Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Διανομή μερίσματος

Η «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ» ανακοινώνει ότι με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 24ης Μαΐου 2021, το μέρισμα για τη χρήση 2020 ανέρχεται σε 0,01 ευρώ ανά μετοχή της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε..

Από το ανωτέρω μικτό ποσό θα παρακρατηθεί ο αναλογών στο μέρισμα φόρος ποσοστού 5%, ήτοι 0,0005 ευρώ ανά μετοχή της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. και συνεπώς, το ποσό του μερίσματος που θα λάβουν οι μέτοχοι θα ανέλθει στο καθαρό ποσό 0,0095 ευρώ ανά μετοχή της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.

Δικαιούχοι του μερίσματος βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (record date) είναι οι εγγεγραμμένοι στο Σύστημα Αυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) επενδυτές κατά την Παρασκευή, 28 Μαΐου 2021.

Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος είναι η Πέμπτη, 27 Μαΐου 2021, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών και συνεπώς, την ημέρα αυτή οι μετοχές της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. θα είναι διαπραγματεύσιμες χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος.

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος,, ορίζεται η Τετάρτη, 2 Ιουνίου 2021, από την πληρώτρια τράπεζα ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v