Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.: Παραγραφή δικαιώματος για το μέρισμα χρήσης 2016...

Η Εταιρεία Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στις 31.12.2022 εκπνέει η πενταετής προθεσμία για την είσπραξη του μερίσματος για την εταιρική χρήση 2016. Μετά την παραπάνω ημερομηνία, η απαίτηση για τα μερίσματα της εταιρικής χρήσης 2016 που δεν θα έχουν εισπραχθεί από τους δικαιούχους θα παραγραφεί υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Οι κκ. Μέτοχοι που δεν έχουν εισπράξει το μέρισμα της χρήσης 2016 της Εταιρείας μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Σχέσεων με Επενδυτές (IR) της Εταιρείας (τηλ. 210 3366708, email: [email protected]) για την ανάληψη του το συντομότερο δυνατό.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v