Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

QUALITY & RELIABILITY: Γνωστοποίηση συναλλαγών

Η Εταιρεία QUALITY & RELIABILITY A.B.E.E., ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007 σε συνδυασμό με το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 596/2014, ότι η εταιρεία LOVATIA HOLDINGS LIMITED συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με τον κ. Εμμανουήλ Ξιώνη του Ηρακλή, Αντιπρόέδρος-Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (Υπόχρεο πρόσωπο με βάση το άρθρο 13 του Ν.3340/2005) πραγματοποίησε συναλλαγή την 19/04/2022 πώληση 25.000 κοινών ονομαστικών μετοχών με συνολική αξία συναλλαγής 11.302,22 ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v