ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ανακοίνωση

Αθήνα – 28 Νοεμβρίου 2019

Σε συνέχεια ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (η «ΕΤΕ») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα ακόλουθα:

α) H μεταβίβαση του 100% των μετοχών της National Bank of Greece (Cyprus) Ltd που κατέχει η ΕΤΕ, στην AstroBank Limited (η «Συναλλαγή») και η καταβολή του σχετικού τιμήματος αναμένεται να ολοκληρωθούν σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας εντός του Α’ Εξαμήνου του 2020, προκειμένου να ληφθούν οι απαραίτητες εγκρίσεις από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και την Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας.

β) Το τελικό τίμημα θα οριστικοποιηθεί και θα ανακοινωθεί στο επενδυτικό κοινό μετά το κλείσιμο της Συναλλαγής.

γ) Η Συναλλαγή εκτιμάται ότι θα αυξήσει το δείκτη κεφαλαίου κοινών μετοχών κατηγορίας 1 (CET1) της ΕΤΕ κατά περίπου 10 μονάδες βάσης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v