Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

JUMBO: Μεταβολή ποσοστών

Η εταιρία «JUMBO AEE» ανακοινώνει με βάση το Ν. 3556/2007 ότι η μέτοχος αυτής, εταιρία «TANOCERIAN MARITIME (CYPRUS) LTD» γνωστοποίησε ότι την 18.03.2021 προέβη σε πώληση 5.250.000 μετοχών, που αντιπροσωπεύουν το 3,86% των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου στην Jumbo και κατά συνέπεια το ποσοστό της στο μετοχικό κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου μειώθηκε από 23,22% στο 19,36% και κατέχει πλέον άμεσα 26.339.966 μετοχές και δικαιώματα ψήφου.

---

Η εταιρία «JUMBO AEE» ανακοινώνει με βάση το Ν. 3556/2007 ότι το αλλοδαπό Ίδρυμα «KARPATHIA FOUNDATION», παρ' ότι δεν κατέχει άμεσα μετοχές της εταιρείας, γνωστοποίησε ότι την 18.03.2021 το έμμεσο ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου στην εταιρία ήταν 19,36% μέσω του ελέγχου του συνόλου των μετοχών της μετόχου εταιρίας «TANOCERIAN MARITIME (CYPRUS )LTD». Σημειώνεται ότι το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατείχε πριν από την κρίσιμη συναλλαγή ήταν 23,22%.

---

Η εταιρία «JUMBO AEE» ανακοινώνει με βάση το Ν. 3556/2007 ότι ο Απόστολος-Ευάγγελος Βακάκης, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, παρ' ότι ο ίδιος δεν κατέχει μετοχές της εταιρίας, γνωστοποίησε ότι στις 18.03.2021 κατείχε έμμεσα ποσοστό 19,36% των δικαιωμάτων ψήφου, μέσω του αλλοδαπού Ιδρύματος «KARPATHIA FOUNDATION», το οποίο έχει τον έλεγχο της μετόχου εταιρίας «TANOCERIAN MARITIME (CYPRUS) LTD». Σημειώνεται ότι το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατείχε πριν από την κρίσιμη συναλλαγή ήταν 23,22%.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v