Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ: Αποφάσεις ΓΣ

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. που πραγματοποιήθηκε την 7η Αυγούστου 2019, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύθηκαν πέντε (5) μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσώπησαν 23.168.577 μετοχές επί συνόλου 23.743.440, ήτοι παρέστη το 97,58%, του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της, συζητήθηκαν και ελήφθησαν ομόφωνα και παμψηφεί όλες οι αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως:


1. Εκλέχθηκε ο κ. Ευστάθιος Βεντουρής του Γεωργίου-Ιωάννη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ως νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017, σε αντικατάσταση του αποχωρήσαντος κ. Χριστόφορου Κατσάμπα.

Η νέα σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου είναι η εξής :

- Γεώργιος Τανισκίδης του Ιωάννη, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου και ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

- Βλάσιος Γεωργάτος του Γρηγορίου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

- Ευστάθιος Βεντουρής του Γεωργίου – Ιωάννη, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Εγκρίθηκε ο ορισμός του κ. Ευσταθίου Βεντουρή του Γεωργίου – Ιωάννη, ως νέου μέλους της Τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 σε αντικατάσταση αποχωρήσαντος μέλους της ίδιας Επιτροπής, δυνάμει του υπ' αριθμ. Νο 2420/16.07.2019 Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v