Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

AVE Α.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας “AVE A.E.” στη συνεδρίαση της 06/05/2022  αποφάσισε να θέσει ως θέμα στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της στις 20/07/2022,  την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της μητρικής εταιρείας  έως του ποσού των 4 εκατ. ευρώ η οποία θα ολοκληρωθεί εντός της χρήσης 2022.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v