Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΝΙΚΑΣ: Απάντηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Η εταιρεία Π.Γ. Νίκας ΑΒΕΕ σε συνέχεια ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς δηλώνει τα ακόλουθα:

(α) Η Π.Γ. Νίκας ΑΒΕΕ δεν περιλαμβάνεται στην εξαγορά της Chipita ABEE από τη Mondelez International που ανακοινώθηκε την Τετάρτη 26 Μαΐου.

(β) Όπως αναφέρεται στην κοινή ανακοίνωση της Mondelez International και της Chipita AE, η ολοκλήρωση της ως άνω εξαγοράς εξαρτάται μεταξύ άλλων από την έγκριση των αρμόδιων αρχών ανταγωνισμού. Συνεπώς δεν μπορεί να προβλεφθεί το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της συναλλαγής αυτής.

ΑΠΑΝΤΗΣH ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑ ΤΗΣ Ε.Κ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v