Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βιοκαρπέτ: Εκτακτη ΓΣ για εκλογή μελών ΔΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Των Μετόχων της ανώνυμης εταιρίας ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ,

με Α.Μ.Α.Ε 10237/06/Β/86/04 και αρ.ΓΕΜΗ 26531140000

σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση.Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρίας "ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ" που εδρεύει στη Λάρισα, (εφεξής η «Εταιρία») μετά την απόφαση που πήρε την 11/5/2021 προσκαλεί τους κ.κ. μετόχους σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 7/6/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11,00 στα γραφεία της Εταιρίας στο 5ον ΧΛΜ Ε.Ο. Λαρίσης Αθηνών, Λάρισα , προκειμένου να αποφασίσουν επί των κάτωθι θεμάτων:Θέματα Ημερησίας ΔιάταξηςΘέμα 1ον: Εκλογή νέων Μελών ΔΣ λόγω λήξης της θητεία του.

Θέμα 2ον: Εκλογή Μελών Επιτροπής Ελέγχου.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από τον νόμο απαρτίας το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους μετόχους της εταιρίας σε επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 13/6/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 στον ίδιο τόπο με τα ίδια θέματα. (Δεν θα εκδοθεί-δημοσιευθεί νέα πρόσκληση)

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v