Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΛΒΕ Α.Β.Ε.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2022...

H εταιρεία ΕΛΒΕ Α.Ε., στο πλαίσιο των υποχρεώσεών της που απορρέουν από τις παραγράφους
4.1.2 και 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε. , ανακοινώνει για το Οικονομικό
Ημερολόγιο έτους 2022 τροποποιήσεις ως ακολούθως: την επιστροφή κεφαλαίου 0,30  ανά μετοχή
με ημερομηνία καταβολής 7/12/2022 (record date 1/12/2022) και ημερομηνία αποκοπής 30/11/2022

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v