Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ATTICA BANK: Απάντηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Ανακοίνωση της 18.05.2021
Θέμα: Απάντηση σε Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με την τιτλοποίηση Ωμέγα.
Σε απάντηση σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και σε συνέχεια των
ανακοινώσεων στις 27/04/2021 και 14/05/2021, η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία
ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα κάτωθι:
Η Τράπεζα, κατόπιν λήψης δεσμευτικής προσφοράς, βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την
Ellington Solutions S.A., η οποία τυγχάνει συνδεδεμένη εταιρεία με το Ellington Management
Group, αναφορικά με τους συμβατικούς όρους μεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων που
περιλαμβάνονται στη συναλλαγή «Ωμέγα». Σημειώνεται ότι η τιτλοποίηση «Ωμέγα» περιλαμβάνει
δάνεια συνολικής αξίας περίπου €1,3 δισ. και έναντι αυτών, θα εκδοθούν τίτλοι υψηλής,
ενδιάμεσης και χαμηλής εξοφλητικής σειράς. Η διαδικασία της υπογραφής των συμβατικών
κειμένων αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του μηνός Ιουνίου. Κατά το χρόνο αυτό, η Διοίκηση
της Attica Bank θα επανέλθει αναφορικά με τους οριστικούς οικονομικούς όρους της συναλλαγής,
καθώς και την επίπτωση στην κεφαλαιακή επάρκεια και την οικονομική θέση της Τράπεζας /
Ομίλου της Attica Bank.
Η Τράπεζα θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για την πρόοδο και ολοκλήρωση της συναλλαγής.
ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v