Ευρωπαϊκή Πίστη: Ματαίωση ΓΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α.» (εφεξής η Εταιρία) και αριθμό ΓΕΜΗ 322801000 ανακοινώνει στους μετόχους της Εταιρίας, ότι στην συνεδρίασή του στις 08/02/2021, αποφάσισε τη ματαίωση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, που είχε ορισθεί να πραγματοποιηθεί στις 16/02/2021. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας “AXIA e-Shareholders Meeting” που έχει αναπτυχθεί από τον Όμιλο Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. (Όμιλος ΕΧΑΕ), στις 02/03/2021, ενώ θα ακολουθήσει νέα πρόσκληση η οποία θα αναρτηθεί στο Χρηματιστήριο Αθηνών, στο Γ.Ε.ΜΗ. καθώς και στην επενδυτική ιστοσελίδα της Εταιρίας https://ir.europaikipisti.gr/

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v