Ακριτας: Αποτελέσματα 2020

Το 2020 χαρακτηρίστηκε από την πανδημία του κορωνοϊού (Covid-19) που σε παγκόσμιο επίπεδο επηρέασε, και ακόμη επηρεάζει, δραματικά τις οικονομίες των κρατών, με την πορεία των ΑΕΠ για το σύνολο του 2020 να είναι πρωτόγνωρα αρνητική. Στην αντίξοη αυτή συγκυρία η AKRITAS υλοποίησε ένα ολιστικό σχέδιο διαχείρισης των κινδύνων τηρώντας όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα, ενώ συνέχισε απρόσκοπτα την εφαρμογή του στρατηγικού της σχεδιασμού.

Στα πλαίσια αυτά ο κύκλος εργασιών της AKRITAS για το 2020 διαμορφώθηκε στα €23,9 εκατ. μειούμενος κατά 16,9% έναντι της προηγούμενης χρήσης. Παρά το δυναμικό ξεκίνημα της Εταιρίας το 1ο τρίμηνο, η πανδημία ανέτρεψε δραστικά την όποια αναπτυξιακή πορεία το 1ο εξάμηνο του προηγούμενου έτους, πορεία που αντιστράφηκε σημαντικά κατά το 2ο εξάμηνο. Πιο συγκεκριμένα για το σύνολο του έτους, η κάμψη σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στη μείωση των εξαγωγών, καθώς η έξαρση της πανδημίας δυσχέρανε κατά πολύ τις μεταφορές και το διεθνές εμπόριο, ενώ αντίθετα, οι πωλήσεις των κύριων προϊόντων της (επενδεδυμένων με μελαμίνη) στην Ελληνική αγορά παρουσίασαν μία αρκετά μικρότερη πτώση της τάξης του 4,5%, ενισχύοντας τελικά το μερίδιο αγοράς της Εταιρίας στην Ελληνική επικράτεια.

Ωστόσο, σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA) η Εταιρία παρουσίασε σημαντική βελτίωση σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, με κέρδη €2,0 εκατ. έναντι ζημιών €-807χιλ. πέρσι, ενώ και σε επίπεδο προσαρμοσμένου EBITDA (EBITDA πλέον έκτακτων αποτελεσμάτων και μη επαναλαμβανόμενων προβλέψεων) διαμορφώθηκε σε €1,1 εκατ. έναντι μηδενικής κερδοφορίας το 2019.

Παρά τις αντιξοότητες που επέφερε η πανδημία, η συνεχής βελτίωση του μείγματος πωλήσεων υπέρ των υψηλής προστιθέμενες αξίας προϊόντων επενδεδυμένης μοριοσανίδας, σε συνδυασμό με τη βελτιστοποίηση του κόστους παραγωγής, την αύξηση της παραγωγικότητας και την άμεση αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας με αξιοποίηση των μέτρων τη Ελληνικής κυβέρνησης, επέφεραν αξιοσημείωτη βελτίωση των περιθωρίων κερδοφορίας.

Στην ίδια κατεύθυνση, αξίζει να σημειωθεί ότι η έκδοση της ΚΥΑ 34341/5991 τον Σεπτέμβριο του 2020, αναμένεται να επιλύσει ένα χρόνιο ζήτημα, αναφορικά με τις απαιτήσεις που είχε η AKRITAS από τον ΟΑΕΔ, βάσει των ενισχύσεων του Ν. 1767/88. Η διαδικασία που προβλέπεται, αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 1ου εξαμήνου του 2021 και θα επιδράσει σημαντικά στη ρευστότητα αλλά και την κεφαλαιακή διάρθρωση της εταιρείας.

Η πανδημία και οι επιπτώσεις της είναι εμφανείς στην παγκόσμια και ελληνική οικονομία. Για όσο διάστημα διατηρείται αυτό το καθεστώς αβεβαιότητας, οι όποιες προβλέψεις για το μέλλον τόσο μεσοπρόθεσμα όσο και βραχυπρόθεσμα είναι επισφαλείς, ενώ οι βίαιες προσαρμογές που παρουσιάζονται στις παγκόσμιες αγορές των α' και β' υλών με σημαντικές ανατιμήσεις κατά τους πρώτους μήνες του 2021, δημιουργούν επιπρόσθετη αναταραχή. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρία συνεχίζει απρόσκοπτα την υλοποίηση του στρατηγικού της πλάνου έχοντας ως προτεραιότητα τη δυναμική επιστροφή της σε υψηλά περιθώρια κερδοφορίας, ενώ παρακολουθεί συστηματικά τις συνθήκες της αγοράς εκμεταλλευόμενη τη σταδιακή ανάκαμψη του κλάδου των ακινήτων.

Στα πλαίσια αυτά, οι κύριες προτεραιότητες της εταιρίας αποτελούν:

Η επιχειρησιακή ετοιμότητα μέσω ανάπτυξης ενός ευέλικτου μοντέλου λειτουργίας για την αντιμετώπιση των συνθηκών που υφίστανται λόγω του κορωνοϊού (COVID-19)
Η περεταίρω ενίσχυση της κυρίαρχης θέσης στην Ελληνική Αγορά και αξιοποίηση της προσβασιμότητας σε ξένες αγορές, με συνεχή εμπλουτισμό του χαρτοφυλακίου προϊόντων με νέα χρώματα και επιφάνειες
Η συστηματική παρακολούθηση των εξελίξεων στις αγορές α' και β' υλών
Η εστίαση της εταιρίας στη διαφοροποίησή της έναντι του ανταγωνισμού σε επίπεδο τόσο ποιότητας προϊόντος όσο και παρεχόμενων υπηρεσιών/εξυπηρέτησης
Δελτίο Τύπου

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v