Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

QUALITY & RELIABILITY: Προαναγγελία ΓΣ


Με την από 2 Μαρτίου 2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο 4548/2018 και το άρθρο 24 του Καταστατικού, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 24η Μαρτίου 2021, ημέρα Tετάρτη και ώρα 09:00π.μ, η οποία θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο Μαρούσι, οδός Κονίτσης 11 Β.

Η Εταιρεία στο πλαίσιο προληπτικών μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης του COVID-19 και με σκοπό αφενός την προστασία των μετόχων, των εργαζομένων της και γενικά του κοινού, αφετέρου τη διασφάλιση της συνέχειας των επιχειρησιακών λειτουργιών στους χώρους της έδρας της, παροτρύνει τους Μετόχους να μη συμμετάσχουν με φυσική παρουσία στη γενική συνέλευση και επισημαίνει ότι έχει λάβει μέτρα για την υποστήριξη των μετόχων προς τούτο.

Συγκεκριμένα, η Εταιρεία επισημαίνει ότι:

(α) Είναι δυνατή η συμμετοχή στη γενική συνέλευση μέσω αντιπροσώπου και η ψήφος σύμφωνα με έγγραφες οδηγίες του μετόχου. Για τον περιορισμό στο απολύτως αναγκαίο των προσώπων που θα προσέλθουν στο χώρο της συνέλευσης στην έδρα της, η Εταιρεία έχει καθορίσει συγκεκριμένα πρόσωπα εκ των εργαζομένων της, τα οποία οι μέτοχοι μπορούν να εξουσιοδοτήσουν να τους εκπροσωπήσουν και να ψηφίσουν για αυτούς στη συνέλευση σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην παρούσα πρόσκληση.

Όσοι εκ των μετόχων επιθυμούν να κάνουν χρήση της δυνατότητας αυτής, παρακαλούνται να επικοινωνούν με την Εξυπηρέτηση Μετόχων στο (+30) 2108029819 ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected](β) Είναι δυνατή η συμμετοχή στη γενική συνέλευση και από απόσταση με ηλεκτρονικά μέσα (τηλεδιάσκεψη), καθώς και η συμμετοχή στην ψηφοφορία είτε πριν είτε κατά τη διάρκεια της συνέλευσης, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στην παρούσα πρόσκληση.

(γ) Η διαδικασία της συνέλευσης θα περιοριστεί στα απολύτως απαραίτητα.

(δ) Δεν θα επιτραπεί η είσοδος στο χώρο της συνέλευσης σε τρίτα πρόσωπα, πλην των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών.

Η Εταιρεία συνεχίζει τη λειτουργία της με αίσθημα ευθύνης, παρακολουθεί τις εξελίξεις και τις οδηγίες των αρχών, και προτρέπει τους μετόχους να παρακολουθούν την ιστοσελίδα της για τυχόν μεταγενέστερες ανακοινώσεις αναφορικά με την επικείμενη Έκτακτη Γενική Συνέλευση.ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1] Ανακοίνωση και Έγκριση εκλογής νέου μέλους Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος

2] Εκλογή νέας Επιτροπής ΕλέγχουΣε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης στα ανωτέρω θέματα της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 05/04/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00 μ.μ. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 130.παρ.2 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.

Για την τυχόν Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση, ενώ και αυτή θα πραγματοποιηθεί από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης και χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων λόγω της έκτακτης κατάστασης και στο πλαίσιο των μέτρων που έχουν ληφθεί από την Πολιτεία για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19.

Οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία συμμετοχής των Μετόχων στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση παρέχονται κατωτέρω.

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της τυχόν Επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως θα είναι τα ίδια ως άνω αναφερόμενα.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v