Σφακιανάκης: Παραίτηση μέλους από το ΔΣ

Η εταιρεία ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που απορρέουν από το Ν. 3340/2005 και το άρθρο 2 της απόφασης 3/347/12.07.2005 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει ότι ο κ. Χριστόφορος Κατσάμπας υπέβαλε την παραίτησή του από την ιδιότητα του ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

Σύμφωνα με την από 16.07.2019 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας έγινε δεκτή η ανωτέρω παραίτηση και αποφασίστηκε η μη αναπλήρωση του παραιτηθέντος μέλους και η συνέχιση της θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου με επταμελή σύνθεση για το υπόλοιπο της θητείας του. Επιπλέον, αποφασίστηκε η εκλογή του κ. Ευστάθιου Βεντουρή ως μέλους της τριμελούς Επιτροπή Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4449/2017 σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v