Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

QUEST: Διανομή προσωρινού μερίσματος

Η Quest Συμμετοχών γνωστοποιεί ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της 24 Νοεμβρίου 2021 αποφάσισε τη διανομή προσωρινού μερίσματος ποσού €1,25 ανά μετοχή (μικτό ποσό), €1,1875 (Καθαρό ποσό μετά από την παρακράτηση φόρου 5%) και εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών που θα κατέχει η Εταιρεία, με βάση τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις του εννεαμήνου 2021.

Από την Τρίτη 1 Φεβρουαρίου 2022 οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα της ανωτέρω διανομής (ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος συμμετοχής).

Δικαιούχοι της διανομής είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» την Τετάρτη 2 Φεβρουαρίου 2022 (record date).

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του προσωρινού μερίσματος ορίζεται η Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου 2022 μέσω της πληρώτριας Τράπεζας, Alpha Bank.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v