Fourlis: Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης

Θέμα: Αποφάσεις της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, που
συνήλθε την 18.06.2021
Κύριοι,
Σε σχέση με την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας μας, που συνήλθε την
Παρασκευή 18 Ιουνίου 2021 και διεξήχθη ως προς όλους τους μετόχους με τηλεδιάσκεψη σε
πραγματικό χρόνο υποβοηθούμενη από Συντονιστή (Operator Assisted Real-Time Teleconference),
λόγω της υφισταμένης καταστάσεως και στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης για την αποφυγή
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, σας γνωρίζουμε ότι:
α) ο συνολικός αριθμός των μετοχών της Εταιρείας κατά την ημερομηνία της συνεδρίασης της
Γενικής Συνέλευσης ανερχόταν σε 52.092.001 κοινές ονομαστικές μετοχές. Κάθε κοινή μετοχή
παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου (με εξαίρεση τις ίδιες μετοχές, ως κατωτέρω αναφέρεται).
β) Κατά την ίδια ως άνω ημερομηνία η Εταιρεία κατείχε 629.785 δικές της (ίδιες) μετοχές, ως προς τις
οποίες αναστέλλονται τα δικαιώματα παράστασης στη Γενική Συνέλευση και ψήφου και οι οποίες
δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας.
γ) στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν εμπροθέσμως μέτοχοι, κάτοχοι 31.884.261
μετοχών σε σύνολο μετοχών – δικαιωμάτων ψήφου 51.462.216 που αντιστοιχεί σε ποσοστό 61,96%
του μετοχικού κεφαλαίου (μη συνυπολογιζομένων των ιδίων μετοχών, όπως προαναφέρθηκε).
Σημειώνεται ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση διεξήχθη ως προς όλους τους μετόχους με
τηλεδιάσκεψη σε πραγματικό χρόνο υποβοηθούμενη από Συντονιστή (Operator Assisted Real-Time
Teleconference) λόγω της υφισταμένης καταστάσεως και στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης για την
αποφυγή διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και συγκεκριμένα για την προστασία της υγείας των
μετόχων και των εργαζομένων της Εταιρείας και τη συνέχεια των επιχειρησιακών λειτουργιών στους
χώρους της έδρας της Εταιρείας, αφού λήφθηκαν υπόψη τα οριζόμενα στην Κ.Υ.Α. ΔΙα/Γ.Π.οικ.
31950/21.05.2021 (ΦΕΚ Β΄ 2141/22.05.2021). Για το σκοπό αυτό, η Εταιρεία προ της συγκλήσεως της
Γενικής Συνελεύσεως εξασφάλισε επαρκώς τη δυνατότητα των μετόχων να συμμετέχουν ενεργά στη
γενική συνέλευση και να ασκούν τα δικαιώματά τους, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίσθηκαν
στην από 27.05.2021 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους.
Οι αποφάσεις που λήφθηκαν με το αντίστοιχο ποσοστό είναι :
ΘΕΜΑ 1ο
: Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, ενοποιημένων και Εταιρείας
(Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης) μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των
Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών της εταιρικής χρήσης 1/1/2020 - 31/12/2020.
Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 31.884.261 ή ποσοστό 100,00%
Αριθμός ψήφων ‘Υπέρ’: 31.844.887 ή ποσοστό 99,88%
Αριθμός ψήφων ‘Κατά’: 0 ή ποσοστό 0,00%
Αριθμός αποχών: 39.374 ή ποσοστό 0,12%
Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης πρότεινε την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων,
ενοποιημένων και Εταιρείας μετά των επ’ αυτών σημειώσεων και των εκθέσεων του Διοικητικού
Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών, της επεξηγηματικής έκθεσης του άρθρου 4 του ν.
Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 18
ης Ιουνίου 2021 Σελίδα : 2
3556/2007, της έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 75 του ν. 4706/2020
καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης των άρθρων 152 και 153 του ν. 4548/2018 της
εταιρικής χρήσης 1/1/2020 - 31/12/2020.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου της και ενέκρινε το θέμα.
ΘΕΜΑ 2
ο
: Μη διανομή μερίσματος από τα κέρδη της εταιρικής χρήσης 1/1/2020 - 31/12/2020.
Απαιτούμενη απαρτία: 1/2 (50%) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου.
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 80% των εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 31.884.261 ή ποσοστό 100,00%
Αριθμός ψήφων ‘Υπέρ’ 31.692.261 ή ποσοστό 99,40%
Αριθμός ψήφων ‘Κατά’: 0 ή ποσοστό 0,00%
Αριθμός αποχών: 192.000 ή ποσοστό 0,60%
Λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις σχετικά με την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, ο Πρόεδρος
της Γενικής Συνέλευσης πρότεινε τη λήψη απόφασης για τη μη διανομή μερίσματος από τα κέρδη
της εταιρικής χρήσης 1/1/2020 - 31/12/2020 και τη μεταφορά των ως άνω κερδών στη νέα χρήση, ως
πρόσφορο μέτρο για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας και ειδικότερα
προκειμένου να διαφυλαχθεί και ενισχυθεί η χρηματοοικονομική επάρκεια της Εταιρείας και να
διατηρηθεί ο ρυθμός ανάπτυξης του Ομίλου.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης και
αποφάσισε τη μη διανομή των κερδών της εταιρικής χρήσης 1/1/2020 - 31/12/2020 και τη μεταφορά
των ως άνω κερδών στη νέα χρήση, για τους λόγους που προαναφέρθηκαν.
ΘΕΜΑ 3
ο
: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης και απαλλαγή των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών
από κάθε ευθύνη.
Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 31.884.261 ή ποσοστό 100,00%
Αριθμός ψήφων ‘Υπέρ’: 31.801.887 ή ποσοστό 99,74%
Αριθμός ψήφων ‘Κατά’: 43.000 ή ποσοστό 0,13%
Αριθμός αποχών: 39.374 ή ποσοστό 0,12%
Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης πρότεινε την έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε
χώρα κατά την εταιρική χρήση 2020, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018, καθώς την
απαλλαγή των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών που διενήργησαν τον έλεγχο των Οικονομικών
Καταστάσεων της χρήσης από κάθε σχετική ευθύνη.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου της και ενέκρινε το θέμα.
ΘΕΜΑ 4
ο
: Εκλογή ενός (1) Τακτικού και ενός (1) Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή, για
τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, ενοποιημένων και Εταιρείας, της εταιρικής χρήσης
1/1/2021 - 31/12/2021 και καθορισμός της αμοιβής τους.
Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 31.884.261 ή ποσοστό 100,00%
Αριθμός ψήφων ‘Υπέρ’: 27.429.918 ή ποσοστό 86,03%
Αριθμός ψήφων ‘Κατά’: 4.454.343 ή ποσοστό 13,97%
Αριθμός αποχών: 0 ή ποσοστό 0,00%
Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 18
ης Ιουνίου 2021 Σελίδα : 3
Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, κατόπιν σχετικής προτάσεως της Επιτροπής Ελέγχου,
εισηγήθηκε την εκλογή της ελεγκτικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ
(ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων,
ενοποιημένων και της εταιρείας, της τρέχουσας χρήσης 2021.
Τέλος, ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης πρότεινε, για τη χρήση 2021, ως προς την
αμοιβή των ελεγκτών, για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων, ενοποιημένων και εταιρικών
και τη σύνταξη και χορήγηση έκθεσης ελέγχου, περιλαμβανομένης κάθε εν γένει σχετικής με τον
έλεγχο δαπάνης, να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό συμβούλιο για τον ακριβή καθορισμό της ως άνω
αμοιβής, έως του ποσού των 40.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με σχετική προσφορά της ως
άνω ελεγκτικής εταιρείας.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου της και ενέκρινε το θέμα.
ΘΕΜΑ 5
ο
: Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2020 -
31/12/2020 και προέγκριση αμοιβών τους για την εταιρική χρήση 1/1/2021 - 31/12/2021
σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018.
Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 31.884.261 ή ποσοστό 100,00%
Αριθμός ψήφων ‘Υπέρ’: 31.692.261 ή ποσοστό 99,40%
Αριθμός ψήφων ‘Κατά’: 0 ή ποσοστό 0,00%
Αριθμός αποχών: 192.000 ή ποσοστό 0,60%
Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, επί του θέματος της έγκρισης αμοιβών των μελών Διοικητικού
Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2020 - 31/12/2020 και της προέγκρισης αμοιβών τους για
την εταιρική χρήση 1/1/2021 - 31/12/2021, πρότεινε τα ακόλουθα:
α) Να εγκριθούν οι αμοιβές που καταβλήθηκαν κατά την εταιρική χρήση 1/1/2020 - 31/12/2020, στα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συνολικού ποσού 383.131 ευρώ.
β) Να προεγκριθούν οι αμοιβές που έχουν ήδη καταβληθεί ή θα καταβληθούν κατά την εταιρική
χρήση 1/1/2021 - 31/12/2021, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέχρι του συνολικού ποσού
των 575.000 ευρώ κατ’ ανώτατο όριο και να χορηγηθεί εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της
Εταιρείας να καθορίσει, εντός του πλαισίου του ανωτάτου ορίου, τα ακριβή ποσά αμοιβών και το
χρόνο καταβολής τους.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου της και ενέκρινε το θέμα.
ΘΕΜΑ 6ο
: Έγκριση αναθεώρησης της εγκεκριμένης από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των
μετόχων της 24.01.2020 Πολιτικής Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα
με τις διατάξεις του ν. 4548/2018.
Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 31.884.261 ή ποσοστό 100,00%
Αριθμός ψήφων ‘Υπέρ’: 30.889.068 ή ποσοστό 96,88%
Αριθμός ψήφων ‘Κατά’: 995.193 ή ποσοστό 3,12%
Αριθμός αποχών: 0 ή ποσοστό 0,00%
Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους κ.κ. μετόχους ότι το Διοικητικό Συμβούλιο,
μετά από εισήγηση και πρόταση της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, έχει
καταρτίσει και υποβάλει προς έγκριση αναθεωρημένο κείμενο της Πολιτικής Αποδοχών της
Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 110 και 111 του Ν. 4548/2018, την οποία
υποβάλλει προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση.
Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 18
ης Ιουνίου 2021 Σελίδα : 4
Σημειώνεται ότι η ισχύουσα σήμερα Πολιτική Αποδοχών, τετραετούς ισχύος, εγκρίθηκε από την
Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 24.01.2020 και αφορά όλα τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου.
Το πλήρες κείμενο της προτεινόμενης αναθεωρημένης Πολιτικής Αποδοχών έχει αναρτηθεί και είναι
διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.fourlis.gr .
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ζήτησε από τους κ.κ. μετόχους να εγκρίνουν την ως
άνω προταθείσα αναθεωρημένη Πολιτική Αποδοχών, καθώς και να εξουσιοδοτήσουν το Διοικητικό
Συμβούλιο της Εταιρείας να εφαρμόσει και να διαχειριστεί την Πολιτική Αποδοχών, σύμφωνα με τις
σχετικές εισηγήσεις της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών της Εταιρείας.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου της και ενέκρινε το θέμα.
ΘΕΜΑ 7ο
: Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2020 - 31/12/2020 σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του
ν. 4548/2018.
Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου.
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 31.884.261 ή ποσοστό 100,00%
Αριθμός ψήφων ‘Υπέρ’: 22.501.394 ή ποσοστό 70,57%
Αριθμός ψήφων ‘Κατά’: 9.190.867 ή ποσοστό 28,83%
Αριθμός αποχών: 192.000 ή ποσοστό 0,60%
Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υπέβαλε προς συζήτηση και ψήφιση, από τη Γενική Συνέλευση,
την Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2020 -
31/12/2020 σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 ν. 4548/2018, που έχει τεθεί στη διάθεση των
μετόχων και του επενδυτικού κοινού μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας: www.fourlis.gr .
Η Έκθεση Αποδοχών περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που
έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εντός της χρήσης 2020, καθώς και τις λοιπές
απαιτούμενες κατ’ άρθρο 112 παρ. 2 ν. 4548/2018 πληροφορίες και έχει καταρτισθεί κατ’ εφαρμογή
της Πολιτικής Αποδοχών που εγκρίθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της
24.01.2020, με επιμέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου, αφού λήφθηκαν υπόψη σχετικές εισηγήσεις
της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών της Εταιρείας και οι ελεγκτές της Εταιρείας
έλεγξαν αν και κατά πόσον έχουν παρασχεθεί οι πληροφορίες του άρθρου 112 του ν. 4548/2018.
Σημειώνεται ότι η ψήφος των μετόχων επί της Έκθεσης Αποδοχών έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα,
σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του ν. 4548/2018.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση αποδεχόμενη την πρόταση του Προέδρου της υπερψήφισε την
υποβληθείσα υπόψη της Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εταιρικής
χρήσης 1/1/2020 - 31/12/2020.
ΘΕΜΑ 8ο
: Υποβολή από την Επιτροπή Ελέγχου της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της σύμφωνα με
το άρθρο 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017.
Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου.
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 31.884.261 ή ποσοστό 100,00%
Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους κ.κ. μετόχους ότι η Επιτροπή Ελέγχου έχει
υποβάλει προς τη Γενική Συνέλευση την Έκθεση Πεπραγμένων της για την εταιρική χρήση 1/1/2020 -
31/12/2020 σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 ν. 4449/2017 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 75
του ν. 4706/2020.
Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 18
ης Ιουνίου 2021 Σελίδα : 5
Η ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου αποσκοπεί στην ενημέρωση των μετόχων για
τα πεπραγμένα της Επιτροπής κατά τη εταιρική χρήση 1/1/2020 - 31/12/2020 με βάση τις
προβλεπόμενες αρμοδιότητές της.
Η ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου έχει τεθεί στη διάθεση των μετόχων και του
επενδυτικού κοινού μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας: www.fourlis.gr .
ΘΕΜΑ 9
ο
: Εκλογή ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε
αντικατάσταση παραιτηθέντος μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου – εξακρίβωση
της πλήρωσης των κριτηρίων ανεξαρτησίας του.
Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου.
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 31.884.261 ή ποσοστό 100,00%
Αριθμός ψήφων ‘Υπέρ’: 31.884.261 ή ποσοστό 100,00%
Αριθμός ψήφων ‘Κατά’: 0 ή ποσοστό 0,00%
Αριθμός αποχών: 0 ή ποσοστό 0,00%
Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανακοίνωσε προς τους κ.κ. μετόχους ότι ο κ. Ιωάννης Ευάγγ.
Μπρέμπος, με επιστολή του, υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση και τα καθήκοντά του ως μη
εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, διευκρινίζοντας ότι η δήλωση παραίτησης
παράγει τα αποτελέσματά της κατά την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
Κατόπιν αυτού, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους κ.κ. μετόχους ότι το Διοικητικό
Συμβούλιο, βάσει σχετικής προτάσεως της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, εισηγείται να
εκλεγεί στη θέση του ως άνω παραιτηθέντος μέλους ο κ. Στυλιανός Στεφάνου του Μάρκου ως νέο
ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας
του παραιτηθέντος, που λήγει την 16.06.2022 και παρατείνεται αυτόματα, σύμφωνα με το Νόμο και
το Καταστατικό, μέχρι την ημερομηνία πραγματοποίησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα
συγκληθεί μετά την ημερομηνία αυτή.
Ο κ. Στυλιανός Στεφάνου, ο οποίος αποτελεί και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας εκλεγέν
από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 12.06.2020, πληροί όλα τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας
βάσει της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας και συγκεκριμένα την επάρκεια γνώσεων και
δεξιοτήτων, τα εχέγγυα ήθους και φήμης, τη μη ύπαρξη σύγκρουσης συμφερόντων, την ανεξαρτησία
κρίσης και τη διάθεση επαρκούς χρόνου. Με την εκλογή του κ. Στυλιανού Στεφάνου θα ενισχυθεί το
ποσοστό συμμετοχής των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της
Εταιρείας. Η εκλογή του κ. Στυλιανού Στεφάνου αιτιολογείται απολύτως καθώς διαθέτει γνώσεις και
εμπειρία στην ελεγκτική και τη λογιστική, σημαντική συνολική διαχρονική επαγγελματική εξέλιξη
συμπεριλαμβανομένης της άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας, γνώση της δομής του Ομίλου
και των τομέων που δραστηριοποιείται, γνώση και κατανόηση των θεμάτων εταιρικής
διακυβέρνησης και του σχετικού πλαισίου της Εταιρείας και βαθιά κατανόηση της λειτουργίας των
Επιτροπών Ελέγχου και των Διοικητικών Συμβουλίων. Ο κύριος Στυλιανός Στεφάνου ως υποψήφιο
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει υποβάλει στην Εταιρεία υπεύθυνη δήλωση ότι δε συντρέχει
το κώλυμα της έκδοσης, εντός του τελευταίου έτους προ της εκλογής του, τελεσίδικης δικαστικής
απόφασης που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του για ζημιογόνες συναλλαγές εταιρείας του
Ν.4548/2018 με συνδεδεμένα μέρη.
Περαιτέρω, ο κ. Στυλιανός Στεφάνου είναι ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο, καθώς δεν κατέχει άμεσα ή
έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του
μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και είναι απαλλαγμένο από οικονομικές, επιχειρηματικές,
οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις
του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του, δε συντρέχουν στο πρόσωπό του τυχόν
κωλύματα ή ασυμβίβαστα ως προς τις όποιες διατάξεις του σχετικού νομοθετικού πλαισίου, του
εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και
Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 18
ης Ιουνίου 2021 Σελίδα : 6
ως εκ τούτου πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας των διατάξεων του άρθρου 4 του Ν.3016/2002 και
των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.
Ενημερωτικό σημείωμα του Διοικητικού Συμβουλίου σε σχέση με την εισήγηση περί της
υποψηφιότητας του κ. Στυλιανού Στεφάνου ως νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του
Διοικητικού Συμβουλίου, που περιλαμβάνει αιτιολόγηση της υποψηφιότητας, αναλυτικό βιογραφικό
σημείωμα του ως άνω υποψήφιου μέλους, τη διαπίστωση των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα
με την πολιτική καταλληλότητας της Εταιρείας, καθώς και την πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας
του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, έχει τεθεί στη διάθεση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού
μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας: www.fourlis.gr .
Η Τακτική Γενική Συνέλευση αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου της και ενέκρινε το θέμα.
ΘΕΜΑ 10ο
: Επαναπροσδιορισμός της Επιτροπής Ελέγχου και λήψη απόφασης ως προς το είδος, τη
σύνθεση (αριθμός και ιδιότητες μελών) και τη θητεία της.
Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου.
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 31.884.261 ή ποσοστό 100,00%
Αριθμός ψήφων ‘Υπέρ’: 31.424.261 ή ποσοστό 98,56%
Αριθμός ψήφων ‘Κατά’: 460.000 ή ποσοστό 1,44%
Αριθμός αποχών: 0 ή ποσοστό 0,00%
Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης εισηγήθηκε προς τους κ.κ. μετόχους τον
επαναπροσδιορισμό της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας και συγκεκριμένα πρότεινε η Επιτροπή
Ελέγχου να αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενη αποκλειστικά από μη
εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα, αντί της μέχρι
σήμερα ισχύουσας κατάστασης, κατά την οποία η Επιτροπή Ελέγχου αποτελούσε ανεξάρτητη
επιτροπή με τη συμμετοχή ενός τρίτου προσώπου (μη μέλους του Δ.Σ.).
Αναφορικά με τη σύνθεση και τη θητεία της Επιτροπής Ελέγχου, ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης εισηγήθηκε η Επιτροπή Ελέγχου να αποτελείται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των οποίων τα δύο (2) τουλάχιστον θα είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά
και η διάρκεια της θητείας της να ταυτίζεται με την αντίστοιχη του ισχύοντος Διοικητικού
Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου της και ενέκρινε το θέμα.
ΘΕΜΑ 11ο
: Υποβολή και Έγκριση Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4706/2020.
Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου.
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 31.884.261 ή ποσοστό 100,00%
Αριθμός ψήφων ‘Υπέρ’: 31.884.261 ή ποσοστό 100,00%
Αριθμός ψήφων ‘Κατά’: 0 ή ποσοστό 0,00%
Αριθμός αποχών: 0 ή ποσοστό 0,00%
Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 18
ης Ιουνίου 2021 Σελίδα : 7
Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους κ.κ. μετόχους ότι το Διοικητικό
Συμβούλιο, έχει καταρτίσει και εγκρίνει την Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4706/2020, την οποία υποβάλλει προς έγκριση στη Γενική
Συνέλευση.
Το πλήρες κείμενο της προτεινόμενης Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου έχει αναρτηθεί και είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό στην ιστοσελίδα της Εταιρείας
www.fourlis.gr .
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ζήτησε από τους κ.κ. μετόχους να
εγκρίνουν την ως άνω προταθείσα Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου της και ενέκρινε το θέμα.
ΘΕΜΑ 12ο
: Θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών προς στελέχη της εταιρείας και των
συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών
σύμφωνα με το άρθρο 113 του ν. 4548/2018. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο
για τη ρύθμιση των διαδικαστικών θεμάτων και λεπτομερειών.
Απαιτούμενη απαρτία: 1/2 (50%) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου.
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 (66,67%) των εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 31.884.261 ή ποσοστό 100,00%
Αριθμός ψήφων ‘Υπέρ’: 25.804.101 ή ποσοστό 80,93%
Αριθμός ψήφων ‘Κατά’: 5.888.160 ή ποσοστό 18,47%
Αριθμός αποχών: 192.000 ή ποσοστό 0,60%
Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανέπτυξε στους κ.κ. μετόχους τους λόγους για τους οποίους
προτείνεται η θέσπιση και εφαρμογή Προγράμματος Διάθεσης Μετοχών (Stock Options) – στο εξής
Πρόγραμμα - με τη μορφή χορήγησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 113 παρ. 13 του Ν. 4548/2018 σε ανώτατα στελέχη της Εταιρείας και
συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών υπό την έννοια του άρθρου 32 ν. 4308/2014 ως ισχύει.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ανέπτυξε λεπτομερώς τις διαδικασίες και τους όρους του εν λόγω
Προγράμματος και διάβασε στους κ.κ. Μετόχους το σύνολο του προτεινόμενου Προγράμματος, το
οποίο έχει ως ακολούθως:
«
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (STOCK OPTIONS)
ΣΕ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Κεφάλαιο 1: Σκοπός του Προγράμματος
Με την απόφαση της αυτή, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της FOURLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ αποσκοπεί α) να προσελκύσει, διατηρήσει και παροτρύνει ανώτατα στελέχη της
Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών που θα επιλέγονται κατ’ εύλογη κρίση του
Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβανομένης ιδίως υπόψη της συμμετοχής τους στη μέχρι σήμερα
ανάπτυξη της Εταιρείας και των θυγατρικών αυτής εταιρειών και του Ομίλου FOURLIS εν γένει, οι
υψηλές διοικητικές ικανότητες και η προσωπική επιρροή των οποίων αποτελεί την προστιθέμενη
Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 18
ης Ιουνίου 2021 Σελίδα : 8
αξία που είναι αναγκαία για την επιδίωξη και επίτευξη των στόχων υψηλής απόδοσης της Εταιρείας
και του Ομίλου FOURLIS εν γένει στο μέλλον. β) να εξασφαλίσει τους όρους και τις προϋποθέσεις
ομαλής διαδοχής ανωτάτων στελεχών της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών,
ειδικώτερα δε των Διευθυνόντων Συμβούλων των εταιρειών αυτών με δωδεκαετή (12ετη)
προϋπηρεσία στον Όμιλο FOURLIS, που θα επιλέγονται κατ’εύλογη κρίση του Διοικητικού
Συμβουλίου, εν όψει της επικείμενης αποχώρησής τους, σε επιβράβευση και αναγνώριση της
μακρόχρονης προσφοράς και συμβολής τους στην ανάπτυξη του Ομίλου FOURLIS. Μέσω του
Προγράμματος, οι συμμετέχοντες αποκτούν άμεσο μετοχικό ενδιαφέρον για την Εταιρεία και θα
συνδέσουν την απόδοσή τους με τη μελλοντική απόδοση της Εταιρείας και του Ομίλου FOURLIS εν
γένει, έτσι όπως αυτή αντικατοπτρίζεται στην αύξηση της μετοχικής αξίας της Εταιρείας.
Κεφάλαιο 2: Κύριοι Όροι του Προγράμματος
Το Πρόγραμμα αυτό παρέχει στα επιλεγόμενα ανώτατα στελέχη της Εταιρείας και των
συνδεδεμένων με αυτή θυγατρικών εταιρειών το δικαίωμα να αγοράζουν μετοχές σε σταθερή τιμή
και να μπορούν να ασκούν αυτό το δικαίωμα μέσα σε ορισμένη χρονική περίοδο στο μέλλον. Ο
δικαιούχος που ασκεί το δικαίωμα αυτό κερδίζει αν, κατά το χρόνο άσκησης του δικαιώματος, η
χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής είναι υψηλότερη της τιμής κτήσης. Το Πρόγραμμα θα υλοποιηθεί
μέσω μιας και μόνης σειράς για το σύνολο των παραχωρουμένων δικαιωμάτων.
2.1 Διάρκεια του Προγράμματος
Η διάρκεια του Προγράμματος είναι έως το έτος 2028, υπό την έννοια ότι τα δικαιώματα που θα
χορηγηθούν στους δικαιούχους του Προγράμματος δύνανται να ασκηθούν έως το Δεκέμβριο του
2028 κατά τα κατωτέρω ειδικότερα οριζόμενα.
2.2 Δικαιούχοι
Την 22.11.2021 (ημερομηνία παραχώρησης) το Διοικητικό Συμβούλιο θα προβεί στην αξιολόγηση
των υποψήφιων δικαιούχων, τον ακριβή προσδιορισμό των παραχωρουμένων δικαιωμάτων και την
έγκριση της κατανομής τους στους δικαιούχους. Δικαιούχοι δύναται να είναι μόνο επιλεγμένα
ανώτατα στελέχη του Ομίλου.
2.3 Τιμή διάθεσης της μετοχής
Η τιμή διάθεσης των ως άνω μετοχών είναι η ονομαστική αξία της μετοχής την ημέρα της απόφασης
της Γενικής Συνέλευσης για το Πρόγραμμα.
2.4 Ανώτατος Αριθμός Μετοχών που θα εκδοθούν
Θα χορηγηθούν κατά μέγιστο ένα εκατομμύριο εξακόσιες χιλιάδες (1.600.000) δικαιώματα της μιας
(1) μετοχής.
2.5 Αναπροσαρμογή όρων του Προγράμματος
Σε περίπτωση εταιρικών γεγονότων ή πράξεων (π.χ. αυξήσεων ή μειώσεων μετοχικού κεφαλαίου,
διανομής μερίσματος, συγχωνεύσεων κ.ο.κ) οι όροι του Προγράμματος, περιλαμβανομένης της τιμής
διάθεσης, θα αναπροσαρμόζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τρόπο ώστε να μην θίγονται τα
Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 18
ης Ιουνίου 2021 Σελίδα : 9
δικαιώματα των δικαιούχων, ανεξαρτήτως της προσαρμογής της χρηματιστηριακής τιμής ή της
ονομαστικής αξίας της μετοχής.
2.6 Άσκηση Δικαιωμάτων
Για την άσκηση του δικαιώματος απαιτείται προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση του δικαιούχου που
θα παραδίδεται στην Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της Εταιρείας από την 20/11 έως την 30/11
του ημερολογιακού έτους άσκησης των δικαιωμάτων. Η άσκηση του δικαιώματος και η κατάθεση
από τους δικαιούχους της αξίας των δικαιωμάτων θα γίνεται από 1/12 μέχρι 15/12 του
ημερολογιακού έτους της άσκησης των δικαιωμάτων, σε τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας που
θα ανακοινωθεί στους δικαιούχους.
2.7 Προθεσμία άσκησης των Δικαιωμάτων Προαίρεσης
Τα Δικαιώματα Προαίρεσης δύναται να ασκηθούν από τους δικαιούχους αυτών κατά τα έτη 2024
έως 2028 υπό τους όρους του Προγράμματος, σύμφωνα με την κατανομή που εγκρίνει το Διοικητικό
Συμβούλιο. Στον Πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται το έτος απονομής και η περίοδος ωρίμανσης
των δικαιωμάτων.
Σειρές
Ημερομηνία
απονομής
δικαιωμάτων
Ημερομηνία
ωρίμανσης
δικαιωμάτων
Περίοδος
άσκησης
δικαιωμάτων
Μέγιστος
αριθμός
δικαιωμάτων
Σειράς
Μόνη
Σειρά 22.11.2021 23.11.2024 24.11.2024 –
15.12.2028 1.600.000
Κεφάλαιο 3: Αρχές που διέπουν τα Χορηγούμενα Δικαιώματα Προαίρεσης
3.1
Τυπική προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα και την χορήγηση Δικαιωμάτων Προαίρεσης
είναι η ιδιότητα των Δικαιούχων ως ανωτάτων στελεχών απασχολούμενων στην Εταιρεία ή σε
συνδεδεμένες με αυτή εταιρείες.
3.2
Προϋπόθεση άσκησης των Δικαιωμάτων από τους Δικαιούχους είναι η λήψη απόφασης του
Διοικητικού Συμβουλίου που θα ορίζει τους Δικαιούχους, τον αριθμό των Δικαιωμάτων (δηλαδή τον
αριθμό των μετοχών για τις οποίες παρέχονται τα δικαιώματα προαίρεσης) και θα πιστοποιεί την
τιμή διάθεσης ανά μετοχή σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Ο Αριθμός των
Δικαιωμάτων πολλαπλασιαζόμενος με την τιμή διάθεσης της μετοχής αποτελεί το ποσό που οφείλει
να καταβάλλει ο κάθε Δικαιούχος, ώστε να καταστεί μέτοχος της Fourlis Ανώνυμη Εταιρεία
Συμμετοχών μέσω του Προγράμματος.
Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 18
ης Ιουνίου 2021 Σελίδα : 10
3.3
Τα Δικαιώματα Προαιρέσεως που χορηγεί οικειοθελώς η Fourlis Α.Ε. Συμμετοχών με το Πρόγραμμα
είναι προσωποπαγή, χορηγούνται αποκλειστικά στα ανώτατα στελέχη της Εταιρείας και των
συνδεδεμένων με αυτή Εταιρειών που θα επιλεγούν από το Διοικητικό Συμβούλιο και δεν
εκχωρούνται σε τρίτους, ούτε επιτρέπεται η επιβάρυνσή τους με βάρη ή άλλα εμπράγματα
δικαιώματα. Κάθε διάθεση ή επιβάρυνση αυτών είναι άκυρη έναντι της Fourlis Α.Ε. Συμμετοχών και
συνεπάγεται την αυτοδίκαιη απώλεια του δικαιώματος.
3.4
Ο τρόπος άσκησης των δικαιωμάτων καθορίζεται στο Κεφάλαιο 4.
3.5
 Σε περίπτωση που ο Δικαιούχος συνταξιοδοτηθεί ή βρεθεί εκτός εργασίας λόγω αναπηρίας
διατηρεί όλα τα δικαιώματα που του έχουν ήδη παραχωρηθεί στο ακέραιο. Μετά όμως τη
συνταξιοδότησή του ή την έξοδό του από την εργασία λόγω αναπηρίας απαγορεύεται να
ενεργεί, για δικό του λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτου, πράξεις που υπάγονται σε
κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία και οι συνδεδεμένες με αυτήν
εταιρείες ή να μετέχει ως ομόρρυθμος εταίρος ή ως βασικός εταίρος ή ως μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου ή να ασκεί κυριαρχική επιρροή ή έλεγχο σε εταιρείες που
επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Σε περίπτωση παραβίασης της υποχρέωσης του
προηγούμενου εδαφίου τα δικαιώματα που δεν έχουν ασκηθεί καθίστανται ανενεργά.
 Σε περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης ή απόλυσης ο Δικαιούχος δικαιούται να ασκήσει
το σύνολο των ήδη ώριμων δικαιωμάτων κατά την αμέσως προσεχή της αποχώρησης ή
απόλυσης περίοδο άσκησης δικαιωμάτων. Τα μη ώριμα κατά το χρόνο της αποχώρησης ή
απόλυσης δικαιώματα, καθώς και τα ώριμα δικαιώματα που δεν θα ασκηθούν εντός της
προθεσμίας του προηγουμένου εδαφίου καθίστανται ανενεργά.
 Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σοβαρούς πειθαρχικούς λόγους ή
απάτη κάθε δικαίωμα ώριμο ή μη καθίσταται ανενεργό.
 Σε περίπτωση θανάτου επέρχεται άμεση ωρίμανση των μη ωρίμων δικαιωμάτων. Οι νόμιμοι
κληρονόμοι έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν τα δικαιώματα που τους επάγονται δυνάμει
κληρονομικής διαδοχής κατά την αμέσως προσεχή του χρόνου επαγωγής της κληρονομίας
περίοδο άσκησης δικαιωμάτων. Τα δικαιώματα που δεν θα ασκηθούν εντός της προθεσμίας
του προηγουμένου εδαφίου καθίστανται ανενεργά.
3.6
Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, δεν θα δικαιούται να παρίσταται και ψηφίζει για τη
χορήγηση δικαιωμάτων στον εαυτό του.
3.7
Σε περίπτωση που μετά τη σύμφωνα με τα ανωτέρω κατανομή των δικαιωμάτων στους Δικαιούχους
παραμένουν αδιάθετα δικαιώματα, το Διοικητικό Συμβούλιο δεν θα προχωρεί στην παραχώρηση
των αδιάθετων δικαιωμάτων και θα τα ακυρώνει.
3.8
Οι μετοχές που θα προκύψουν κατά την ενάσκηση των δικαιωμάτων αγοράς μετοχών θα παρέχουν
ίσα δικαιώματα προς τις υπόλοιπες μετοχές της Εταιρείας και οι κάτοχοί τους θα απολαμβάνουν όλα
τα δικαιώματα που απορρέουν από τις εν λόγω μετοχές, συμπεριλαμβανομένου και του
δικαιώματος απόληψης μερίσματος από την έκδοσή τους.
Κεφάλαιο 4: Άσκηση των Δικαιωμάτων Προαίρεσης για αγορά μετοχών – διάθεση των μετοχών
Η διαδικασία άσκησης των δικαιωμάτων προαίρεσης για αγορά μετοχών από τους Δικαιούχους και
Διάθεσης των μετοχών από την FOURLIS Συμμετοχών Α.Ε. είναι η ακόλουθη:
Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 18
ης Ιουνίου 2021 Σελίδα : 11
4.1 Έκδοση Πιστοποιητικού Δικαιωμάτων Προαίρεσης για αγορά μετοχών
Με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Fourlis Α.Ε. Συμμετοχών, που θα ληφθεί την
22.11.2021, θα αποφασίζεται η έκδοση των Πιστοποιητικών Δικαιωμάτων Προαίρεσης για αγορά
μετοχών, τα οποία παραδίδονται στους Δικαιούχους. Στα Πιστοποιητικά πρέπει να αναγράφεται:
 Το όνομα του Δικαιούχου
 Ο αριθμός των δικαιωμάτων προαίρεσης (ο αριθμός των μετοχών που δικαιούται να
αποκτήσει)
 Η τιμή διάθεσης των μετοχών
 Η περίοδος άσκησης των δικαιωμάτων προαίρεσης
 Ο αριθμός λογαριασμού της Fourlis Α.Ε. Συμμετοχών που θα πρέπει να γίνει η κατάθεση του
τιμήματος
Τα Πιστοποιητικά αυτά δεν είναι συστατικά των δικαιωμάτων προαίρεσης, αλλά απλώς βεβαιωτικά
της απόκτησης των δικαιωμάτων σύμφωνα με το Πρόγραμμα.
4.2 Συμπλήρωση και Υποβολή του Εντύπου Άσκησης Δικαιωμάτων Προαίρεσης
Κατά την προθεσμία άσκησης όπως προσδιορίζεται παραπάνω στην παράγραφο 2.7, ο Δικαιούχος
που επιθυμεί να ασκήσει τα δικαιώματά του κατά την τρέχουσα εκάστοτε περίοδο, συμπληρώνει το
Έντυπο Άσκησης Δικαιωμάτων (βάσει προτύπου που θα εκδοθεί από την Διεύθυνση Ανθρώπινου
Δυναμικού της Εταιρείας) και το καταθέτει εντός προθεσμίας 10 ημερών στη Διεύθυνση Ανθρώπινου
Δυναμικού της Fourlis Α.Ε. Συμμετοχών, οπότε και συντελείται η άσκηση των δικαιωμάτων
προαίρεσης από τον Δικαιούχο. Η ισχύς της δήλωσης άσκησης των δικαιωμάτων τελεί υπό την
αίρεση της καταβολής του τιμήματος της ενάσκησης σύμφωνα με τους Όρους του Προγράμματος
όπως περιγράφονται κατωτέρω στην παράγραφο 4.3 . Ανάκληση υποβληθείσας δήλωσης άσκησης
δικαιωμάτων δεν επιτρέπεται.
Εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης δικαιωμάτων είναι ανίσχυρη και δεν επιφέρει έννομα
αποτελέσματα.
4.3 Καταβολή του Τιμήματος
Με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Fourlis Α.Ε. Συμμετοχών, με την οποία
εξειδικεύονται οι όροι του Προγράμματος δέον να επιβεβαιώνεται η χρονική περίοδος (01/12 –
15/12 εκάστου έτους), εντός της οποίας οι Δικαιούχοι που προκειμένου να ασκήσουν τα δικαιώματα
προαίρεσης για αγορά μετοχών οφείλουν να καταβάλλουν στην FOURLIS Συμμετοχών Α.Ε. το τίμημα
διάθεσης των μετοχών που αντιστοιχούν στα προς άσκηση δικαιώματα, όπως προβλέπεται στον όρο
2.6 ανωτέρω.
4.4 Διάθεση των Μετοχών
Μετά την παρέλευση της υπό 4.3 αναφερομένης χρονικής περιόδου και πάντως εντός του
Δεκεμβρίου κάθε έτους το Διοικητικό Συμβούλιο πιστοποιεί την καταβολή του τιμήματος διάθεσης
των μετοχών που αντιστοιχούν στα δικαιώματα που ασκήθηκαν εντός της ως άνω περιόδου και
αποφασίζει, σύμφωνα με το νόμο, την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Fourlis Α.Ε.
Συμμετοχών κατά ποσό αντίστοιχο προς τον αριθμό των δικαιωμάτων προαίρεσης που έχουν
Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 18
ης Ιουνίου 2021 Σελίδα : 12
ασκηθεί. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Fourlis Α.Ε.
Συμμετοχών, διατίθενται, σύμφωνα με το νόμο, οι μετοχές στους Δικαιούχους που άσκησαν τα
δικαιώματά τους.
»
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ζήτησε από τους κ.κ. μετόχους να
εγκρίνουν το εν λόγω Πρόγραμμα για την απόκτηση μετοχών της εταιρείας από στελέχη της
εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών και να εξουσιοδοτήσουν το Διοικητικό
Συμβούλιο για τη ρύθμιση των διαδικαστικών θεμάτων και λεπτομερειών.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου της και ενέκρινε το θέμα.
ΘΕΜΑ 13ο
: Έγκριση προγράμματος αγοράς από την εταιρεία δικών της (ιδίων) μετοχών και
ειδικώτερα αγοράς μέχρι του αριθμού των 2.604.600 μετοχών (5% του καταβεβλημένου μετοχικού
κεφαλαίου) εντός 24 μηνών από της εγκρίσεως, με κατώτατο όριο απόκτησης ένα ευρώ (€ 1,00)
ανά μετοχή και ανώτατο όριο απόκτησης ευρώ (€ 8,00) ανά μετοχή, σύμφωνα με το άρθρο 49 του
ν. 4548/2018.
Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου.
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 31.884.261 ή ποσοστό 100,00%
Αριθμός ψήφων ‘Υπέρ’: 31.678.261 ή ποσοστό 99,35%
Αριθμός ψήφων ‘Κατά’: 14.000 ή ποσοστό 0,04%
Αριθμός αποχών: 192.000 ή ποσοστό 0,60%
Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, λαβών το λόγο επί του θέματος αυτού, ζήτησε από τη Γενική
Συνέλευση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 49 του ν. 4548/2018, την έγκριση αγοράς από την
Εταιρεία δικών της (ιδίων) μετοχών. Σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις της απόκτησης
ιδίων μετοχών, ο Πρόεδρος πρότεινε προς τους κ.κ. μετόχους, ο ανώτατος αριθμός μετοχών που θα
είναι δυνατόν να αποκτηθούν, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών τις οποίες είχε αποκτήσει
προηγουμένως η Εταιρεία και διατηρεί, να ανέρχεται στις 2.604.600 μετοχές (5% του
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου), η έγκριση της Γενικής Συνέλευσης να χορηγηθεί για
χρονικό διάστημα 24 μηνών και, τέλος, να ορισθούν ως κατώτατο όριο απόκτησης το ένα ευρώ (€
1,00) ανά μετοχή και ανώτατο όριο απόκτησης τα οκτώ ευρώ (€ 8,00) ανά μετοχή.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου της και ενέκρινε το θέμα.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v