αγορές ιδίων μετοχών

H εταιρεία INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016, καθώς και βάσει της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 18/06/2021, ανακοινώνει ότι την περίοδο 24/09/2021 - 30/09/2021, αγόρασε συνολικά 12.600 ίδιες μετοχές, ως ακολούθως:

 

Ημερομηνία

Αριθμός Μετοχών

Συνολικό Ποσό (€)

Μέση                Τιμή (€)

Χαμηλότερη Τιμή (€)

Υψηλότερη Τιμή (€)

24/09/2021

2.518

3.728,14

1,4806

1,4700

1,5000

27/09/2021

2.522

3.724,34

1,4767

1,4700

1,4800

28/09/2021

1.495

2.205,16

1,4750

1,4750

1,4750

29/09/2021

2.384

3.509,15

1,4720

1,4700

1,4750

30/09/2021

1.911

2.875,61

1,5048

1,5000

1,5200

Σύνολο

10.830

16.042

1,4813

 

 

 

Μετά και τις προαναφερόμενες αγορές, η Εταιρεία κατέχει 88.284 ίδιες μετοχές, ποσοστό 0,43% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.                                                                

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v