Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: Αγορά Ιδίων Μετοχών

 

 

Κορωπί, 21/01/2022

 

INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (Σύμβολο X.A.: ΛΥΚ)

 

H εταιρεία INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016, καθώς και βάσει της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 18/06/2021, ανακοινώνει ότι την περίοδο 14/01/2022 - 20/01/2022, αγόρασε συνολικά 3.581 ίδιες μετοχές, ως ακολούθως:      

 

Ημερομηνία

Αριθμός Μετοχών

Συνολικό Ποσό (€)

Μέση                Τιμή (€)

Χαμηλότερη Τιμή (€)

Υψηλότερη Τιμή (€)

14/01/2022

681

1.061,36

1,5585

1,5550

1,5600

17/01/2022

676

1.052,81

1,5574

1,5550

1,5650

18/01/2022

716

1.113,96

1,5558

1,5500

1,5600

19/01/2022

742

1.156,67

1,5589

1,5500

1,5850

20/01/2022

766

1.203,28

1,5709

1,5650

1,5800

Σύνολο

3.581

5.588,08

 

 

 

                               

Μετά και τις προαναφερόμενες αγορές, η Εταιρεία κατέχει 170.459 ίδιες μετοχές, ποσοστό 0,83% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.                                                                

                                                                               

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΜΟΝΑΔΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

e-mail: [email protected]

 

Αγορά Ιδίων Μετοχών 14.01.2022-20.01.2022

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v