ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ: Προαναγγελία ΓΣ

Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Ευρωπαική Πίστη την Τρίτη 16/02/2021, και ώρα 14:00, η οποία θα συνεδριάσει με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση, μέσω τηλεδιάσκεψης.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Έγκριση ακύρωσης του συνόλου των 863.394 ιδίων μετοχών που έχει αποκτήσει η Εταιρία στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών με σκοπό την ακύρωσή τους, με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά το ποσό των 543.938,22 ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 καθώς και σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του Καταστατικού της Εταιρίας προκειμένου να αποτυπωθεί η ανωτέρω μεταβολή.

Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v