Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ALPHA BANK: Προαναγγελία ΓΣ

Eκτακτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Alpha Bank στις 20 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 9.00, στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο Hilton Αθηνών, Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 46.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Προσαρμογή του Καταστατικού της Τράπεζας στις διατάξεις του ν. 4548/2018, σύμφωνα με το άρθρο 183 παρ. 1 του ανωτέρω νόμου.

2. Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών.

3. Τροποποίηση της Πολιτικής για την Αποζημίωση Ανώτατων Διευθυντικών Στελεχών λόγω Αποχώρησης.

Σε περίπτωση που κατά την αρχική (ως ανωτέρω) συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης δεν επιτευχθεί η εκ του Καταστατικού οριζόμενη απαρτία προς λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, θα συνέλθει Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 2 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 9.00 στο Ξενοδοχείο Hilton Αθηνών, Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 46.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v