Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: Αγορά ιδίων μετοχών

H εταιρεία ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/20 και κατ’ εφαρμογή του
άρθρου 5 του υπ' αριθμ. 596/2014 Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, και
του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052, καθώς και βάσει της σχετικής απόφασης της
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 02/09/2020, ανακοινώνει ότι την 19/02/2021 προέβη σε αγορά
5.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 9,10 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής
45.500 ευρώ.
Συνολικά, η Εταιρεία κατέχει 2.850.995 ίδιες μετοχές που αντιστοιχούν στο 4,08% του μετοχικού
κεφαλαίου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v