Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ: Έγκριση γνωστοποίησης συγκέντρωσης της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Η Εταιρία Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ, ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, ότι με βάση σχετική γνωστοποίηση, στην από 24 Ιουνίου 2022 συνεδρίαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού σε Τμήμα, αποφασίστηκε (με την υπ' αριθ. απόφαση 782/2022) ομόφωνα η έγκριση της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης, κατ' εφαρμογή του άρθρου 8 παρ. 3 του Ν. 3959/2011, που αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την εταιρία «ALLIANZ SE» επί της εταιρίας «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ», δεδομένου ότι η εν λόγω συγκέντρωση, καίτοι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 3959/2011, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v