ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ: Αλλαγή σύνθεσης ΔΣ

Η ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε., στα πλαίσια της έγκαιρης και έγκυρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, ανακοινώνει τις υποβληθείσες από τους κο Δημήτριο Παρθένη και κο Μάριο Καπενεκάκη παραιτήσεις αυτών από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Η ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε. τους ευχαριστεί θερμά για τη συνεισφορά τους κατά τη διάρκεια της συμμετοχής τους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Ως εκ τούτου εκλέγονται για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, έως 30.06.2019, οι κ.κ. Βασίλειος Γκρίσιν και Ανδρέας Αλεβίζος.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε. συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

Βασίλειος Γκρίσιν, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Εκτελεστικό Μέλος
Αλιόσσα Γκρίσιν, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Μαριάννα Σαλίβερου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ανδρέας Αλεβίζος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
Δημήτριος Θυμής, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
Σταύρος Τσουκαντάς, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v