Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.: ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2022, αποφασίστηκε η ανασυγκρότησή του για την καλύτερη λειτουργία της εταιρείας.

Κατόπιν τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ανασυγκροτήθηκε ως εξής: 

  1. Κωνσταντίνος Νάκας του Φιλίππου       Εκτελεστικό Μέλος, Πρόεδρος
  2. Γεώργιος Νάκας του Φιλίππου              Εκτελεστικό μέλος, Διευθύνων Σύμβουλος
  3. Στέλιος Βασιλάκης του Δημητρίου        Μη Εκτελεστικό Μέλος, Αντιπρόεδρος
  4. Μαρία Χατζηγεωργίου του Παναγιώτη   Εκτελεστικό μέλος
  5. Μιλτιάδης Βαρνάβας του Γεωργίου       Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
  6. Δημήτρης Τσαπόγας του Ιωάννη          Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
  7. Αγγελική Καμπέρη του Χριστόφορου     Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και λήγει στις 7 Δεκεμβρίου 2026.

Η δέσμευση και εκπροσώπηση της εταιρείας παραμείνουν ως έχουν, δηλαδή την εταιρεία να δεσμεύουν και να εκπροσωπούν οι κ.κ. Κωνσταντίνος Φ. Νάκας και Γεώργιος Φ. Νάκας, κατά παντός τρίτου δια μόνης της υπογραφής ενός εκάστου   κάτωθι της επωνυμίας της εταιρείας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v