Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.: Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών...

 

Αθήνα, 24/02/2022

 

Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

 

H εταιρεία ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/20 και κατ' εφαρμογή του άρθρου 5 του υπ' αριθμ. 596/2014 Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, και του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052, καθώς και βάσει της σχετικής απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 02/09/2020, ανακοινώνει ότι την 24/02/2022 προέβη σε αγορά 6.529 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 6,84 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής  44.647,20 ευρώ.

Συνολικά, η Εταιρεία κατέχει 2.902.853 ίδιες μετοχές που αντιστοιχούν στο 4,15% του μετοχικού κεφαλαίου.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v