Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Μετοχική μεταβολή

Η Πειραιώς Financial Holdings A.E. ανακοινώνει, κατόπιν της από 19.01.2021 ληφθείσας σχετικής γνωστοποίησης, ότι το συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει άμεσα ο κ. Aristotelis Mistakidis και ενσωματώνονται σε μετοχές κατήλθε την 14.01.2021 του ελαχίστου ορίου του 5%.

Ο κ. Aristotelis Mistakidis κατέχει άμεσα 25.220.655 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ισάριθμες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας (ήτοι ποσοστό 3,0348% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v