Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πετρόπουλος: Οικονομικό ημερολόγιο

Η Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, (η «Εταιρία»), ανακοινώνει τροποποιημένο Οικονομικό
Ημερολόγιο για το 2021.
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Α’ Τριμήνου: 7 Μαίου 2021
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων: Τρίτη 22 Ιουνίου 2021
To Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση τη διανομή μερίσματος
€0,10 ανά μετοχή.
Αποκοπή μερίσματος: 25 Ιουνίου 2021
Δικαιούχοι Μερίσματος: 28 Ιουνίου 2021
Έναρξη καταβολής μερίσματος: 2 Ιουλίου 2021
Σε περίπτωση τροποποίησης των παραπάνω ημερομηνιών η Εταιρία θα ενημερώσει
έγκαιρα το επενδυτικό κοινό.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v