Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.: Οικονομικό Ημερολόγιο Ομίλου Σαράντη 2022

Αθήνα, 11/04/2022

 

               

Οικονομικό Ημερολόγιο Ομίλου Σαράντη 2022

 

H Γρ. Σαράντης ΑΒΕΕ στα πλαίσια των υποχρεώσεών της για την ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, και σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1.2 και 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο για το οικονομικό έτος 2022:

 

29 Απριλίου 2022

Ανακοίνωση των Ετησίων Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2021.

3 Μαΐου 2022

Tηλεδιάσκεψη και σχολιασμός των Αποτελεσμάτων Έτους 2021 στην θεσμική κοινότητα.

24 Μαΐου 2022

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

27   Μαΐου  2022

Αποκοπή Μερίσματος

30  Μαΐου  2022

Δικαιούχοι Μερίσματος – Record date

3 Ιουνίου 2022

Καταβολή Μερίσματος

 

 

Οι ανωτέρω αναφερθείσες ημερομηνίες σχετικά με τη διανομή μερίσματος, τελούν υπό την έγκριση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v